Korpusi in baze podatkov 2011: projekti

 
 

V študijskem letu 2010-2011 smo na Oddelku za prevajalstvo spet pogumno gradili korpuse in jih analizirali. Tokrat so sadovi našega dela trije:


Korpus akcijskih filmov

Avtorice: Anteja Jež, Ajda Jazbec, Maja Dolinar

V okviru raziskave so avtorice zgradile obsežen vzporedni korpus podnapisov akcijskih filmov v angleščini in slovenščini. Z analizo pogostosti so iz korpusa izluščile najpogostejše kletvice, psovke in žaljivke ter jih s pomočjo dveh rojenih govorcev angleščine razvrstile glede na “moč” oziroma grobost. Nato so z analizo vzporednega korpusa preverjale hipotezo o prevodni normalizaciji in prišle do zanimivih ugotovitev...


predstavitev (ppt)

analiza (doc)Korpus in glosar jezikovnih tehnologij

Avtorici: Janja Sterle in Živa Malovrh

Jezikovne tehnologije so interdisciplinarno področje, za katerega terminološki viri še ne obstajajo v zadostni meri. V okviru projekta je nastal primerljivi angleško-slovenski korpus znanstvenih besedil s tega področja, s pomočjo programa Wordsmith pa sta avtorici izluščili najpomembnejše termine ter jih predstavili v glosarju MultiTerm. Pojme sta opremili tudi z definicijami, ki sta jih črpali deloma iz korpusa, deloma pa s spleta. Rezultati projekta bodo neposredno uporabljeni v doktorski raziskavi mlade raziskovalke Senje Pollak.


predstavitev (ppt)

glosar (zip; vsebuje xdt in xml za uvoz v MultiTerm)


Korpus in glosar računalniških in videoiger

Avtorja: Mario Jurišič in Nastja Karlič

Terminologija računalniških iger izkazuje izredno pestrost in inovativnost pri tvorjenju novih izrazov. Avtorja raziskave sta zgradila obsežen korpus angleških in slovenskih besedil s tega področja, besedila sta zajemala predvsem iz specializiranih igrskih revij v elektronskih in tiskanih izdajah. S kvantitativno analizo in lastnim poznavanjem področja sta izbrala terminološke vnose, ki sta jih nato opremila z ustreznicami in razlagami v skladu s strukturo iSlovarja, kamor naj bi se glosar po temeljitem strokovnem pregledu priključil.


predstavitev (ppt)

glosar (zip; vsebuje xdt in xml za uvoz v MultiTerm)Stran postavljena maja 2011, ŠV.

korpusni projekti 2011