Novice

10-5-2009 Prva različica luščilnika

Prva različica luščilnika terminologije za slovenščino že deluje.

Preskusite ga...

Partnerji in sodelavci projekta

Projekt združuje naslednje akademske in industrijske partnerje:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo
izr. prof. dr. Vojko Gorjanc, vodja projekta
doc. dr. Špela Vintar, raziskovalka
Darja Fišer, raziskovalka

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
doc. dr. Nataša Logar, raziskovalka
red.prof. dr. Tomo Korošec, raziskovalec

Institut Jožef Stefan
Jan Jona Javoršek, raziskovalec
Simon Krek, raziskovalec

Amebis d. o. o., sofinancer projekta
Projekt uspešno sodeluje tudi z Inštitutom FR za slovenski jezik ZRC SAZU, Sekcijo za terminološke slovarje.