Novice

10-5-2009 Prva različica luščilnika

Prva različica luščilnika terminologije za slovenščino že deluje.

Preskusite ga...

O projektu

Slovenski terminološki portal je raziskovalni projekt, katerega temeljni cilj je ustvariti skupna teoretična, metodološka in tehnološka izhodišča za zbiranje in razširjanje strokovne terminologije v slovenskem prostoru.

V okviru projekta bo ustvarjen pregled s terminologijo povezanih dejavnosti pri nas, predlagan bo enotni zapis za terminološke slovarje, ustvarjen bo spletni uporabniški vmesnik za pretvorbo iz različnih vhodnih formatov v ciljni format TBX, predlagane bodo osnovne metodološke smernice za terminološko delo, izdelan pa bo tudi spletni eno- in dvojezični terminologije.

Projekt sofinancira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost.