novice

08-05-09

Prvi sestanek projektne skupine.

Partnerji


Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta


Institut Jožef Stefan

Sodelavci

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo

doc. dr. Špela Vintar, vodja projekta
izr. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, raziskovalka
doc. dr. Nataša Hirci, raziskovalka
doc. dr. Ada Gruntar Jermol, raziskovalka
Martin Anton Grad, raziskovalec
doc. dr. Agnes Pisanski Peterlin, raziskovalka
Darja Fišer, mlada raziskovalka
Adriana Mezeg, mlada raziskovalka

Institut Jožef Stefan, Odsek za tehnologije znanja

doc. dr. Tomaž Erjavec, raziskovalec