novice

01-05-2012

Uradni zaključek projekta. Nadaljujejo se raziskave in izdaja monografske publikacije.

Iskalnik po korpusu SPOOK

Zaradi avtorskopravnih omejitev korpus ni prosto dostopen. Za pridobitev uporabniškega imena in gesla se obrnite na dr. Špelo Vintar (spela.vintar at ff.uni-lj.si).

Oblikoskladenjska priporočila SPOOK, stanje 22. 5. 2012 (T. Erjavec)

Partnerji


Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta


Institut Jožef Stefan

O projektu

Projekt Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave je bil prvi obsežnejši raziskovalni projekt s področja prevodoslovja v Sloveniji, ki se je posvetil predvsem ustvarjanju raziskovalne infrastrukture za različne prevodoslovne raziskave, tj. prevodoslovnega korpusa, in izvajanju temeljnih raziskav.

Izhodiščna raziskovalna hipoteza projekta je bila, da se jezik prevodov pomembno razlikuje od jezika izvirnikov, pri čemer tu ne gre za pojave, povezane s kakovostjo prevoda, ampak za t.i. prevodne univerzalije, se pravi na različnih jezikoslovnih ravneh izkazane lastnosti ali posebnosti.

V okviru projekta je tako nastal Slovenski prevodoslovni korpus (SPOOK), večjezični vzporedno-primerljivi korpus angleško-, nemško-, francosko- in italijansko-slovenskih prevodov z izvirniki ter primerljivimi slovenskimi izvirnimi besedili. V drugi fazi so bile opravljene analize korpusa, rezultati analiz pa bodo kmalu objavljeni v znanstveni monografiji z naslovom Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo.

Projekt s šifro J6-2009-0581 je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnosti Republike Slovenije.