[photo] Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana

asist. Darja Fišer

Glosar turističnih izrazov

Kazalo

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Glosar


A


Abecednik

Definicija

prvi slovenski učbenik za začetni pouk branja in pisanja

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Opombe

Lahko se prevaja kot "Abecednik".

Nemški prevod

eine ABC-Fibel

Spol

f

Zanesljivost

srednja

Akademija operozov

Definicija

znanstvena akademija, nastala leta 1693; "Akadmija delavnih Ljubljančanov"; predhodnica današnje SAZU

Vir definicije

http://www.posta.si

Primer rabe

Pobudnika gradnje sta bila brata J. A. in J. G. Dolničar, oba člana Akademije operozov; načrtovanje cerkve so zaupali rimskemu arhitektu in jezuitu Andrei Pozzu.

Nemški prevod

Academia operosorum

Spol

f

Zanesljivost

visoka; ta tujka se uporablja tudi v slovenščini

antično naselje

Definicija

naselje iz obdobja stare grške in rimske kulture

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Legendarni začetnik emonskega antičnega naselja naj bi bil Jazon z Argonavti, ko se je z zlatim runom iz Podonavja vračal po rekah k Jadranskemu morju.

Opombe

/

Nemški prevod

die antike Siedlung

Spol

f

Zanesljivost

visoka

apnenec

Definicija

- Kemijsko je to kalcijev karbonat, ki vsebuje še razne primesi, npr. glino. Nastal je iz morskih organizmov. Nahaja se v tleh (kraški teren), sestavlja gorovja (Julijske Alpe). V vodi, ki vsebuje raztopljen ogljikov dioksid, se apnenec raztaplja (nastaja topni kalcijev hidrogen karbonat) in to povzroča kraške pojave (jame, vrtače, kapniki). Apnenec se uporablja v gradbeništvu (malta, beton), v kemijski industriji (nevtralizacijsko sredstvo, za stekla, za cement), v kmetijstvu idr.- Kamnina, iz katere se pridobiva apno.

Vir definicije

- http://www.minet.si/sola/slovarcek.php- SSKJ

Primer rabe

skladi apnenca; žganje apnenca

Nemški prevod

Kalkstein

Spol

m

Argonavt

Definicija

V grški mitologiji mornar z ladje Argo, ki je plula na Kolhido po zlato runo.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Namesto na jug je z Argonavti prišel do izvira Ljubljanice ...

Opombe

Nemški prevod je bolj posplošen.

Nemški prevod

Gefährte

Spol

m

Zanesljivost

Nizka zanesljivost zaradi prevelike posplošitve.

Atlant

Definicija

(gr.) moška figura (po mitološkem Atlasu), ki namesto stebra ali slopa nosi gredje, konzolo itd.; zlasti v baroku

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1998

Primer rabe

Atlant s prstom pred usti, ki nosi balkon, opozarja na priimek lastnika ("molčečnež").

Nemški prevod

Atlas

Spol

m

Zanesljivost

visoka

avstro-ogrski deželni urad

Definicija

eden od organov oblasti na Avstroogrskem

Vir definicije

povzeto po SSKJ

Primer rabe

Prva nosi ime lastnika Filipa Schreyerja, druga je prevzela ime avstro-ogrskega deželnega urada; tudi danes je v njej mestna uprava.

Nemški prevod

österreich-ungarisches Kreisamt

Spol

n

Zanesljivost

nizka; "österreich-ungarisch" pomeni "avstrijsko-madžarski", pravilno bi bilo "österreichisch-ungarisch"; "Kreisamt" pomeni "okrožni urad", boljša rešitev bi bila "Landesamt"
nazaj na kazalo

B


balonarstvo

Primer rabe

ljubitelji balonarstva

Nemški prevod

Ballonfahrt

Spol

f

Opombe

ljubitelji balonarstva - die BallonfahrerBesede "balonarstvo" v SSKJ-ju ne najdemo, obstaja le besedna zveza "polet z balonom", torej polet z okroglo napravo, napolnjeno s plinom, ki je lažja od zraka in se jo uporablja za zračno plovbo.

bazilika

Definicija

Starokrščanska cerkvena stavba, z visoko srednjo ladjo in nižjima stranskima.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

antične starokrščanske bazilike

Nemški prevod

Basilik

Spol

f

Borštnikovo srečanje

Definicija

Osrednji slovenski gledališki festival. Na njem se vsako leto v drugi polovici meseca oktobra zvrstijo najboljše predstave domačih gledališč v minuli sezoni, ki jih za ta namen odbere izvoljeni selektor. Festival je tekmovalnega značaja, saj ob njegovem zaključku podelijo nagrade za najboljše predstave, režijo, igralske, glasbene in druge umetniške dosežke. Posebne pozornosti je deležna podelitev Borštnikovega prstana. Vsako leto ga prejme igralka oz. igralec, ki je zapustil globoko umetniško sled. Festival se imenuje po Ignaciju Borštniku in se odvija v Slovenskem narodnem gledališču Maribor.

Vir definicije

http://www.borstnikovo.info

Primer rabe

vrhunec slovenske gledališke ustvarjalnosti Borštnikovo srečanje

Nemški prevod

Borštnikovo srečanje

Briljant

Definicija

Briljant velja za najlepši kapnik v Postojnski jami in je tudi njen zaščitni znak. Ves čas raste z enako hitrostjo in tudi toplota ob njem je ves čas ista.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Briljant nas je presenetil s svojo čisto barvo in lepoto.

Opombe

Znamenitosti Postojnske jame so: Ruski most, Kongresna dvorana, Velika gora, Lepe jame, Kukavica, Briljant in Koncertna dvorana.

Nemški prevod

Brillant

Spol

m

brzica

Definicija

Mesto v potoku ali reki, kjer skače voda čez kamenje in skale.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

reka dela številne brzice

Nemški prevod

Stromschnelle

Spol

f

burja

Definicija

Suh, hladen in sunkovit lokalni veter iz severovzhodne strani, ki se na Primorskem sicer pojavlja prek celega leta, a je zlasti močan in pogost v njegovi hladni polovici. Nastane takrat, kadar se zaradi razlike med višjim zračnim pristiskom nad celino in nižjim pritiskom nad morjem hladnejši ter gostejši zrak kot nekakšen slap preliva prek grebenov visokih kraških planot.Prilagajanje njeni razdiralni moči je pustilo sledove v arhitekturi hiš in tlorisni zasnovi nekaterih vipavskih in še bolj kraških naseljih. Zardi nje nekatere rastline na Primorsekm ne uspevajo.

Vir definicije

http://members.tripod.com/lokotavci/burja.htm

Primer rabe

kraška burja; burja brije

Nemški prevod

Bora

Spol

f
nazaj na kazalo

C


Cankarjev dom

Primer rabe

Cankarjev dom, največje slovensko kulturno in kongresno središče, so zasnovali ob stoletnici rojstva I. Cankarja.

Opombe

Ime se ne prevaja, dobro pa je, če za Nemce pojasnimo kaj to je: das Kultur- und Kongresszentrum Cankarjev dom.

Nemški prevod

Cankarjev dom

cerkev Marije pomočnice

Primer rabe

Po načrtih D. Rossija so 1714-15 zgradili ob samostanu cerkev Marije pomočnice.

Nemški prevod

Maria-Hilf-Kirche

Spol

f

cerkev Marijinega oznanjenja

Definicija

Frančiškanska cerkev, zgrajena med leti 1646 in 1660. Veliki oltar v njej je delo domačega kiparja Francesca Robbe iz leta 1763. Sredi 19. stoletja jo je s slikami okrasil Matej Langus, obnovil pa jih je Matej Sternen.

Vir definicije

http://www.ljubljana.si/turizem

Primer rabe

Cerkev Marijinega oznanjenja (Frančiškanska cerkev), del frančiškanskega samostana, obvladuje trg s svojim mogočnim rdečkastim baročnim pročeljem.

Nemški prevod

Kirche Mariä Verkündigung

Spol

f

Zanesljivost

visoka; uporablja se tudi "Kirche Verkündigung Mariä"

cicerone

Definicija

Kdor vodi turiste po tujih krajih in jim razkazuje znamenitosti, zlasti v italijanskem okolju.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Cicerone je razlagal zanimivosti Rima.

Opombe

Drugo, bolj nevtralno ime za cicerona je vodnik.Glej še jamski vodnik

Nemški prevod

Fremdenführer

Spol

m

cistercijanski

Definicija

Nanašajoč se na cistercijance.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

cistercijanski samostan

Nemški prevod

Zisterziensser-

Opombe

- cistercijanec- menih reda, imenovanega po samostanu Cistercium.- cistercijanski samostan- das Zisterziensserkloster; Glej tudi- "samostan"
nazaj na kazalo

č


čebelarstvo

Definicija

Nauk o gojenju in izkoriščanju čebel.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Izšla je nova knjiga o čebelarstvu.

Nemški prevod

Imkerei

Spol

f

čelo

Definicija

Trikotni vrh stene pod streho.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Čelo z medaljonom na vrhu in s simboli gledališča ter prvotnim nemškim napisom krasi secesijsko okrasje.

Nemški prevod

Giebel

Spol

f
nazaj na kazalo

Č


Čevljarski most, Šuštarski most

Definicija

Čevljarski most je eden najstarejših mostov v Ljubljani, imenovan tudi Šuštarski most. Na njegovem mestu je stal Mesarski most in na njem so bile do leta 1614 mesnice. Delo Jožeta Plečnika.

Vir definicije

http://www.burger.si/ljubljana

Primer rabe

Lesen Šuštarski most so zamenjali s kovinskim; tega je nadomestil Plečnikov Čevljarski most.

Nemški prevod

Schusterbrücke

Spol

f

Opombe

poimenovanji mostu sta sopomenki (ena je časovno označena), zato tudi obstaja en prevod

Zanesljivost

visoka
nazaj na kazalo

č


čipkarstvo

Definicija

Čipkarska obrt.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Čipkarstvo je v teh krajih zelo razvito.

Nemški prevod

Spitzenklöppelei

Spol

f

človeška ribica

Definicija

Repata dvoživka, ki živi v podzemeljskih jamah krasa, Proteus anguineus.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Srečali se boste z najstarejšim prebivalcem temin - človeško ribico.

Nemški prevod

Grottenolm

Spol

m

človeška ribica

Definicija

Repata dvoživka, ki živi v podzemeljskih jamah Krasa, Proteus anguinus.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Človška ribica je glavna znamenitost Postojnske jame.

Opombe

Človeško ribico poznamo tudi pod imenoma močeril in proteus. Glej še jamska žival, jamski hrošč

Nemški prevod

Grottenolm

Spol

m

čoln deblak

Definicija

preprost čoln iz enega debla; drevak

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Najdbe iz Barja. lončevina, koščeno, kamnito in bakreno orodje ter čoln deblak, ki je shranjen v Narodnem muzeju, dokazujejo bolj realno stalno poselitev pod Krimom že pred 2. tisočletjem pr. n. š.

Nemški prevod

Einbaum

Spol

m

Zanesljivost

visoka
nazaj na kazalo

Č


Čopova ulica

Primer rabe

... s Prešernovega trga navzgor po Čopovi in Cankarjevi ulici ...

Opombe

Lahko se prevaja ali pa tudi ne.

Nemški prevod

Čopova Straße

Spol

f

Črna jama

Definicija

Črna jama sodi v sklop Postojnskih jam. V Črno jamo, ki se zdi vsa sajasta, se obiskovalec skozi udorno brezno spusti v jamsko dvenadstropnico: zgornje nadstropje je suho, po spodnjem se pretaka rečica.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Jamarji so se spustili v Črno jamo.

Opombe

V sklop Postojnskih jam sodijo: Postojnska jama, Črna jama, Pivka jama, Otoška jama in Planinska jama.

Nemški prevod

Schwarze Höhle

Spol

f
nazaj na kazalo

D


dežela Kranjska

Primer rabe

Grad je bil dolga leta upravno središče dežele Kranjske.

Nemški prevod

Land Krain

Spol

n

diorama

Definicija

Prostor z živalmi, rastlinami, prikazanimi tako, kot živijo v naravi.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Stalne zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije (1944) so geološko-paleontološka in Zoisova minerološka, alpska, barjanska in gozdna diorama ter stalna razstava ptic, plazilcev in rib.

Opombe

Tudi slika, osvetljena tako, da vzbuja vtis plastičnosti.

Nemški prevod

Diorama

Spol

n

dominikanski

Definicija

Nanašajoč se na dominikance.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

dominikanski samostan

Nemški prevod

Dominikaner-

Opombe

- dominikanec- član reda sv. Dominika- dominikanski samostan- das DominikanerklosterGlej tudi- "samostan"

dvoranska cerkev

Definicija

cerkev z enako visoko srednjo in stranskimi ladjami; gradili so jih že v romaniki, največji razcvet v poznogotski arhitekturi

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1998

Primer rabe

Zasnova dvoranske cerkve spominja na znano rimsko II Gesu.

Nemški prevod

Hallenkirche

Spol

f

Zanesljivost

visoka
nazaj na kazalo

E


električna kompozicija

Definicija

Več za transport pripravljenih, med seboj povezanih vagonov, brez lokomotive, ki jih poganja elektrika.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

V jamo smo se odpeljali z električno kompozicijo.

Nemški prevod

elektrische Zuggarnitur

Spol

f
nazaj na kazalo

F


favna

Definicija

Živalstvo; živali, ki živijo na določenem področju.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

bogata favna naših gozdov

Nemški prevod

Fauna

Spol

f

fliš

Definicija

- Sedimentna kamnina iz eocena, v kateri se izmenoma ponavljajo plasti peščenjaka, laporja in karbonatnega turbidita. Ker je mehka, jo morje v spodnjem delu ves čas izpodjeda, vremenske razmere pa povzročajo razpadanje in erozijo v zgornjih plasteh.- Pogosto menjajoče se tanke plasti laporja in peščenjaka.

Vir definicije

- http://www2.arnes.si/~osmborm5s/ucni/slovenija_spd/strunjan.html- SSKJ

Primer rabe

eocenski fliš; flišna stena

Nemški prevod

Flysch

Spol

n

Spol

m

Opombe

flišna stena - die Flyschwand

flora

Definicija

Rastlinstvo; rastline, ki rastejo na določenem področju.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

zaščita redke flore

Nemški prevod

Flora

Spol

f

Frančiškanska cerkev

Definicija

Cerkev Marijinega oznanjanja ali Frančiškanska cerkev je bila zgrajena med leti 1646 in 1660. Veliki oltar v njej je delo domačega kiparja Francesca Robbe iz leta 1736.Sredi 19. stoletja jo je s slikami okrasil Matej Langus, njegove slike pa je obnovil Matej Sternen.

Vir definicije

www.ljubljana-tourism.si

Opombe

Prevaja se tudi kot "Frančiškanska cerkev".

Nemški prevod

die Franziskanerkirche

Spol

f

Zanesljivost

srednja
nazaj na kazalo

G


geodetsko izmerjeno geometrijsko središče Slovenije (GEOSS)

Primer rabe

Je le 20 km zahodno od geodetsko izmerjenega geometrijskega središča Slovenije (GEOSS) pri Vačah nad Litijo, v zmernem podnebnem pasu na koordinatah 46°3'20" severne širine in 14°30'30" vzhodne dolžine, s tem pa v osrčju evropskega kontinenta.

Opombe

/

Nemški prevod

der geodätisch vermessene geometrische Mittelpunkt Sloweniens

Spol

m

Zanesljivost

srednja

Grajski grič

Primer rabe

Med Grajskim gričem in Rožnikom teče skozi mesto reka Ljubljanica.

Opombe

Prevaja se tudi kot "Grajski grič".

Nemški prevod

der Schlossberg

Spol

m

Zanesljivost

srednja
nazaj na kazalo

H


hmeljarstvo

Definicija

Gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem hmelja.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

uveljavitev kooperacije v hmeljarstvu

Nemški prevod

Hopfenanbau

Spol

m
nazaj na kazalo

I


idrijski žlikrofi

Definicija

Kuhana jed iz testa, napolnjena z nadevom.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Žlikrofe kuhamo v slanem kropu 15 min., nato jih poljubno zabelimo.

Opombe

Nemški prevod je neustrezen. Žlikrof je slovensko poimenovanje, pa tudi jed ni enaka.

Nemški prevod

Ravioli aus Idrija

Spol

m (Pl.)

Zanesljivost

nizka

Ilirski steber

Primer rabe

V osi Vegove ulice je na Trgu francoske revolucije postavil 13 m visok Ilirski steber, posvečen Napoleonovi Iliriji (1929). glej Ljubljana

Nemški prevod

Illyrische Säule

Spol

f
nazaj na kazalo

J


jama

Definicija

Naraven izvotljen prostor pod zemeljskim površjem.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Jama sega daleč v hrib.

Opombe

Glej še kraška jama, vodnata kraška jama

Nemški prevod

Höhle

Spol

f

jamska reka

Definicija

Reka, ki teče skozi jamo.

Vir definicije

/

Primer rabe

Skozi Postojnsko jamo teče jamska reka Pivka.

Opombe

Glej še podzemeljska reka

Nemški prevod

Höhlenfluss

Spol

m

jamska žival

Definicija

Žival, ki živi v jami.

Vir definicije

/

Primer rabe

V podzemnem svetu živi veliko različnih vrst jamskih živali.

Opombe

Glej še jamski hrošč, človeška ribica

Nemški prevod

Höhlentier

Spol

n

jamski hrošč

Definicija

Hrošč, ki živi v jami.

Vir definicije

/

Primer rabe

Zoologi so našli ličinke jamskega hrošča.

Opombe

Glej še jamska žival, človeška ribica

Nemški prevod

Höhlenkäfer

Spol

m

jamski vodnik

Definicija

Kdor se (poklicno) ukvarja z vodenjem ogleda jam.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Jamski vodnik nas je popeljal na ogled jame.

Opombe

Glej še cicerone

Nemški prevod

Höhlenführer

Spol

m

Jazon

Definicija

Veliki zmagovalec Jazon je bil prvi Ljubljančan; grški junak, vodja Argonavtov (glej Argonavt).

Vir definicije

www.ljubljana-calling.com

Primer rabe

Veliki zmagovalec Jazon pa je bil, če verjamemo legendi, prvi Ljubljančan.

Nemški prevod

Jason
nazaj na kazalo

K


kapnik

Definicija

- Podolgovata tvorba v kraških jamah, nastala s kristalizacijo raztopljenih rudnin.- Sigasta tvorba, ki nastane pri izločanju apnenca iz vode v podzemskih prostorih. Glede na obliko ločimo cevkaste, valjaste kapnike itd.; stoječ kapnik je stalagmit, viseč kapnik je stalaktit. Mnoge naše kraške jame so bogate s kapniki.

Vir definicije

- SSKJ- Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

V mnogih kraških jamah lahko najdemo kapnike.

Opombe

Glej še kapniška tvorba, stalaktit, stalagmit, kapniški steber

Nemški prevod

Tropfstein

Spol

m

kapniška tvorba

Definicija

Vsaka oblika tvorbe iz kapnikov, tudi kapniki sami.

Vir definicije

/

Primer rabe

Pri vhodu v jamo je veliko kapniških tvorb.

Opombe

Različne kapniške tvorbe: kapnik, stalaktit, stalagmit, kapniški steber

Nemški prevod

Sinterbildung

Spol

f

kapniški steber

Definicija

Steber, ki nastane, ko se zrasteta stoječi in viseči kapnik.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Pri vhodu v jamo je veliko kapniških stebrov.

Opombe

Glej še kapniška tvorba, kapnik, stalaktit, stalagmit

Nemški prevod

Tropfsteinsäule

Spol

f

kapucinski

Definicija

Nanašajoč se na kapucine.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

kapucinski samostan

Nemški prevod

Kapuziner-

Opombe

- kapucinec- član strožjega reda frančiškanov- kapucinski samostan- das KapuzinerklosterGlej tudi- "samostan"

kartuzija

Definicija

Samostan kartuzijanskega reda.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

kartuzija Pleterje

Nemški prevod

Kartause

Spol

f

Opombe

- kartuzijanski- nanašajoč se na kartuzijance- kartuzijanec- menih reda, imenovanega po samostanu Cartusia; (SSKJ)

kašča

Definicija

Prostor ali stavba za shranjevanje žita.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

lesena, zidana kašča

Nemški prevod

Getreidespeicher

Spol

m

Katekizem

Definicija

prva slovenska knjiga z osnovami krščanskega nauka

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

S prekinitvami je 32 let služboval v Ljubljani "slovenski Luter" Primož Trubar, ki je sredi stoletja izdal prvi slovenskiknjigi: Katekizem in Abecednik.

Opombe

Lahko se prevede kot "Katekizem".

Nemški prevod

der Katechismus

Spol

m

Zanesljivost

srednja

kip Žalostne matere božje

Definicija

ikonografski tip Marije, ki trpi zaradi Kristusovega trpljenja, pogosto prikazana z mečem, ki ji prebada srce

Vir definicije

Likovna umetnost, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1985

Primer rabe

V zastekljeni niši je kip žalostne Matere božje iz stare romansko-gotske cerkve.

Nemški prevod

Statue der Schmerzhaften Muttergottes

Spol

f

Zanesljivost

visoka

klif

Definicija

Stena, zgrajena iz mehkih flišnih plasti, ki jih morje, veter in dež z lahkoto neprestano oblikujejo in spreminjajo.

Vir definicije

http://www2.arnes.si/~osmborm5s/ucni/slovenija_spd/strunjan.html

Primer rabe

Strunjanski klif je največja znana obmorska flišna stena ob vsej jadranski obali.

Nemški prevod

Kliff

Spol

n

Koncertna dvorana

Definicija

Del Postojnske jame. Koncertna dvorana lahko sprejme 10.000 obiskovalcev naenkrat; v njej so občasno koncerti velikih svetovnih mojstrov. Akustika v njej je zelo dobra, saj vidni in nevidni prostori vračajo veliko odmevov; za snemanje je tam popolnoma neprimerno, poslušanje pa je prav posebno doživetje. Dvorana je po monumentalni razsežnosti eden osrednjih prostorov Postojnske jame.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Koncerti v Koncertni dvorani Postojnske jame so čisto posebno doživetje.

Opombe

Znamenitosti Postojnske jame so: Ruski most, Kongresna dvorana, Velika gora, Lepe jame, Kukavica, Briljant in Koncertna dvorana.

Nemški prevod

Konzertsaal

Spol

m

kongres Svete alianse

Definicija

Sveta aliansa je bila zveza evropskih vladarjev, osnovana 1815 na pobudo riskega carja Aleksandra I., avstrijskega cesarja Franca I. in pruskega kralja Friderika Viljema III. Namen: obdržati legitimne evropske monarhije in dušiti vsa demokratična in svobodomiselna gibanja.1821 kongres Svete alianse v Ljubljani.

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1998

Primer rabe

Večkrat so v palači gostovali evropski vladarji: avstrijska cesarja Leopold I. in Karel IV.; Napoleon Bonaparte, ob kogresu Svete alianse 1821 ruski car Aleksander I.

Nemški prevod

Kongress der Heiligen Alianz

Spol

m

Zanesljivost

visoka

Kongresna dvorana

Definicija

Del Postojnske jame. Kongresna, nekdaj Plesna dvorana: kongresna zato, ker je bil pred leti v njej svetovni speleološki kongres, plesna pa zato, ker so v njej že kmalu potem, ko so jamo leta 1819 uredili za turistični obisk, začeli na binkoštni ponedeljek prirejati plesne prireditve. Dvorano so za te priložnosti še posebej učinkovito razsvetlili in tudi sicer uredili; ko je leta 1857 stekla skozi Postojno železnica do Trsta, so sem začeli na binkoštne ponedeljke voziti praznične jamske obiskovalce posebni vlaki.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

V Kongresni dvorani je bil speleološki kongres.

Opombe

Znamenitosti Postojnske jame so: Ruski most, Kongresna dvorana, Velika gora, Lepe jame, Kukavica, Briljant in Koncertna dvorana.

Nemški prevod

Kongresssaal

Spol

n

Kongresni trg

Primer rabe

V parku Zvezda, ki je na Kongresnem trgu, najdemo še ostanke iz rimskih časov.

Opombe

Trg je dobil ime po drugem kongresu svete alianse (glej kongres svete alianse), katerega gostiteljica je bila Ljubljana leta 1821.

Nemški prevod

Kongressplatz

Spol

m

korec

Definicija

Žlebasta strešna opeka za pokrivanje primorskih hiš.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

strehe, krite s korci

Nemški prevod

Mönch-Nonnen-Dach

Spol

n

kovaštvo

Definicija

Kovaška obrt.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Izučil se je kovaštva.

Nemški prevod

Schneiderei

Spol

f

Opombe

Napaka v prevodu, ne "Schneiderei", temveč "Schmiedehandwerk".

kozolec

Definicija

Lesena, od strani odprta stavba za sušenje žita, krme.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

jemati snope iz kozolca

Nemški prevod

Heuscheune

Spol

f

krajinski park

Definicija

Območje posebne naravne lepote z znamenitostmi, ki imajo izjemen narodni, kulturni pomen.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Območje Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba je bilo 1984 razglašeno za krajinski park.

Nemški prevod

Landschaftpark

Spol

m

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

Primer rabe

Na Kongresnem trgu so leta 1918 proslavili ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 9. maja 1945 pa so prebivalci slavili osvoboditev Ljubljane izpod okupatorja.

Nemški prevod

Königrech der Serben, Kroaten und Slowenen

Spol

n

kras

Definicija

- Svet z značilnimi oblikami, nastalimi zaradi mehanskega in kemičnega delovanja vode v apnencu.- Ozemlje, kjer zaradi prepustnosti kamnine prevladuje podzemeljsko (kraško) odtekanje vode in učinkovito raztapljanje kamnine in kjer so se lahko razvile značilne površinske in podzemeljske oblike. Ime ima po pokrajini Kras med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino.

Vir definicije

- SSKJ- Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

Kras je dobil ime po slovenski pokrajini Kras.

Nemški prevod

Karst

Spol

m

kras

Definicija

Svet z značilnimi oblikami, nastalimi zaradi mehanskega in kemičnega delovanja vode v apnencu.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

primorski kras; prebivalci Krasa; kras ima dva obraza - enega nad in enega pod površjem

Nemški prevod

Karst

Spol

m

kraška jama

Definicija

Prehodna, pretežno vodoravna podzemeljska votlina, ki jo je izdelala tokoča voda s korozijo (npr. v apnencu).

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

Na območju slovenskega Krasa najdemo kraške jame.

Opombe

Glej še jama, vodnata kraška jama

Nemški prevod

Karsthöhle

Spol

f

kraški rob

Definicija

Apnenčasti prelom na meji med celinskim in primorskim delom Slovenije. Kraški svet ločuje od flišnega, označuje pa ga tudi izjemna pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih prebivališč.

Vir definicije

http://www.zrs-kp.si/projekti/life

Primer rabe

Na območju kraškega roba živi kar nekaj ogroženih živalskih vrst.

Nemški prevod

Karstrand

Spol

m

kraško brezno

Definicija

Zelo globoka jama s strmimi stenami v kraškem svetu.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Jamar se je spustil v kraško brezno.

Nemški prevod

Karstschacht

Spol

m

Križanke

Definicija

Samostanski kompleks srednjeveškega reda nemških križnikov.

Vir definicije

www.ljubljana-calling.com

Nemški prevod

Klosterkomplex Križanke

Spol

m

Križevniška cerkev

Definicija

Cerkev, je poimenovana po srednjeveškem redu nemških križnikovin je bila zgrajen po beneških vzorih v začetku 18. stoletja.

Vir definicije

www.spletomat.com

Primer rabe

Vsakoletni Ljubljanski festival, na katerem poleti nastopajo domači in tuji glasbeniki, igralci idr. umetniki, se odvija pretežno v kompleksu Križank ob Križevniški cerkvi.

Opombe

Prevaja se tudi kot "Križevniška cerkev".

Nemški prevod

die Deutschordensritterkirche

Spol

f

Zanesljivost

srednja

križnik

Definicija

Član srednjeveškega meniškega reda nemških vitezov.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika; www.ljubljana-calling.com

Primer rabe

Plečnik je v letih 1951-1956 uredil in obnovil samostanski kompleks srednjeveškega reda nemških križnikov.

Nemški prevod

Kreuzritter

Spol

m

Kukavica

Definicija

Votla kapniška tvorba v Postojnski jami z zvokom, ki je podoben kukavičjem oglašanju.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Jamski vodnik nam je zaigral na Kukavico.

Opombe

Znamenitosti Postojnske jame so: Ruski most, Kongresna dvorana, Velika gora, Lepe jame, Kukavica, Briljant in Koncertna dvorana.

Nemški prevod

Kuckuck

Spol

m

kultura mostiščarjev

Definicija

kultura prebivalcev prazgodovinskih naselbin ob bregu, zgrajenih na kolih, zabitih v dno

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001

Primer rabe

Gre za kulturo mostiščarjev, ki so ribarili na barjanskem jezeru in lovili v njegovi okolici.

Opombe

/

Nemški prevod

die Kultur der Pfahlbaubewohner

Spol

f

Zanesljivost

srednja
nazaj na kazalo

L


lapor

Definicija

Kamnina, sestavljena iz drobnih zrn gline in apnenca ali dolomita.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

kosi laporja; debeli skladi laporjev

Nemški prevod

Kalkstein

Spol

m

Opombe

V besedilu je beseda "lapor" prevedena kot "der Kalkstein", medtem ko je isti prevod uporabljen tudi za besedo "apnenec". V slovarju je beseda "apnenec" res prevedena kot "der Kalkstein", beseda "lapor" pa ima dva možna prevoda, in sicer "der Mergel" in "der Kalksteinmergel".

ledeniško jezero

Definicija

Jezero, nastalo na svetu, ki ga je pokrival ledenik.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Večina slovenskih ledeniških jezer, tudi največje Bohinjsko jezero, je na območju Triglavskega narodnega parka, največjega območja varovane narave.

Nemški prevod

Gletschersee

Spol

m

Lent

Definicija

- Mednarodni multikulturni poletni festival v Mariboru; več kot štiristo različnih prireditev in pol milijona obiskovalcev letno ga uvršča med največje tovrstne festivale v Evropi - ponuja koncerte klasične, jazz, popularne in etno glasbe, kantavtorske večere, večere šansonov, gledališke in plesne predstave, športne prireditve ipd.- Stari del mesta Maribor; staro mestno jedro

Vir definicije

- http://lent.slovenija.si- http://www.maribor.si

Primer rabe

- festival Lent- slikoviti in živahni Lent

Nemški prevod

Lent

Opombe

- Lent (kot festival) - das Festival Lent- Lent (kot staro del mesta) - der Lent

Lepe jame

Definicija

Del Postojnske jame. Stare so dva milijona let, v njih ves čas tiho kaplja, v njih najdemo ponvice, različne kapnike in druge kapniške torbe. Veljajo za najlepši del Postojske jame, kar nam pove že njihovo ime.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

V Lepih jamah neprestano kaplja.

Opombe

Znamenitosti Postojnske jame so: Ruski most, Kongresna dvorana, Velika gora, Lepe jame, Kukavica, Briljant in Koncertna dvorana.

Nemški prevod

Schöne Höhlen

Spol

f (pl)

letno gledališče

Primer rabe

Preureditev samostana v letno gledališče je zadnje večje delo J. Plečnika (1950-56, datirano na sgrafitnem okrasu dvorišča, 1953).

Opombe

Mišljeno je poletno gledališče. Tu predstave in prireditve potekajo poleti.

Nemški prevod

Sommertheater

Spol

n

lipicanec

Definicija

Toplokrvni konj, primeren zlasti za šport. Osnova lipicanske pasme je avtohtoni kraški konj, ki so ga oplemenitili s španskim (že 1850), napolitanskim in arabskim konjem ter vzredili hitrega konja za potrebe dvora, vojske in španske jahalne šole.

Vir definicije

http://www.dnevnik.si/lipican/

Primer rabe

Plemeniti konji lipicanci izvirajo prav iz Slovenije.

Nemški prevod

Lipizzaner

Spol

m

Ljubjansko barje

Definicija

močvirnat svet, na katerem iz rastlinskih ostankov nastaja šota

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Mesto stoji na uravnavi Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja med vzpetinama Rožnik in Grajski grič.

Opombe

Prevaja se tudi kot "Ljubljansko barje".

Nemški prevod

das Moor von Ljubljana

Spol

n

Zanesljivost

srednja

Ljubljana

Primer rabe

S stolpa je čudovit razgled na mesto in pokrajino okrog Ljubljane.

Opombe

Včasih se uporablja tudi star nemški izraz Laibach. V zgodovinskih besedilih zasledimo še imeni Emona in Ilirija.

Nemški prevod

Ljubljana; Laibach

Zanesljivost

srednja

Ljubljanica

Definicija

Reka, ki teče skozi Ljubljano.

Vir definicije

www.ljubljana-calling.com

Primer rabe

Namesto na jug je z Argonavti prišel do izvira Ljubljanice ...

Opombe

Obstaja več načinov prevajanja.

Nemški prevod

Ljubljanica Fluss; Ljubljanica; Fluss Ljubljanica

Spol

m

Ljubljanska kotlina

Definicija

nižji, zaprt svet med hribi, gorami

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Ljubljansko kotlino obrobljajo alpska in kraška pogorja, mestno območje pa venec sredogorskih vrhov in slemen.

Opombe

Prevaja se tudi kot "Ljubljanska kotlina".

Nemški prevod

das Ljubljanaer Becken

Spol

n

Zanesljivost

srednja

ljubljanska turistična magistrala

Definicija

turistična pot, ob kateri so glavne ljubljanske turistične znamenitosti

Vir definicije

povzeto po SSKJ

Primer rabe

V zamiku stoji bronasta, 2,2 x 2,2 m velika maketa Ljubljane; tu se začenja označena ljubljanska turistična magistrala.

Nemški prevod

markierter Besichtigungsweg

Spol

m

Zanesljivost

srednja; Ljubljana ni omenjena, "Besichtigungsweg" je ponavadi v naravi; boljša rešitev bi bila "touristischer Weg durch Ljubljana"

Ljubljanski grad

Definicija

Grad, simbol mesta Ljubljana.

Vir definicije

www.ljubljana-calling.com

Primer rabe

Ljubljanski grad je simbol mesta Ljubljane.

Nemški prevod

Burg von Ljubljana

Spol

f

Ljubljansko polje

Definicija

obsežnejši, razmeroma raven svet

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Mesto stoji na uravnavi Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja med vzpetinama Rožnik in Grajski grič.

Opombe

Prevaja se tudi kot "Ljubljansko polje".

Nemški prevod

das Flussschwemmland

Spol

n

Zanesljivost

srednja

Ljudska posojilnica

Primer rabe

V nadaljevanju Miklošičeve je na isti strani zanimiva stavba nekdanje Ljudske posojilnice (1907-08); njeno belo-modro-rdeče pročelje predstavlja barve slovenske zastave.

Nemški prevod

Volkskreditanstalt

Spol

f

Zanesljivost

srednja; niti na internetu se ne pojavlja "Volkskreditanstalt" v besedilih, ki izvirajo iz nemškogovorečih držav, "Kreditanstalt" pa je povsem običajna beseda

loža

Definicija

na eni sami strani ali na več straneh odprt, običajno obokan arkadni hodnik ali dvorana

Vir definicije

Likovna umetnost, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1985

Primer rabe

Poudarja ga stolpič z uro in odprta, dvignjena loža.

Nemški prevod

Loggia

Spol

f

Zanesljivost

visoka
nazaj na kazalo

M


Mednarodni center Unesca za kemijski študij

Primer rabe

Od 1979 deluje v Ljubljani Mednarodni center za podjetja v družbeni lasti v deželah v razvoju, od 1981 Mednarodni center Unesca za kemijski študij.

Opombe

Ime ustanove.

Nemški prevod

ein Internationales Zentrum der UNESCO für Chemische Studien

Spol

n

Zanesljivost

visoka

Mestna hiša

Definicija

Upravni organ mestne samouprave v nekaterih večjih mestih.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Današnja Mestna hiša je bila zgrajena leta 1717 in stoji na mestu prvotnega Magistrata iz leta 1484.

Opombe

Uporablja se tudi ime Magistrat in Rotovž.

Nemški prevod

Rathaus

Spol

n

Mestna hranilnica

Definicija

Prva slovenska bančna ustanova. Nahaja se na Čopovi ulici. Ohranjena je zunanjost, prav tako dvorana in oprema v notranjosti.

Vir definicije

http://www.ljubljana-calling.com

Primer rabe

Največja palača ob njej je Mestna hranilnica iz 1903 s secesijsko arhitekturo sarajevskega arhitekta J. Vancaša.

Nemški prevod

Stadtsparkasse

Spol

f

Zanesljivost

visoka; težava je le v tem, da je pri nas "hranilnica" časovno obarvana beseda, "Sparkasse" pa ne

minoritski

Definicija

Nanašajoč se na minorite.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

minoritski samostan

Nemški prevod

Minoriten-

Opombe

- minorit- član manj strogega reda frančiškanov- minoritski samostan- das MinoritenklosterGlej tudi- "samostan"

močvirska vijolica

Definicija

Rastlina, ki raste na visokem barju, najdišče kater se nahaja prav v naravnem rezervatu Mostec, lat. Viola palustris.

Vir definicije

A. Gosar, M. Jeršič (1996). Slovenija, turistični vodnik. Ljubljana, Mladinska knjiga

Primer rabe

... v šotnem mahovju uspevajo rastline, značilne za visoko barje ... močvirska vijolica ...

Nemški prevod

Sumpf-Veilchen

Spol

n

muzej na prostem

Definicija

Objekti, predmeti, postavljeni v naravno okolje.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

etnološki muzeji na prostem

Nemški prevod

Freilichtmuseum

Spol

n
nazaj na kazalo

N


nabrežje

Definicija

Obrežje, obala, tudi urejeno, navadno utrjeno obrežje.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Na robu Trnovega je urejeno nabrežje Gradaščice in Ljubljanice (Trnovski pristan in Špica).

Opombe

Poimenovanja kot npr. Cankarjevo nabrežje se navadno ne prevajajo.

Nemški prevod

Uferanlage

Spol

f

Zanesljivost

Nizka, saj je nemški izraz za nabrežje der Kai. Izraza Uferanlage v nemških slovarjih nisem našla.

nabrežje ob Ljubljanici in Gradaščici

Definicija

obrežje, obala ob Ljubljanici in Gradaščici

Vir definicije

SSKj. Elektronska verzija. 2001

Primer rabe

Izstopajo ureditev nabrežja ob Ljubljanici in Gradaščici, mostovi nad rekama /.../

Nemški prevod

die Uferanlagen von Ljubljanica und Gradaščica

Spol

f (Pl.)

Zanesljivost

srednja

najdišče

Definicija

Kraj, prostor, kjer se najde predmet, zlasti iz starejšega zgodovinskega obdobja.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Za Tivolskim gradom je klasično najdišče evropske gomoljčice ...

Nemški prevod

Fundstelle

Spol

f

najdišče

Definicija

Kraj, prostor, kjer se najde predmet, zlasti iz starejšega zgodovinskega obdobja.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

za obisk urejeno najdišče

Nemški prevod

Fundstelle

Spol

f

Narodna in univerzitetna knjižnica; NUK

Primer rabe

NUK je eno od Plečnikovih najpomembnejših del.

Nemški prevod

National- und Universitätsbibliothek

Spol

f

nekropola

Definicija

grobišče

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Na dvorišču te ustanove so arheologi odkrili halštatsko nekropolo iz 11. oz. 12. st. pr.n.št.

Nemški prevod

Nekropole

Spol

f
nazaj na kazalo

O


obokano arkadno dvorišče

Definicija

notranje dvorišče, ki ga na vseh straneh obdajajo prekriti obokani hodniki

Vir definicije

Likovna umetnost, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1985

Primer rabe

Obokano arkadno dvorišče velja za eno najlepših v Ljubljani.

Nemški prevod

gewölbter Arkadenhof

Spol

m

Zanesljivost

visoka

obrambno obzidje

Definicija

Zid, zidovi okrog starejših mest, utrdb, ki so služili kot obramba pred napadi sovražnikov.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Sedanji grad je bil zgrajen v drugi polovici 15. stoletja kot utrdba z velikim dvoriščem znotraj obrambnega obzidja.

Nemški prevod

Wehrmauer

Spol

f

ogledna točka

Definicija

Točka, s katere je pokrajina, naravna ali kulturna znamenitost najbolje vidna.

Vir definicije

/

Primer rabe

Z ogledne točke se je zelo dobro videlo Cerkniško jezero.

Nemški prevod

Besichtigungspunkt

Spol

m

okroglolistna rosika

Definicija

Rastlina, ki raste na visokem barju, najdišče kater se nahaja prav v naravnem rezervatu Mostec, lat. Drosera rotundifolia.

Vir definicije

A. Gosar, M. Jeršič (1996). Slovenija, turistični vodnik. Ljubljana, Mladinska knjiga

Primer rabe

... v šotnem mahovju uspevajo rastline, značilne za visoko barje: okroglolistna rosika ...

Nemški prevod

Rundblättrige Sonnentau

Spol

m

oltar sv. Rešnjega telesa

Definicija

sv. Rešnje telo predstavlja samega Kristusa, evharistijo

Vir definicije

http://www.rkc.si

Primer rabe

Stranski oltar sv. Rešnjega telesa v prečni ladji je delo F. Robbe.

Nemški prevod

Fronleichnamsaltar

Spol

m

Zanesljivost

visoka

Otoška jama

Definicija

Otoška jama sodi v sklop Postojnskih jam. Je suha, kapniška, vodoravna jama, del nekdaj skupnega postojnskega jamskega sistema.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Ogledali smo si Otoško jamo.

Opombe

V sklop Postojnskih jam sodijo: Postojnska jama, Črna jama, Pivka jama, Otoška jama in Planinska jama.

Nemški prevod

Otoker Höhle

Spol

f
nazaj na kazalo

P


padalstvo

Definicija

Dejavnost, ki je v zvezi s skakanjem, spuščanjem s padali.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

svetovno prvenstvo v padalstvu na Bledu; ljubitelji padalstva

Nemški prevod

Paragleiten

Spol

n

Opombe

ljubitelji padalstva - die Paragleiter

peklensko dvorišče

Primer rabe

V notranjem dvorišču, imenovanem peklensko dvorišče, je s postavitvijo luči ustvaril izjemen nočni ambient.

Nemški prevod

Höllenhof

Spol

m

peščenjak

Definicija

Kamnina, sestavljena iz drobnih zrn peska, zlepljenih med seboj z vezivom.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

kosi peščenjaka; debeli skladi peščenjakov

Nemški prevod

Sandstein

Spol

m

Pivka

Definicija

Ponikalna reka, ki teče po Pivški dolini, njeni izviri pa so verjetno že studenci v Žlebovih pod Milanjo nad Koritnicami, kjer pa voda takoj izgine v tla. Je reka, ki je izdolbla Postojnsko jamo.

Vir definicije

http://www.lokotavci.com

Primer rabe

Po Pivški dolini teče reka Pivka.

Opombe

Glej še Rak

Nemški prevod

Fluss Pivka

Spol

m

Pivka jama

Definicija

Pivka jama sodi v sklop Postojnskih jam. Je jama, do katere dna pridemo po 317 stopnicah, nadelanih v udorno brezno.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Spustili smo se v jamo Pivko.

Opombe

V sklop Postojnskih jam sodijo: Postojnska jama, Črna jama, Pivka jama, Otoška jama in Planinska jama.

Nemški prevod

Pivka-Höhle

Spol

f

Planinska jama

Definicija

Planinska jama je sodi v sklop Postojnskih jam. Je najdaljša vodnata jama, v kateri se podzemna rečica iz Pivke jame spet prikaže in se združi z drugo podzemno rečico, Rakom.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Ogledali smo si Planinsko jamo.

Opombe

V sklop Postojnskih jam sodijo: Postojnska jama, Črna jama, Pivka jama, Otoška jama in Planinska jama.

Nemški prevod

Höhle von Planina

Spol

f

planšarstvo

Definicija

Dejavnost ljudi, ki pasejo zivino v planinah in se ukvarjajo s pridelovanjem mlecnih izdelkov.

Vir definicije

/

Primer rabe

Planšarstvo je dandanes že zelo redka dejavnost.

Nemški prevod

Almwirtschaft

Spol

f

planšarstvo

Definicija

Dejavnost ljudi, ki pasejo živino v planinah in se ukvarjajo s pridelovanjem mlečnih izdelkov.

Vir definicije

/

Primer rabe

pomen planšarstva na Gorenjskem

Nemški prevod

Almwirtschaft

Spol

f

Plečnikova hiša

Definicija

Hiša, v kateri je živel in ustvarjal Jože Plečnik.

Vir definicije

www.ljubljana-calling.com

Primer rabe

Hiša, v kateri je živel in ustvarjal Jože Plečnik.

Opombe

Nemški prevod vsebuje še pojasnilo o tem, kdo je bil Jože Plečnik.

Nemški prevod

Haus des Architekten Plečnik

Spol

n

plemiška palača

Primer rabe

Ob njem so v 17. in 18. st. postavili lepe plemiške palače ...

Opombe

Sem prištevamo Lontovž, palačo deželnih stanov. Ime se ne prevaja.

Nemški prevod

Adelspalais

Spol

n

podor

Definicija

Plast zemlje, kamnine, nastala zaradi podiranja, rušenja.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Rov zaključuje podor, ki ne dopušča prehoda.

Nemški prevod

Versturz

Spol

m

podzemeljska reka

Definicija

Reka, ki teče pod zemljo.

Vir definicije

/

Primer rabe

Skozi Pivko jamo teče podzemeljska reka.

Opombe

Glej še jamska reka

Nemški prevod

unterirdischer Fluss

Spol

m

pokopališki kompleks Žale

Definicija

Pokopališče Žale, ki ga je zasnoval J. Plečnik.

Vir definicije

avtorica

Primer rabe

V letih 1938-40 je Plečnik na severovzhodnem delu mesta uredil pokopališki kompleks Žale.

Nemški prevod

Friedhofskomplex Žale

Spol

m

pokrite tržnice s kolonadami

Definicija

Pokrit prostor s stebri, ki so zgoraj povezani z vodoravno gredo. Prostor je zgrajen v rahlem loku na bregu Ljubljanice na mestu srednjeveškega obzidja. Začne se s cvetličnim paviljonom, nadaljuje zodprto tržno lopo in ribarnico, v nadaljevanju so arkadni prostori. Delo Jožeta Plečnika.

Vir definicije

Likovna umetnost, Cankarjeva založba, Ljubljana 1985; http://www.sl.wikipedia.org

Primer rabe

Pokrite tržnice s kolonadami ob Ljubljanici je med Tromostovjem in Zmajskim mostom 1940-44 oblikoval J. Plečnik.

Nemški prevod

überdachte Marktstände mit den Kolonnaden

Spol

m (Pl.)

Zanesljivost

srednja; "Marktstände" so stojnice, "Marktplätze" so pa tržnice

ponikati

Definicija

Zginjati pod zemljo, zemeljskim površjem.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Reka ponika sredi dolge kotline.

Nemški prevod

versickern

ponikniti

Definicija

izginiti pod zemljo, zemeljskim površjem

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Izvira v kraškem zaledju in večkrat ponikne, 10 km severovzhodno od mestnega središča pa se izliva v Savo.

Opombe

Prevaja se tudi z glagoli absickern, versickern in scwinden.

Nemški prevod

unter die Erdoberfläche tauchen

Zanesljivost

srednja

ponvica

Definicija

Manjša kotanja iz sige v kraški jami, navadno napolnjena z vodo.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Ponvica je pogost kraški pojav.

Nemški prevod

Sinterschale

Spol

f

porečje Ljubljanice

Definicija

ozemlje, s katerega odteka voda v isto reko

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001

Primer rabe

K porečju Ljubljanice spada večina mestnega ozemlja.

Nemški prevod

das Flußgebiet der Ljubljanica

Spol

n

Zanesljivost

visoka

portal

Definicija

Arhitektonsko poudarjen vhod v stavbo.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Nad stranskim portalom na Gosposki ulici je kip Mojzesa ...

Nemški prevod

Portal

Spol

m

portalna figura

Definicija

figura ob arhitektonsko poudarjenem vhodu v stavbo

Vir definicije

povzeto po SSKJ

Primer rabe

Kipa portalih figur je 1714 v Mislejevi delavnici izklesal Angelo Pozzo.

Nemški prevod

Portalfigur

Spol

f

Zanesljivost

visoka

portik

Definicija

Pokrit prostor s stebri na eni ali treh straneh, navadno pred glavnim vhodom v stavbo.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Na južni strani krstilnice so odkopali ostanke portika (pokritega hodnika).

Nemški prevod

Portikus

Spol

m

Postojna

Definicija

Mesto na Notranjskem, na vzhodnem robu Spodnje Pivke, 8200 prebivalcev; sedež občine. Svetovno znana po Postojnski jami, prehodni turizem; lesna in kovinarska industrija. Severovzhodno od Postojne je Predjamski grad.

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

Postojna je svetovno znana po Postojnski jami.

Nemški prevod

Postojna

Postojnska jama

Definicija

Svetovno znana kraška jama na zahodnem obrobju mesta Postojna. Okoli 20 km podzemeljskih rovov je izdolbla reka Pivka, ki se pretaka skozi jamo na Planinsko polje; veliko bogastvo kapniških tvorb. Postojnsko jamo opisuje že Valvasor, turizmu je odprta od leta 1819.

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

Postojnsko jamo vsako leto obišče na tisoče turistov.

Opombe

Poleg te jame sodijo v sklop Postojnskih jam še: Črna jama, Pivka jama, Otoška jama in Planinska jama.

Nemški prevod

Höhle von Postojna

Spol

f

pravoslavna cerkev

Primer rabe

Pravoslavno cerkev za Trubarjevim spomenikom so sezidali 1935-40 v tradiciji srbskega srednjeveškega stavbarstva (M. Korunović).

Nemški prevod

ortodoxe Kirche

Spol

f

Zanesljivost

Srednja, ker je prevos posplošen. Poznamo srbsko, grško ... pravoslavno cerkev. Ortodoksen pomeni pravoveren in se lahko uporablja tudi za katoličane, anglikance ... Bolje bi bilo, če bi dodali, da je cerkev srbska.

Predjamski grad

Definicija

Nekaj kilometrov naprej od vhoda v Postojnsko jamo se sredi 123m visoke skalne stene nahaja Predjamski grad. Današnjo podobo je utrdba dobila šele konec 16. st., čeprav je njegova srednjeveška zgodovina izpričana vsaj od leta 1201 naprej. Oprijela se ga je zgodba o vitezu Erazmu. Na to legendo še danes spominja nedavno odprti Erazmov rov.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

S Predjamskih gradom je povezana legenda o vitezu Erazmu.

Nemški prevod

Burg Predjama

Spol

f

presihajoče jezero

Definicija

Jezero, ki nastane, ko voda preplavi kraško polje, in usahne, ko ta voda odteče.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

slikovito presihajoče Cerkniško jezero

Nemški prevod

periodische See

Spol

m

presihajoče jezero

Definicija

- Jezero, ki nastane, ko voda preplavi kraško polje, in usahne, ko ta voda odteče.- Periodično jezero, ki nastane, ko voda preplavi kraško polje, in usahne, ko ta voda odteče (presahne).

Vir definicije

- SSKJ- Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

Na obrobju Cerknice si lahko ogledamo presihajoče jezero.

Nemški prevod

periodischer See

Spol

m

Prešernov trg

Primer rabe

S Tromostovja sega pogled na reko Ljubljanico, hrib z gradom, nakupovalno Čopovo ulico in Prešernov trg, simbol Slovencev.

Nemški prevod

Prešeren Platz

Spol

m

prezidati

Definicija

Z zidanjem narediti, da ima kaj drugačno obliko, uporabnost.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Baročna palača je bila last grofov Auerspergov in večkrat prezidana.

Nemški prevod

umbauen

Prirodoslovni muzej Slovenije

Primer rabe

Stalne zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije so ...

Nemški prevod

Naturkundliche Museum Sloweniens

Spol

n

pročelje

Definicija

Zunanja, navadno čelna, arhitektonsko poudarjena stran stavbe (glavno, stransko p.).

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Ob pročelju stavbe Gosposka št. 19 stoji doprsni kip F. Pregla ...

Nemški prevod

Front

Spol

f

pršut

Definicija

Svinjsko stegno, presušeno na zraku.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

kraški pršut; sendvič s pršutom

Nemški prevod

Pršut
nazaj na kazalo

R


Rak

Definicija

Ponikalna reka, ki teče od Zelških jam do jame Tkalca.

Vir definicije

http://www.otrokdruzina.com

Primer rabe

Rak je ena izmed kraških rek.

Opombe

Glej še Pivka

Nemški prevod

Fluss Rak

Spol

m

razgledni stolp

Definicija

Tu je mišljen razgledni stolp na ljubljanskem gradu.

Vir definicije

avtorica

Primer rabe

Današnji razgledni stolp z uro je bil zgrajen leta 1848, potem ko so Francozi porušili prejšnjega lesenega.

Nemški prevod

Aussichtsturm

Spol

m

restavriranje

Definicija

Spraviti v prvotno obliko, obnoviti.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Potem se je začelo prvo proučevanje in restavriranje gradu.

Opombe

Nemški prevod ni enakovreden slovenskemu izrazu.

Nemški prevod

Renovierungsarbeiten

Spol

f (Pl.)

Zanesljivost

Nizka zanesljivost - izraza restavriranje in prenavljanje nista enakovredna.

romanika

Definicija

Evropski umetnostni slog od 11. do srede 13. stoletja.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

gradovi, ki segajo v čas romanike

Nemški prevod

Romanik

Spol

f

romarska cerkev

Definicija

Cerkev, v katero hodijo zlasti verniki iz oddaljenih krajev.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

romarska gotska cerkev

Nemški prevod

Wallfahrtskirche

Spol

f

roparski vitez

Definicija

Vitez, ki se preživlja z ropanjem.

Vir definicije

/

Primer rabe

Predjamski grad slovi po legendi o roparskem vitezu Erazmu.

Nemški prevod

Raubritter

Spol

m

Ruski most

Definicija

Most v Postojnski jami, ki so ga preko globokega podzemskega prepada med prvo svetovno vojno zgradili ruski vojni ujetniki.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Preko Ruskega mostu pridemo v Lepe jame.

Opombe

Znamenitosti Postojnske jame so: Ruski most, Kongresna dvorana, Velika gora, Lepe jame, Kukavica, Briljant in Koncertna dvorana.

Nemški prevod

Russische Brücke

Spol

f

ruševec

Definicija

Večja gorska ptica temne barve z zakrivljenimi bleščečimi se peresi v repu.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

ustreliti ruševca; ruševec je grulil in skakal

Nemški prevod

Birkhuhn

Spol

n
nazaj na kazalo

S


sakralen

Definicija

Verski, bogoslužen.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

sakralni spomeniki

Nemški prevod

sakral

samostan

Definicija

Verska ustanova, v kateri živijo redovniki ali redovnice.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Od daleč se vidi kartuzijanski samostan Pleterje.

Nemški prevod

Kloster

Spol

n

Opombe

Glej tudi- "kartuzija" (opombe)

secesija

Definicija

Srednjeevropska umetnostna smer ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

secesijska Ljubljana

Opombe

Nemški prevod je Jugendstil, kar pa ni vedno pravilno, saj je Jugendstil značilen za avstrijsko področje. Secesija pa se je razvila drugje po Evropi.

Nemški prevod

Jugendstil

Spol

m

Zanesljivost

srednja

sedež škofije

Definicija

kraj, kjer je osredotočeno vodenje in upravljanje samostojne upravne enote katoliške cerkve

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Leta 1461 je postala Ljubljana sedež škofije.

Nemški prevod

Diözese

Spol

f

Zanesljivost

srednja

sgrafiten okras

Definicija

Narejen s slikarsko tehniko (sgraffito), pri kateri nastane podoba z izpraskanjem ene ali več plasti raznobarvnih ometov.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

... datirano na sgrafitnem okrasu dvorišča ...

Nemški prevod

Sgraffitowandschmuck

Spol

m

sifon

Definicija

Z vodo do stropa zalit del rova, kraške jame.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Jamarski potapljač se je spustil v sifon.

Nemški prevod

Siphon

Spol

m

siga

Definicija

- Prevleka, nastala s kristalizacijo raztopljenih rudnin.- Odkladnina kalcijevega karbonata iz zasičene (kapljajoče) vode v kraških jamah.

Vir definicije

- SSKJ- Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

Na stenah in stropu kraške jame se nabira siga.

Nemški prevod

Siga

Spol

m

sinagoga

Definicija

Pri judih stavba, namenjena za skupno opravljanje molitev in proučevanje svetih knjig; shodnica.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

judovska sinagoga

Nemški prevod

Synagoge

Spol

f

sklepnik

Definicija

središčni kamen, v katerem se stikajo rebra gotskih obokov

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Iz stare stavbe je tudi sklepnik s Kristusovo glavo, ki krasi pročelje ob glavnem (zahodnem) vhodu.

Nemški prevod

Schlussstein

Spol

m

Zanesljivost

visoka

sleme

Definicija

enakomerno visoka podolgovata, strma gorska vzpetina

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Po pobočjih in na slemenih kraških, predalpskih in alpskih pogorij so zlasti nad kotlinsko inverzijsko plastjo zraka številna počitniška bivališča.

Opombe

/

Nemški prevod

Bergrücken

Spol

m

Zanesljivost

visoka

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

Definicija

najvišja znanstvena in umetniška ustanova

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001

Primer rabe

V okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU, ustanovljena 1938) je Znanstvenoraziskovalni center s 14 inštituti.

Opombe

Ime ustanove.

Nemški prevod

die Slowenische Akademie der Wissenschaften und Künste

Spol

f

Zanesljivost

srednja

soline

Definicija

Kraj, prostor ob morju, urejen za pridobivanje soli iz morske vode.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Sečoveljske soline

Nemški prevod

Salinen

Spol

f (pl)

soška fronta

Definicija

bojišče v prvi svetovni vojnimed Avstrijo in Italijo ob Soči

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Med 1. svetovno vojno je bila Ljubljana v zaledju front, predvsem soške.

Nemški prevod

die Isonzofront

Spol

f

Zanesljivost

visoka

soteska

Definicija

Ožja (rečna) dolina z zelo strmimi, deloma skalnatimi pobočji.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

globoko vrezane rečne soteske

Nemški prevod

Klamm

Spol

f

speleobiologija

Definicija

Smer v biologiji, ki proučuje živi svet podzemskih jam.

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

Speleobiologija se ukvarja z jamskimi živalmi.

Opombe

Glej še speleologija

Nemški prevod

Späleobiologie

Spol

f

speleologija

Definicija

Veda o podzemeljskih, kraških jamah.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Zanimanje za spaleologijo je vedno večje.

Opombe

Slovensko ime za speleologijo je jamoslovje.Glej še speleobiologija

Nemški prevod

Späleologie

Spol

f

spominska zbirka

Definicija

Predmeti, dokumenti, o znani osebi, zbrani in razstavljeni v njen spomin.

Vir definicije

avtorica

Primer rabe

Muzej, ustanovljen 1935, hrani ... ter Župančičevo spominsko zbirko.

Nemški prevod

Gedenksammlung

Spol

f

sredogorski vrhovi

Definicija

nižji, navadno še gozdnat gorski svet

Vir definicije

SSKJ. Elektronska verzija. 2001.

Primer rabe

Ljubljansko kotlino obrobljajo alpska in kraška pogorja, mestno območje pa venec sredogorskih vrhov.

Opombe

/

Nemški prevod

Mittelgebirgshügeln

Spol

m (Pl.)

Zanesljivost

srednja

stalagmit

Definicija

Kapnik, ki nastane na tleh kraške podzemeljske jame, stoječi kapnik.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Pri vhodu v jamo je veliko lepih stalagmitov.

Opombe

Glej še kapniška tvorba, kapnik, stalaktit, kapniški steber

Nemški prevod

Stalagmit

Spol

m

stalaktit

Definicija

Kapnik, ki nastane na stropu kraške podzemeljske jame, viseči kapnik.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Skozi tisočletja je na stropu jame nastalo veliko lepih stalaktitov.

Opombe

Glej še kapniška tvorba, kapnik, stalagmit, kapniški steber

Nemški prevod

Stalaktit

Spol

m

stiški opati

Definicija

Stiški opati so živeli v stiški opatiji, ustanovljeni leta 1136. To je bila prva samostanska naselbina na tleh Kranjske. Razvila se je v najbogatejši in najuglednejši samostan v deželi. Opati so imeli velik vpliv, tudi izven meja dežele. Leta 1784 je konec stiške opatije.

Vir definicije

http://www.ff.uni-lj.si/diplomske_naloge

Primer rabe

Stiški dvorec na Starem trgu je bil mestna rezidenca stiških opatov.

Nemški prevod

Äbte von Stična

Spol

m (Pl.)

Zanesljivost

visoka

stropni medaljon

Definicija

okrasni motiv na stropu v obliki okroglega ali ovalnega uokvirjenega ščitnika

Vir definicije

SSKJ in Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1998

Primer rabe

Posebnost so stropni medaljoni (Janez Šubic).

Nemški prevod

Deckenmedaillon

Spol

n

Zanesljivost

visoka

sv. Frančišek Ksaver

Definicija

(tudi Franc) 1506-1552, jezuit iz špansko-baskovske družine, soustanovitelj jezuitskega reda, uspešen misijonar v Indiji in jugovzhodni Aziji ("apostol Indije in Japonske")

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe, Ljubljana, 1998

Primer rabe

Izjemna je kasneje prizidana osemkotna štukirana kapela Frančiška Ksaverja s čudovitim marmornim oltarjem (J.. Contieri, 1720-21).

Nemški prevod

hl. Franz Xaver

Spol

m

Zanesljivost

visoka

Opombe

(mednarodno) je svetnik znan kot "Xavier"

sv. Tomaž Akvinski

Definicija

(1225-1274) Katoliški filozof in teolog v sholastični tradiciji., zavetnik teološkega študija.

Vir definicije

http://www.objectspace.com/encyclopedia

Primer rabe

Tu sta kipa sv. Bonaventure in sv. Tomaža Akvinskega.

Nemški prevod

hl. Thomas von Aquin

Zanesljivost

visoka; tudi Thomas Aquinas

svizec

Definicija

Večji glodavec, ki živi v kolonijah v planinah, stepah in gozdovih.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

zimsko spanje svizcev

Nemški prevod

Murmeltier

Spol

n
nazaj na kazalo

š


škraplja

Definicija

Globoka podolgovata vdolbina v apnenčasti površini, nastala zaradi kemičnega delovanja vode.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

skalna škraplja

Nemški prevod

Karre

Spol

f

štruklji

Definicija

Pecivo iz kvašenega, razvaljanega in zvitega testa z različnimi nadevi.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Od domačih žgancev, slastnih štrukljev, ljubljanskega zrezka ...

Opombe

Nemški prevod je neustrezen. Jedi (štruklji, štrudelj) se razlikujeta v vrsti testa in načinu priprave.

Nemški prevod

Strudeln

Spol

m (Pl.)

Zanesljivost

nizka

štukirana kapela

Definicija

kapela z okraski iz zmesi drobnega peska, apnenega mleka in mavca

Vir definicije

povzeto po SSKJ

Primer rabe

Izjema je kasneje prizidana osemkotna štukirana kapela Frančiška Ksaverja s čudovitim marmornim oltarjem (J. Contieri, 1720-21).

Nemški prevod

Stuckkapelle

Spol

f

Zanesljivost

nizka; na internetu nobenega primera; ustreznica je "stuckierte Kapelle"
nazaj na kazalo

T


taborsko gibanje

Definicija

Politično gibanje z zborovanji na prostem z zahtevami po zedinjeni Sloveniji in enakopravnosti slovenskega jezika v uradih in šolah (1868-71).

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

... muzejska zbirka na Blejskem gradu in zbirka Taborsko gibanje na Slovenskem v Ljutomeru.

Nemški prevod

Tabor-Bewegung

Spol

f

tapiserija

Definicija

Ročno tkana, navadno stenska preproga s figuralnimi, rastlinskimi motivi.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Velika sprejemna dvorana v pritličju je opremljena s tapiserijami ...

Opombe

V nemščini se uporablja tudi izraz die Tapisserie.

Nemški prevod

Wandteppich

Spol

m

teran

Definicija

Kakovostno rdeče vino iz trte refošk, rastoče na Krasu.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

kraški teran; kozarec terana

Nemški prevod

Teran

termalen

Definicija

Ki izvira iz zemlje in ima povprečno letno temperaturo navadno višjo od povprečne letne temperature kraja; topel.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

termalni vrelec

Nemški prevod

Thermalquelle

Spol

f

Opombe

Glej tudi- "vrelec"

trikotni zatrep

Definicija

lesen trikoen vrh ali čelo stene pod streho na ožji strani stavbe

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Še vedno so nekatere hiše s tremi osmi in trikotnim zatrepom obrnjene na ulico, med njimi pa so ozki prehodi - preduhi.

Nemški prevod

Dreieckgiebel

Spol

m

Zanesljivost

visoka

Tromostovje

Definicija

Tromostovje je ljubljanska arhitektonska posebnost. Sestavljeno je iz starega, kamnitega mostu iz leta 1842 in še dveh, ki jih je razpel čez reko arhitekt Jože Plečnik leta 1931 in ki skupaj odpirajo vhod v staro mesto.

Vir definicije

www.ljubljana-tourism.si

Primer rabe

S Kongresnega trga nadaljujemo ogled proti severovzhodu po Wolfovi ulici do Prešernovega trga in Tromostovja.

Opombe

Prevaja se tudi kot "Tromostovje".

Nemški prevod

die Dreibrücke

Spol

f

Zanesljivost

srednja
nazaj na kazalo

U


udor(n)ina

Definicija

Vdolbina, jama, nastala zaradi udrtja tal, zemlje.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

zemeljska udorina; podolžna udorina

Nemški prevod

Senke

Spol

f

Opombe

SSKJ besede "udornina" ne pozna, najdemo lahko le besedo "udorina", ki pa ima isti pomen kot beseda "udornina".

udorno brezno

Definicija

Brezno, ki nastane z zrušitvijo stropa nad podzemno jamo.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Jamar se je spustil v udorno brezno.

Nemški prevod

Einsturzschacht

Spol

m

Ulica na Grad

Primer rabe

Izstopajo ureditev nabrežja ob Ljubljanici in Gradaščici, mostovi nad rekama, urbanistična povezava med Trnovim skozi Vegovo ulico do Kongresnega trga in Ulica na Grad.

Opombe

Prevaja se tudi kot "Ulica na Grad".

Nemški prevod

Schlossgasse

Spol

f

Zanesljivost

srednja

utrdba

Definicija

Objekt, zgrajen za obrambo pred sovražnikom.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Vitez Erazem je živel v utrdbi, imenovani Predjamski grad.

Nemški prevod

Festung

Spol

f
nazaj na kazalo

V


vaška situla

Definicija

Kovinska posoda z ročajem in navadno z ornamenti, najdena na Vačah.

Vir definicije

SSKJ, elektronska oblika

Primer rabe

Znameniti eksponati so Zoisova mineraloška zbirka, okostje mamuta, vaška situla, barjanski deblak.

Nemški prevod

Situla von Vače

Spol

f

vegetacija

Definicija

Rastlinske združbe na določenem področju.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Slovenska obala, ki meri 46,6 km, je poraščena z bujno vegetacijo.

Nemški prevod

Vegetation

Spol

f

Velika gora

Definicija

Del Postojnske jame. Na Veliki gori ali Kalvariji, 45 metrov visokem podzemskem hribu na stiku treh rovov, je veliko najrazličnejših kamnitih form.

Vir definicije

http://www.postojnska-jama.si

Primer rabe

Pod Veliko goro ali Kalvarijo, 45 metrov visokim podzemskim hribom na stiku treh rovov, je vožnje z vlakcem konec in različnojezični jamski vodniki povabijo obiskovalce, naj krenejo naprej peš.

Opombe

Znamenitosti Postojnske jame so: Ruski most, Kongresna dvorana, Velika gora, Lepe jame, Kukavica, Briljant in Koncertna dvorana.

Nemški prevod

Großer Berg

Spol

m

vinogradništvo

Definicija

Gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem grozdja.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Na Štajerskem se mnogi ukvarjajo z vinogradništvom.

Nemški prevod

Weinbau

Spol

m

vinotoč

Definicija

Točilnica, prodajalna vina zlasti za pitje zunaj lokala.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Vinske ceste so posejane z vinotoči.; odpreti vinotoč

Nemški prevod

Weinschenke

Spol

f

vinska cesta

Definicija

Turistično urejena cesta skozi vinorodne kraje, ob kateri so vinotoči.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

Prostrani vinogradi, ki se z roba mesta pnejo po mariborskih gričih, so prepredeni s prek 50 kilometrov vinskih cest.

Nemški prevod

Weinstraße

Spol

f

vitez

Definicija

- V srednjem veku pripadnik nižjega plemstva v službi vladarja ali večjega fevdalca.- V srednjem veku izraz za pripadnike poklicnega oboroženega sloja, ki so se rekrutirali v glavnem iz nižjega plemstva, za usluge kralju in večjim fevdalcem so dobivali v užitek fevde. Doba njihovega največjega razcveta in kulture je visoki srednji vek, čas križarskih vojn do uporabe strelnega orožja : bili naj bi pogumni, velikodušni, pobožni, branilci časti, zaščitniki siromašnih. Bojne sposobnosti so gojili na tarnirjih, mladeniči so prebili poskusno dobo kot paži. S propadanjem fevdalizma so tudi vitezi propadali, možnost nadaljnega obstanka so iskali v klateštvu in ropanju.

Vir definicije

- SSKJ- Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994

Primer rabe

Kralj ga je imenoval za viteza.

Opombe

Glej še roparski vitez

Nemški prevod

Ritter

Spol

m

vodnata kraška jama

Definicija

Kraška jama s še stalno ali občasno tekočo vodo.

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe. - 3. izd. - Ljubljana : Cankrarjeva založba, 1994

Primer rabe

Skozi vodnato kraško reko lahko teče reka ponikalnica.

Opombe

Ta pojav se lahko imenuje tudi vodna kraška jama.Glej še kraška jama, jama

Nemški prevod

Wasserhöhle

Spol

f

Vodnjak treh kranjskih rek

Definicija

Vodnjak na Mestnem trgu, delo F. Robbe, ki ponazarja reke Ljubljanico, Savo in Krko. Prej je na tem mestu stal Neptunov vodnjak.

Vir definicije

Slovenija, turistični vodnik; http://www.burger.si/ljubljana

Primer rabe

Na robu Mestnega trga stoji Vodnjak treh kranjskih rek z vitkim obeliskom.

Nemški prevod

Brunnen der drei Krainer Flüsse

Spol

m

Zanesljivost

visoka

vrelec

Definicija

Tekočina, zlasti voda, ki vre, priteka iz zemlje na površje.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

slatinski vrelec, mineralni vrelec

Nemški prevod

Mineralquelle

Spol

f

Opombe

Opazimo, da se tako "vrelec" kot tudi "mineralni vrelec" prevajata enako, in sicer "Minerallquelle". Običajno se "vrelec" prevaja samo kot "Quelle".

vrtača

Definicija

Podolgovat ali okroglast udrt svet na krasu.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

kraška vrtača

Nemški prevod

Doline

Spol

f
nazaj na kazalo

Z


Zadružna gospodarska banka

Primer rabe

Le malo dlje je slikovito pročelje nekdanje Zadružne gospodarske banke (1922, I. Vurnik).

Nemški prevod

Genossenschaftliche Wirtschaftsbank

Spol

f

Zanesljivost

srednja; Duden, Universalwörterbuch (elektronska verzija, 2002) navaja "Genossenschaftsbank"

zmajarstvo

Definicija

Dejavnost, ki je v zvezi z letanjem, s spuščanjem z zmaji.

Vir definicije

SSKJ

Primer rabe

prvenstvo v zmajarstvu; ljubitelji zmajarstva

Nemški prevod

Drachenfliegen

Spol

n

Opombe

ljubitelji zmajarstva - die Drachenflieger

Zmajski most

Definicija

Zmajski most je eden najbolj prepoznavnih mostov v Sloveniji. Je edinstven tehnični spomenik iz zgodnjega obdobja granje železobetonskih mostov in izjemna oblikovalska stvaritev secesijske arhitekture na prelomu 19. in 20.stoletja.

Vir definicije

www.ljubljana-tourism.si

Primer rabe

Načrtno obnovljeno Ljubljano je dopolnil secesijski Zmajski most.

Opombe

Prevaja se tudi kot "Zmajski most".

Nemški prevod

die Drachenbrücke

Spol

f

Zanesljivost

srednja

Znanstvenoraziskovalni center

Primer rabe

V okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU, ustanovljena 1938) je Znanstvenoraziskovalni center s 14 inštituti.

Opombe

Ime ustanove.

Nemški prevod

das Wissenschaftliche Forschungszentrum

Spol

n

Zanesljivost

srednja

Zoisova cesta

Primer rabe

Vzporedno z Vegovo ulico poteka od Kongresnega trga do Zoisove ceste Gosposka ulica.

Opombe

V nemščini se ulica in cesta prevajata kot Straße, čeprav se navadno imena ulic ne prevajajo.

Nemški prevod

Zoisova Straße

Spol

f