Korpusi in baze podatkov 2010

 
 

Pri letošnjem seminarju Korpusi in baze podatkov smo bili produktivni. Ko smo dodobra spoznali različne korpuse in korpusna orodja (BNC + CoCA, SketchEngine, Wordsmith Tools, ParaConc, DVX, MS Access, SDL MultiTerm), smo se lotili projektnega dela. Nastale so štiri zanimive raziskave, o katerih lahko več izveste spodaj...


Korpus turističnih besedil
Vida Frelih, Tjaša Štrbenk, Katja Zorc

Sestavljanja vzporednega, trojezičnega korpusa turističnih besedil smo se lotile z namenom, da bi opazovale prevajalske strategije pri prevajanju (v slovenščino in v nemščino) zemljepisnih lastnih imen ter kulturno specifičnih elementov, kot so npr. tradicionalne jedi. Poleg tega pa lahko v geografskih besedilih opazujemo tudi prevajalske strategije jezikovnih prvin, kot je na primer pridevnik urejen (urejena smučišča, urejena pot), pri čemer se prevajalci pri prevajanju odločajo za različne strategije.

Povod je bilo tudi dejstvo, da smo se pri študiju pogosto srečevali s takšnimi besedili in kritično vrednotili posamezne prevajalske strategije, kakšno tudi zavrgli. Korpus bi tako ponujal vpogled v rešitve »iz prakse«.

Vendar pa se zavedamo, da naš korpus ni uravnotežen in zato ugotovitev nikakor ni možno posploševati. Vseeno pa vsaj nakazuje možnost nadaljnjega raziskovanja prevajalskih strategij na tak način.   ...preberite več


Korpus in terminološki slovar mornariških izrazov

Dejan Debelak, Dunja Elikan,  Kristina Rihter


Korpus zajema besedila s področja vojne mornarice, in sicer članke iz obramboslovnih revij, diplomska dela in spletna besedila, v slovenščini in angleščini. Na podlagi korpusa je bil izdelan terminološki slovar v programu SDL MultiTerm, ki je na razpolago za uvoz v program.  Oglejte si tudi našo predstavitev projekta.


Prevodoslovna analiza eksplicitacije v Gradišnikovem prevodu šeste knjige o Harryju Potterju

Vesna Medved, Željka Vasič


V raziskavi smo se osredotočili na eksplicitacijo, ki smo jo opazovali na podlagi vzporednega angleško-slovenskega korpusa. Korpus sestavljata šesta knjiga iz serije o Harryju Potterju The Half-blooded Prince angleške pisateljice Joanne K. Rowling in prevod Branka Gradišnika z naslovom Polkrvni princ. Oglejte si predstavitev rezultatov raziskave ali pa preberite več...

 

Študentski projekti 2010

Študenti:

Dejan Debelak

Tjaša Štrbenk

Vida Frelih

Anja Zore

Ana Ulaga

Željka Vasič

Vesna Medved

Kristina Rihter

Dunja Elikan

Katja Zorc