[photo] Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana

asist. Darja Fišer

Glosar turističnih izrazov

Kazalo

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Glosar


A


agencija

Definicija

podjetje, ki opravlja posredniške posle

Primer

V letaliških stavbah so tudi restavracija, banka, posta, brezcarinska prodajalna, butiki, turistična agencija, agencija za izposojo avtomobilov, služba za letalski taksi in podjetje za hitro dostavo posiljk. Avtomobile lahko najamete v specializiranih agencijah v mestih in na letališčih.

Kolokacija

turistična, potovalna, športna, novinarska agencija; mednarodna agencija

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

agency

Definicija

a business that provides a service for people or companies, especially by giving them information or making arrangements

Primer

The airport terminal has a restaurant, a bank, a post office, a Duty-Free shop, boutiques, a tourist agency, a car rental agency, air taxi service, and express shipping company. Car rental agencies can be found in all cities and at airports.

Kolokacija

tourist, travel, sport, news agency

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English dictionary

arhitekt

Definicija

strokovnjak, ki se poklicno ukvarja z arhitekturo, stavbenik

Primer

V podjetju so razpisali mesto inženirja arhitekta. Z možem sva si ogledala razstavo likovnikov in arhitektov .

Kolokacija

filmski, pejsažni, krajinski, filmski, vrtni arhitekt

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe

Angleški prevod

architect

Definicija

a person professionally qualified and licensed to perform building design services, and who is trained and experienced in the coordination and supervision of all aspects of the building construction process

Primer

The capital Ljubljana is a unique exhibition site for the work of the renowned Slovene and European architect Jože Plečnik.

Kolokacija

professional, licensed architect, graduate architect, influential architect, successful architect, interface architect, landscape architect, marine architect, naval architect, registered architect

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

www.labplan.org/glossary/
nazaj na kazalo

B


baročni

Definicija

nanšajoč se na barok; ki izhaja iz obdobja baroka (17., 1.pol. 18.st); zelo okrašen, razgiban, bujen

Primer

V grajski galeriji hrani muzej še nekatere izjemne primerke gotskih in baročnih umetnin na Slovenskem.

Kolokacija

baročne umetnine, baročno pročelje, baročna cerkev

Besedna vrsta

pridevnik

Raba

hiša z baročnim pročeljem; baročna pisava; baročni oltar

Vir definicije

SSKJ

Opomba

prisl. baročno (slog je baročno preobložen)

Angleški prevod

Baroque

Primer

The castle gallery boasts some of the most beautiful examples of Gothic and Baroque art in Slovenia.

Kolokacija

Baroque art, church, music; the Baroque period

Besedna vrsta

adjective

Opomba

tudi: baroque

Vir definicije

Oxford Advanced Learner`s Dictionary

breg

Definicija

pas zemlje ob vodi

Primer

Na nasprotnem bregu reke je uredil Levstikov trg in okolico Florjanske cerkve.

Kolokacija

stopiti na breg; reka je prestopila bregove; odriniti od brega, nizek/peščen/skalnat breg

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

bank

Primer

On the opposite bank of the river Plečnik arranged Levstik Square and the surroundings of St Florian's Church .

Kolokacija

a rugged/slopping/steep bank; a river bank; on a bank; the banks were flooded

Besedna vrsta

noun;
nazaj na kazalo

C


carinski organ

Definicija

državni organ, ki opravlja carinske posle

Primer

Kupljeno blago mora biti dano na ogled carinskemu organu, ki mora nato kupcu ob iznosu blaga iz Slovenije overiti obrazec Zahtevek za vračilo DDV-ja ter račune in napisati datum izvoza blaga iz Slovenije.

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

carinsko območje

Angleški prevod

customs official

Primer

The purchased goods are submitted to the customs official, who, after examination, certifies the DDV-VP forms and receipts and write in the date of exportation of the goods from Slovenia.

Besedna vrsta

noun

Opomba

customs territory

carinsko območje

Definicija

del države izven carinskih meja

Primer

Tudi pošiljanje blaga po pošti je izvoz, saj blago zapusti carinsko območje Slovenije.

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

carinski organ

Angleški prevod

customs territory

Primer

Sending goods by mail is also considered as exportation, providing that the purchased goods leave the customs territory of Slovenia.

Besedna vrsta

noun

Opomba

customs official

center

Definicija

(s prilastkom) kraj, prostor, kjer je osredotočena določena dejavnost; središče

Primer

Tivoli je največji in najlepši ljubljanski park, ki sega v sam center mesta.

Kolokacija

univerzitetni center; kulturni center; nakupovalni center; smučarski center; rekreativni center; termalni center; turistični center; zdravstveni center

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

center

Definicija

a place where most of the important things happen that are connected with a particular business or activity

Primer

Tivoli is the largest and most beautiful park in Ljubljana and reaches into the very centre of the city.

Kolokacija

university center, shopping center (a group of retail stores and service establishements usually with ample parking facilities and usually designed to serve a community or neighborhood), cultural center, ski center, recreation center, health center, tourist center

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Longman Dictionary, Merriam-Webster

cerkev

Definicija

stavba, namenjena za krščansko bogoslužje

Primer

Prvotna cerkev naj bi tu stala že pred letom 1400, ko se omenja prvi lastni duhovnik.

Kolokacija

stolna cerkev; baročna, gotska cerkev; cerkev sv. Petra

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

church

Definicija

a building for public Christian worship; a corporate name applied to all Christians

Primer

A regional, economic, commercial, cultural, educational, and major fair center, it has an attractive medieval core with museums, galleries, old churches.

Kolokacija

Catholic or Universal church, Apostolic church, Established church

cesta

Definicija

širša, načrtno speljana pot, zlasti za promet z vozili; razdalja, ki jo je treba preiti do namembnega kraja, pot; način, sredstvo za dosego česa

Primer

Izletniške točke, naravne, kulturne in sakralne znamenitosti vodijo v okolico Krškega in Sevnice ter na Bizeljsko-Sremiško vinsko cesto.

Kolokacija

ceste se križajo; prečkati cesto; cesta do tja je še dolga; asfaltirana cesta

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

road; way

Primer

Excursion destinations and natural, cultural, and sacral points of interest lead visitors into the surroundings of Krško and Sevnica and along the Bizeljsko-Sremiško Wine Road.

Kolokacija

to pave/surface a road; to widen a road; to cross a road; a macadam road; main road; a back/country/deserted/lonely/mountain/narrow/winding road; a road from - to ;to take a road; the way from - to

Besedna vrsta

noun;
nazaj na kazalo

D


dogodek

Definicija

kar se zgodi; posebno, nenavadno doživetje

Primer

težko je slediti vsem dogodkom; v tem kraju so se odigravali pomembni zgodovinski dogodki; v teku dogodkov se bo pokazalo, kdo ima prav

Kolokacija

kulturni in turistični dogodki; kulturni, zabavni in sportni dogodki

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

event

Definicija

a thing that happens or takes place, esp. one of importance

Primer

in the event of his death; in the event of our losing

Kolokacija

cultural and tourist events; cultural, entertainment, and sport events; historic, significant event; witness, celebrate the event; a chain, sequence, series of events, the course of events

Raba

noun

Vir definicije

Oxford Advanced Learner`s Dictionary

dolina

Definicija

nižji, navadno podolgovat svet med hribi ali v gričevnati pokrajini

Primer

dolina leži, se odpira, oži, razprostira, širi; spuščati se v dolino; speljati cesto po dolini; vas stoji v dolini

Kolokacija

dolga, globoka, ozka dolina; rečna dolina rodovitna dolina

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

valley

Definicija

a low stretch of land between hills

Primer

a wooden valley set against the backdrop of Monte Rosa

Kolokacija

broad valley; long valley; river valley

Besedna vrsta

noun

dvorana

Definicija

večji, zaprt prostor, namenjen za javne prireditve

Primer

mladina je napolnila dvorano do zadnjega kotička; nastopili smo v zelo akustični dvorani; Brežice slovijo po izjemni viteški dvorani.

Kolokacija

kinematografska, koncertna, plesna, razstavna, sejna, sodna, športna dvorana, steklena dvorana, kino dvorana

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

hall

Definicija

a building or large room for public events such as meetings or dances; a large room or building for meetings, meals, concerts, etc

Primer

spectators filled up the hall; The space was formerly the hall of the House of Representatives.

Kolokacija

Hall of Fame, hall of residence, city hall, music hall, town hall, entrance, concert hall, dance hall

Besedna vrsta

noun

dvorec

Definicija

večje, razkošno grajeno poslopje, navadno bivališče plemičev, bogatašev

Primer

Cekinov grad, dvorec, ki stoji poleg dvorane Tivoli so zgradili okoli leta 1720.

Kolokacija

živeti v dvorcu; deželni dvorec

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

mansion

Definicija

a large impressive-looking house

Primer

Cekin's Mansion, located next to Tivoli Hall, was built around 1720.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Longman Dictionary
nazaj na kazalo

E


etnološka dediščina

Definicija

dediščina, ki je prevzeta iz narodoslovja

Primer

država ima bogato etnološko dediščino

Kolokacija

dobiti, zapustiti dediščino; bogata dediščina; pravica do dediščine; davek na dediščino

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

tudi: kulturna dediščina

Angleški prevod

ethnologic heritage

Definicija

something transmitted by or acquired from ethnology

Primer

Slovenia has an exceptionally rich ethnologic heritage

Kolokacija

rich enthnologic heritage; to preserve to protect the ethnologic heritage

Besedna vrsta

noun

Opomba

also: cultural heritage

etnološki muzej

Definicija

ustanova, ki zbira, ureja in hrani kulturno in zgodovinsko pomembne predmete iz življenja posameznih etničnih skupin

Primer

Etnološki muzej so namestili v drugi stavbi. Loški grad v Škofji Loki ima poleg muzejskih zbirk v grajskih sobanah še etnološki muzej na prostem na nekdanjem grajskem vrtu.

Kolokacija

obiskati, preurediti etnološki muzej; pripraviti razstavo v etnološkem muzeju

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

ethnological museum

Definicija

a building, place, or institution devoted to the acquisition, conservation, study, exhibition, and educational interpretation of objects having scientific, historical, or artistic value and are from the lives of the individual ethnic groups

Primer

Ribnica, the cradle of Dolenjska woodenware, attracts visitors with Ribnica Castle and its ethnological museum.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

http://dictionary.reference.com/search?r=2&q=museum
nazaj na kazalo

F


festival

Definicija

večdnevna prireditev, ki omogoča pregled dosežkov na določenem kulturnem področju

Primer

ponasati se s festivalom stare glasbe

Kolokacija

jazz festival; filmski, folklorni, glasbeni, gledališki festival; mednarodni festivali; poletni festival

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

festival

Definicija

a series of performances of music, drama, films, etc. given regularly, esp. once a year; a day or period of religious or other celebration, marked by feasting, ceremonies, or other observances

Primer

every year I go to a jazz festival

Kolokacija

international festivals; summer festival; jazz festival

Besedna vrsta

noun;
nazaj na kazalo

G


glavno mesto

Definicija

mesto v katerem je sedež najvišjih državnih organov

Primer

Njeno glavno mesto, Ljubljana, je svojevrstno razstavišče dosežkov znamenitega evropskega arhitekta Jožeta Plečnika.

Kolokacija

biti, stanovati, živeti v glavnem mestu neke države

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

capital

Definicija

an important town or city that is the official seat of government in a political entity, such as a state or nation; a place that is the center of a specific activity or industry

Primer

The capital of Slovenia is a political, cultural, scientific, educational, business, and transportation center that in its own way combines the characteristics of Slovenia's eastern and western, northern and southern regions.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

http://dictionary.reference.com/search?q=capital

gledališče

Definicija

stavba, kjer na odru potekajo predstave in podobni zabavni dogodki

Primer

Odprto letno gledališče ponuja 1400 sedežev, v atriju pa je prostora za 400 ljudi.

Kolokacija

odprto, letno, mestno gledališče; iti v gledališče

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

Prešernovo gledališče

Vir definicije

Oxford Advanced Learners Dictionary

Opomba

glej tudi: odprto gledališče

Angleški prevod

theatre

Primer

From Maribor, a university and cultural centre with an opera, theatre, museums, art galleries etc. it is possible to reach the cable railway ...

Kolokacija

to go to theatre

Besedna vrsta

noun

Opomba

also: open-air auditorium

golf igrišče

Definicija

prostor namenjen za igranje golfa

Primer

Poleg golf igrišč in klubskih vadišč v naravi je v Sloveniji tudi kopica indoor vadišč za golfiste.

Kolokacija

igrati na igrišču za golf

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

golf course

Definicija

a large landscape area that is designed for playing golf, also called golf links

Primer

The Bled golf course has the longest tradition in Slovenia; it was visited by players before WWII.

Kolokacija

to play golf on a golf course

Besedna vrsta

noun

gora

Definicija

izrazita, visoka vzpetina zemeljskega površja

Primer

v daljavi so se videle gore; luna se je dvigala izza gore; priti na goro; sonce gre, zahaja za goro; vas leži pod goro; za gorami se bliska

Kolokacija

daljne, strme, visoke gore; pobočje, višina, vrh gore;razgled z gore; jutranja zarja nad gorami; velik ko gora

Raba

vinski hram v gori, vinska gora (vinograd); na krožnik si je naložil celo goro krompirja (velik kup); saj se ga kar bojim, ko je taka gora (velik, močen človek); iti čez devet gora in devet voda (zelo daleč)

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

mountain

Definicija

a large natural elevation of the earth's surface rising abruptly from the surrounding level; a large or high and steep hill

Primer

they climbed the mountain

Kolokacija

mountain ash, mountain bike, mountain bluebird, mountain cranberry, mountain dew, mountain goat, mountain laure, mountain lion, mountain meadow, mountain sheep, mountain sickness, mountain time

Besedna vrsta

noun

Opomba

a large heap or pile; a huge quantity

gost

Definicija

kdor se začasno mudi, stanuje v gostinskem lokalu, hotelu, zdravilišču

Primer

Na idiličnih gričkih okrog Virstanja uspeva trta, ki daje virstanjčan, kar pomeni, da gostje s kmetije ne odidejo žejni.

Kolokacija

prehodni gostje; zdraviliški gostje; cenjeni gostje

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

glej tudi: obiskovalec

Angleški prevod

visitor

Definicija

any person visiting a country other than that in which he has his usual place of residence for any reason other than following an occupation remunerated from within the country visited

Primer

Golf has become an increasingly popular sport among the lovers of active holidays; it is played not only by Slovenians but also by our foreign visitors.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

www.nscb.gov.ph/glossary/tourism.htm

Opomba

health visitor (a nurse in Britain who visits people in their homes)

gostišče

Definicija

gostinski obrat, v katerem se dobi hrana in prenočišče

Primer

Iz doline, ki ima največ prenočišč in gostišč v Bovcu, Kobaridu in Tolminu, je dostopno najvisje visokogorsko slovensko smučišče Kanin.

Kolokacija

družbeno, zasebno gostišče

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

gostitelj, gostiteljski, gostiti; podobno: restavracija

Angleški prevod

restaurant

Definicija

an establishment where meals are prepared and served to the public for consumption for compensation

Primer

Škofja Loka and its immediate surroundings draw visitors with interesting theme trails and restaurants with traditional cuisine.

Kolokacija

an expensive fish restaurant

Besedna vrsta

noun

grad

Definicija

veliko utrjeno poslopje, graščakovo bivališče; bogata, razkošna stavba

Primer

Grad je začel razpadati. Okoli gradu je lep vrt. Takrat so se podrli njihovi sanjski gradovi.

Kolokacija

mogočen, utrjen grad; obzidje gradu / njegova hiša je pravi grad - bogata, razkošna stavba / ljubljanski grad / stekleni, začarani grad; fevdalen, utrjen grad; kraljev, knežji podeželski grad; gradovi na reki Loire Loire; Versajski grad; zidanje gradov v oblake (figurativno); obljubljati komu zlate gradove; sesuti se kot grad iz kart; zidati gradove v oblake

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

castle

Definicija

a very large strong building formerly occupied by a ruler and fortified against attack

Primer

The preserved beauty of Slovene castles often shelters museums, art galleries, and prestigious event halls.

Kolokacija

Bled Castle, Predjama Castle, Ptuj Castle, Ljubljana Castle

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn

grajski

Definicija

nanašajoč se na grad

Primer

Močan pečat so dale grajski stavbi prezidave v času renesanse in baroka. Grajska kapela; V grajski galeriji hrani muzej še nekatere izjemne primerke gotskih in baročnih umetnin na Slovenskem.

Kolokacija

grajski stolpiči; grajska ječa; grajska klet; grajsko obzidje; grajski hlapec/oskrbnik; grajska oblast

Besedna vrsta

pridevnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

castle

Primer

Major reconstructions in the Renaissance and Baroque periods left a strong stamp on the castle. Castle Chapel; The castle art gallery boasts some of the most beautiful examples of Gothic and Baroque art in Slovenia.

Kolokacija

castle drawbridge; castle tower; castle yard; castle moat; lord of the castle; castle church...

Besedna vrsta

adjective

Opomba

V angleščini pridevnik "grajski" kot samostojna beseda ne obstaja; najdemo ga lahko le v določenih besednih zvezah.
nazaj na kazalo

H


hotel

Definicija

večji gostinski obrat, v katerem se dobi prenočišče in hrana

Primer

Kabineti in dvorane za fitnes so standardni del ponudbe tako v zdraviliščih kot v številnih hotelih.

Kolokacija

luksuzen, moderno urejen hotel; planinski hotel; hotel ob morju; restavracija hotela; najeti sobo v hotelu / garni hotel; grand hotel; hotel A kategorije

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

hotel

Definicija

a building where travelers can pay for lodging and meals and other services; a superior house for the accommodation of strangers, an inn

Primer

During a visit to Ljubljana visitors can chose among accommodations at a hotel, motel, or pension, in private apartments and rooms, at a campground, and at a youth hostel.

Kolokacija

Art Nouveau hotel

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn; www.dreamghar.com/hdic.html
nazaj na kazalo

J


jama

Definicija

v zemljo narejena vdolbina; prostor pod zemeljskim površjem, v katerem se koplje, pridobiva ruda ali premog

Primer

pasti v jamo

Kolokacija

kopati, narediti, zasuti jamo; spustiti se v jamo; kopati, narediti, zasuti jamo; skalnata jama; kraška jama; podzemeljska jama; ledena jama

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

cave

Definicija

a large hole in the side of a hill or under the ground

Primer

We explored the rocky caves along the beach.

Kolokacija

deep, large cave; rocky, underground cave; crystal, limestone cave

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

jezero

Definicija

večja kotanja, naponjena z vodo, zlasti s sladko

Primer

jezero presahne; napraviti jezero z umetno pregrado; reka se izliva v jezero; cesta je speljana ob jezeru; voziti se po jezeru; kopati se v jezeru

Kolokacija

akumulacijsko jezero, naravno jezero, umetno jezero

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

dežela tisočerih jezer (Finska)

Angleški prevod

lake

Definicija

a large area of water surrounded by land

Primer

during the summer they went to swim in the lake

Kolokacija

lake dwelling, lake herring, lake trout, salt lake

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary
nazaj na kazalo

K


kip

Definicija

izdelek iz trdega materiala, ki navadno predstavlja živo bitje ali predmet

Primer

Trg obkroža vrsta znamenitih stavb, tu pa stoji tudi kip antičnega Emonca.

Kolokacija

izklesati kip; postaviti komu kip; stoji kot kip (negibno, togo)

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

antični kip; kip iz belega marmorja; Dolinarjev kip (ki ga je naredil Dolinar); doprsni kip

Vir definicije

SSKJ

Opomba

tudi: spomenik

Angleški prevod

statue

Definicija

a human or animal image that is made of stone, wood, metal etc and is usually large

Primer

In the park, a statue of the antique Citizen of Emona reminds us of an early chapter of the city's distant past.

Kolokacija

a statue of

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

Opomba

znano: the Statue of Liberty in New York

kipar

Definicija

kdor dela, izdeluje kipe

Primer

Veliki oltar v cerkvi Marijinega oznanenja - Frančiškanska cerkev je delo domačega kiparja Francesca Robbe iz leta 1736.

Kolokacija

kipar v lesu (ki dela, izdeluje kipe iz lesa)

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

sculptor

Definicija

a person who makes sculptures

Primer

The great altar of the Franciscan Church is the work of sculptor Francesco Robba, from 1736.

Kolokacija

sculptor's work

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Longman Dictionary

kolesarjenje

Definicija

glagolnik od kolesariti; vrsta športa, pri katerem se vozimo s kolesom

Primer

Dolina je izhodišče planinskih in alpinističnih smeri, v njej je mogoče kolesarjenje, lokostrelstvo, jahanje, turno smučanje itn.

Kolokacija

tekmovati v kolesarjenju

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

gorsko kolesarjenje

Vir definicije

SSKJ

Opomba

'iti kolesarit' pogosteje kot 'iti na kolesarjenje'

Angleški prevod

bicycling

Primer

The valley is a starting point for mountaineering and alpine climbing routes, and offers bicycling, archery, horse riding etc.

Kolokacija

to go bicycling

Opomba

also: cycling

kompleks

Definicija

predel, del; del glede na določene značilnosti

Primer

Kompleks Križank je zadnje večje mojstrovo delo v Ljubljani.

Kolokacija

ves mestni kompleks je bil uničen; gradnja kompleksov

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

complex

Primer

The most prominent commission of his later period in Ljubljana was the restoration of the Križanke monastery complex.

Kolokacija

the industrial complex; housing/shopping/sports complex

Besedna vrsta

noun

kulinarika

Definicija

spretnost, znanje pripravljanja in aranžiranja jedi

Primer

Izredno živahno je ljudsko izročilo, ki je ohranilo starodavne obrti, običaje in značilno kulinariko.

Kolokacija

ljubitelj ribje kulinarike; domača, srbska kulinarika, tradicionalna, značilna

Besedna vrsta

samostalnik

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

kulinarične specialitete

Angleški prevod

cuisine

Definicija

a particular style of cooking or the food cooked in a particular restaurant or hotel, especially when it is very good

Primer

Enjoy the delicious cuisine created by our award-winning chef.

Kolokacija

French cuisine, vegetarian cuisine

Besedna vrsta

noun

kulturna dediščina

Definicija

umetnost, stavbe, tradicija, ki jih družba ceni zaradi zgodovine in kulture

Primer

Najbolj znana je Postojnska jama, mnogim najlepše pa so škocjanske jame, ki so vpisane v seznam svetovne naravne in kulturne dediščine pri UNESCO.

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

cultural heritage

Definicija

the art, buildings, traditions, and beliefs that a society considers important to its history and culture

Primer

The best known is Postojna Cave, but many prefer the škocjan Caves, which are on UNESCO's list of world natural and cultural heritage sites.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

kulturni

Definicija

nanašajoč se na kulturo

Primer

V tej zeleni oazi Evrope se bohotijo najrazličnejše kulturne znamenitosti, ki segajo od rimskih spomenikov do srednjeveških gradov in starih samostanov. februar prešernov dan, slovenski kulturni praznik

Kolokacija

kulturni ostanki; spomeniki; kulturna dediščina; kulturno izročilo; kulturna žarišča; kulturni narodi; kulturna ljudstva; kulturni napredek; bogata kulturna preteklost; kulturna zaostalost; kulturne prvine

Besedna vrsta

pridevnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

cultural

Primer

In this green oasis of Europe, there is an abundance of the most varied cultural sites ranging from Roman remains to medieval castles, and ancient monasteries. February 8, Prešeren Day, Slovene cultural day

Kolokacija

cultural differences/activities/change; a cultural desert; cultural heritage

Besedna vrsta

adjective;
nazaj na kazalo

L


letališče

Definicija

prostor za vzletanje in pristajanje letal

Primer

graditi letališče; letalo se spušča nad letališče; na letališču je visokega gosta pozdravil predsednik vlade

Kolokacija

civilno, matično, vojaško letališče

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

airport

Definicija

a complex of runways and buildings for the take-off, landing, and maintenance of civil aircraft, with facilities for passengers

Primer

we saw yesterday a plane landing at the Brnik airport

Besedna vrsta

noun

Opomba

ambulance airdrome (mil, AmE);
nazaj na kazalo

M


marina

Definicija

pristanišče za jahte

Primer

čez poletje ima jahto v marini, urediti marino

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

vojak je služil pri marini (mornarci)

Angleški prevod

marine

Definicija

the mercantile and naval shipping of a country; seagoing ships especially in relation to nationality or class

Primer

during the winter he kept his boat in the marine

Kolokacija

marine insurance, mercantile marine, marine life, marine chart

Besedna vrsta

noun

meja

Definicija

črta, ki ločuje, razmejuje države ali ozemlja

Primer

dolžina meje z Avstrijo

Kolokacija

prestop meje; prečkati mejo

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

mejni prehod

Angleški prevod

border

Definicija

the official line separating two countries or regions

Primer

length of border with Austria

Kolokacija

to cross the border

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

Opomba

border crossing

mejni prehod

Definicija

kraj, prostor, kjer je dovoljeno preiti, prestopiti državno mejo

Primer

prijaviti predmete na mejnem prehodu

Opomba

meja

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

border crossing

Primer

declare goods at the border crossing

Opomba

border

Besedna vrsta

noun

muzejska zbirka

Definicija

sistematično urejena skupina muzejskih predmetov, stvari, navadno istovrstnih

Primer

V ta del Slovenije vabi Ptuj, najstarejse slovensko mesto pod mogočnim Ptujskim gradom z muzejskimi zbirkami.

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

museum collection

Definicija

a set of similar things (important cultural, historical, or scientific objects) that are kept or brought together in a museum because they are attractive or interesting and have some kind of value

Primer

The museum collection of Slovenian Railways includes more than fifty steam locomotives, nearly thirty wagons, and numerous other railway rolling stock of various types from our history.

Besedna vrsta

noun;
nazaj na kazalo

N


nabrežje

Definicija

obrežje, obala

Primer

Cankarjevo nabrežje; Ljubljančani se sicer tudi radi sprehajamo v parku Tivoli, kjer je Plečnik uredil glavno sprehajališče, ter ob Ljubljanici proti Trnovemu, kjer je mojster ustvaril romantična nabrežja z vrbami žalujkami.

Kolokacija

ležati na nabrežju; morsko nabrežje

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

bank

Definicija

sloping land (especially the slope beside a body of water); the land at the side of a river

Primer

The local residents often enjoy strolling in the Tivoli Park, where Plečnik designed the main promenade, or along the Ljubljanica in direction of the Trnovo district, where the master shaped romantic riverbanks, lined with weeping willows.

Kolokacija

river bank

Besedna vrsta

noun:

Vir definicije

Google

najem

Definicija

glagolnik od 'najeti'; izposoja določenega predmeta za določen čas in proti plačilu

Primer

Načini in pogoji najema so večinoma podobni ali enaki kot drugod po Evropi.

Kolokacija

dati/vzeti hišo v najem; pogajati se o najemu prostorov; imeti v najemu

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

pooblastilo za najem posojila; najem smuči, ladje, počitniške hišice

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

rental

Definicija

an amount of money that you pay for renting something such as a house, vehicle, or piece of equipment

Primer

Rental conditions are the same as in most European countries.

Kolokacija

rental conditions, car rental

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

Opomba

also e.g. rent-a-car

nastati

Definicija

izraža začetek obstajanja, bivanja

Primer

V obdobju renesanse srednjeevropskih zdravilišč so nastali zdraviliški centri, ki še danes predstavljajo temelje zdraviliškega turizma v Sloveniji.

Kolokacija

v tistem času je nastalo več novih držav; ob potresu je nastala velika škoda

Besedna vrsta

glagol

Angleški prevod

develop; create

Primer

In the period when Central European health spas flourished, health centers developed in Slovenia that today represent the foundations of our health resort tourism.

Kolokacija

to develop fully/rapidly/slowly; to develop from; God created the world; to create more jobs

Besedna vrsta

verb;
nazaj na kazalo

O


običaj

Definicija

kar se v ustaljeni obliki ponavlja (iz roda v rod) ob določeni človekovi dejavnosti, dogajanju

Primer

prilagoditi se hišnim običajem; običaji izginjajo, obstajajo, se ohranijo

Kolokacija

ljudski, žetveni običaji; pri nas je običaj, da govorimo o tem odkrito

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

tradicija

Angleški prevod

custom

Definicija

a traditional and generally accepted way of behaving or doing things

Primer

our customs seem strange to foreigners

Kolokacija

local, ancient custom

Besedna vrsta

noun

Opomba

tradition

ogled

Definicija

opravljati pot za ogled več krajev za razvedrilo

Primer

priložnost za ogled pragozdnega rezervata v Kočevskem Rogu; V vasi je na ogled povečana replika

Kolokacija

voden ogled

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

tudi obisk

Definicija

bivanje, zadrževanje pri kom z določenim namenom

Primer

Za prestop meje zadostuje veljavni potni list, če obisk ne traja več kot tri mesece; obisk ne sme trajati dlje kot trideset dni

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

visit

Primer

To cross the border, a valid passport will suffice for a visit not longer than three months; visit may not extend beyond thirty days

Kolokacija

guided tour

Besedna vrsta

noun

Opomba

tour

Opomba

tudi tour

Primer

Kočevje, which is at the center of one of the most forested regions of Europe, offers the opportunity to tour the Kočevski Rog primeval forest reserve

Besedna vrsta

noun

Opomba

visit

obiskovalec

Definicija

kdor hodi, prihaja h komu zaradi prijateljskih, družabnih stikov; kdor opravlja kako pot z določenim namenom; kdor se udeleži kake predstave, prireditve

Primer

znebiti se nadležnega obiskovalca; biti vljuden z obiskovalci; obiskovalci knjižnice, muzeja, parka, obiskovalci planinskih koč obiskovalci gledaliških predstav, razstav, obiskovalci tečaja angleškega jezika

Kolokacija

knjiga obiskovalcev

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

visitor

Definicija

one that visits; a person who visits a person or place

Primer

they payed homage to a respectable visitor

Kolokacija

visitors' book

Besedna vrsta

noun

odprto gledališče

Definicija

prostor na prostem z odrom, kjer uprizarjajo dramska dela; umetniška ustanova

Primer

Odprto letno gledališče ponuja 1400 sedežev, v atriju pa je prostora za 400 ljudi.

Kolokacija

igrati; sedeti; gledati predstavo v odprtem gledališču

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

popolnoma zasedeno odprto gledališče

Vir definicije

SSKJ

Opomba

tudi: letno gledališče

Angleški prevod

open-air auditorium

Primer

It features a large open-air auditorium (summer theatre) with 1400 seats, while an audience of 400 can be seated in the atrium.

Kolokacija

to sit in an open-air auditorium

Opomba

also: summer theatre

ohraniti

Definicija

narediti, da kaj ne preneha biti, obstajati; izraža, da odnos osebka, kot ga določa samostalnik, ne preneha biti, obstajati

Primer

Hkrati so zdravilišča ohranila poseben status v zdravstvenem sistemu Slovenije in tesno povezanost z zdravstveno stroko zaradi zdravilnih lastnosti naravnih zdravilnih dejavnikov.

Kolokacija

ohraniti stare šege; ohraniti čast, spoštovanje; navade so se ohranile iz še iz nekdanjih časov

Besedna vrsta

glagol

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

maintain

Definicija

to make something stay the same; keep

Primer

At the same time, due to the healing qualities of their natural elements, our health resorts maintain a special status in Slovenia's health care system as well as close ties with the medical profession.

Kolokacija

maintain friendly relations; maintain standards, maintain prices

Besedna vrsta

verb

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

osrednji del

Definicija

ki je, se nahaja v sredi, središču

Primer

V osrednji del Kamniško-Savinjskih Alp vabi Velika Planina z najbolje ohranjenim in poleti še vedno živim pastirskim naseljem v Evropi.

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

central part

Definicija

the central part of a place is the area in the middle of it

Primer

High in the central part of the Kamniške-Savinjske Alps lies the inviting Velika Planina plateau with the best-preserved mountain herdsmen's settlement in Europe, which still lives its original life in the summer.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary
nazaj na kazalo

P


palača

Definicija

veliko, razkošno grajeno poslopje, navadno za javne namene

Primer

Malo naprej je palača Narodne in univerzitetne knjižnice, ki predstavlja enega od vrhov Plečnikove arhitekture.

Kolokacija

živeti v palači; mogočna palača s stebri in stolpiči; doževa/kraljeva palača; vladna palača; palača Organizacije Združenih narodov; njegova hiša je prava palača

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

palača Organizacije Združenih narodov

Angleški prevod

palace

Definicija

the official residence of a sovereign, president, archbishop, or bishop; a splendid mansion; a spacious building; a large public building; a highly decorated place for public amusement or refreshment

Primer

A bit further is the palace of the National and University Library (1936-1941) which represents one of the highlights of Plečnik's architecture.

Kolokacija

a bishop's palace; imperial palace; presidental palace; royal palace

Besedna vrsta

noun

park

Definicija

negovana površina z drevjem, rastlinjem navadno v mestih, prirejena zlasti za sprehode

Primer

hoditi v park; sprehajati se po parku; Načrt za park je napravil arhitekt Maks Fabiani.

Kolokacija

samoten grajski park; vhod v park; klopi, poti v parku; mestni park; gozdni park; narodni park; zabaviščni park; športni park; angleški park; baročni park

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

park

Definicija

a large open area with grass and trees, especially in a town, where people can walk, play games etc.

Primer

they went for a walk in the park; The plan of the square and park was prepared by architect Maks Fabiani.

Kolokacija

local, city, public, country, national park, amusement park, memorial park, theme park

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Longman Dictionary

planina

Definicija

visoki hribi, zlasti skalnati; s travo porasel svet, navadno v gorah, namenjen za pašo

Primer

Na planino svojvrstnih lesenih pastirskih stanov vodijo urejene poti pa tudi gondolska žičnica.

Kolokacija

strme planine

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

mountain meadow

Primer

Maintained trails and a gondola lead to a mountain meadow.

Besedna vrsta

noun

Opomba

mountain

plovilo

Definicija

vodno vozilo

Primer

Kapitani jaht in drugih plovil morajo imeti tudi primerne dokumente o svoji kvalifikaciji za upravljanje jaht ali drugih plovil.

Kolokacija

plovilo je nasedlo; privezovati plovila; nosilnost plovila; jadrnica/parnik in druga plovila; jezerska/rečna plovila; motorna plovila

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

vessel; boat

Primer

Captains of yachts or other vessels must also have appropriate documents regarding their qualifications to operate a yacht or other vessel.

Kolokacija

to charter a vessel; to launch a vessel; a cargo/escort/fishing/navalseagoing vessel

Besedna vrsta

noun

podoba

Definicija

(uporabljeno s prilastkom): bistvene, navadno z vidom zaznavne lastnosti, značilnosti zunanjega sveta

Primer

Reka Krka daje značilno podobo Novemu mestu, dolenjski metropoli na sedmih gričih.

Kolokacija

spremeniti podobo dežele; zaščititi enotno podobo pokrajine / vas je imela nekoč drugačno podobo; soba je dobila svojo prejšnjo podobo / mesto dobiva slovesno podobo / (zaznavne lastnosti, značilnosti česa sploh): vedno je idealiziral podobo sveta; dejanska podoba življenja / njena notranja podoba se ni spremenila

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

appearance, view

Definicija

the way someone or something looks to other people; a way of considering or understanding something at normal room temperature and normal atmospheric conditions. Appearance includes the color, size, and consistency of a material

Primer

The Savinja River has been creating the unique appearance of the Celje Basin since prehistoric times. Individual protected trees are also natural assets that create unique landscape views with their magnificence.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Longman Dictionary of Contemporary English, planet.tvi.cc.nm.us/ppo/glossary.htm

ponudba

Definicija

količina blaga, ki jo nudijo prodajalci na določenem trgu po določeni ceni

Primer

Velika je ponudba trgovin, sportnih objektov in restavracij, na razpolago pa je tudi manjsi hotel.

Kolokacija

ponudba narašča, upada; povpraševanje presega ponudbo; ponudba blaga, denarja / zakon ponudbe in povpraševanja

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

offer

Definicija

the price, or rate, that a willing seller is prepared to sell at

Primer

The best offer is the lowest such price available.

Kolokacija

additional offer, recreation offer, wide offer of summer activitiesa, a generous offer of assistance

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

www.cambridgefx.com/currency-exchange/forex-directory.html

ponuditi

Definicija

narediti, da lahko kdo kaj kupi, najame; postreči s čim, servirati kaj

Primer

vrh stolpa ponuja dober razgled nad mestom; ponuditi komu gostoljubje, prijateljstvo; hotel je ponudil turistom zanimiv program; vrh hriba je ponudil lep razgled po dolini

Besedna vrsta

glagol

Angleški prevod

offer

Definicija

to present as an act of worship or devotion; to present for acceptance or rejection

Primer

he was offered a job, the tower offered a wonderful view

Kolokacija

generously offer, kindly offer, helpful offer, impulsively offer

potnik

Definicija

kdor se premika iz kraja v kraj, zlasti s prevoznim sredstvom

Primer

Osebna prtljaga so stvari, ki jih potniki prinesejo s seboj in prijavijo carini in lahko tudi dokažejo, da so to njihove osebne stvari.

Kolokacija

seznam potnikov; vozniki in potniki / avtobusni potniki; domači, tuji potniki / slepi potnik; svetovni potnik; (trgovski) potnik

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

popotnik (svetovni, večni popotnik)

Angleški prevod

traveller

Definicija

someone who is on a journey or someone who travels often

Primer

Personal baggage is the luggage that travellers carry with them and the baggage travellers declare to the customs authorities later, if they can prove that it was handed as accompanying baggage to the same carrier at the time of their departure.

Kolokacija

foreign traveller, rail traveller, traveller's checks, business traveller

Besedna vrsta

noun

potres

Definicija

premikanje, valovanje zlasti zgornjega dela zemeljske skorje

Primer

Stavba je bila bila podrta po potresu 1895.

Kolokacija

potres pete jakostne stopnje

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

earthquake

Definicija

a sudden shaking of the earth's surface that often causes a lot of damage

Primer

Mexico City was badly hit in the 1985 earthquake.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Longman Dictionary

prestolnica

Definicija

glavno mesto

Primer

Kot poslovno in trgovsko središče je Ljubljana gostiteljica različnih sejmov, kot vsaka prestolnica pa seveda ponuja obilo nakupovalnih mikavnosti: od manjših trgovin v jedru mesta do velikih nakupovalnih središč na obrobju.

Kolokacija

živeti v prestolnici; prestolnica cesarstva/države; evropske prestolnice; prestolnica pokrajine

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

capital

Definicija

the city where a country or region has its government

Primer

As Slovenia's business and commerce center, Ljubljana hosts numerous trade fairs, and like any capital city it also offers numerous shopping temptations, from smaller shops and boutiques in old city core to large shopping centers on the outskirts.

Kolokacija

foreign capital; world capitals; state/regional/provincial capital: capital of

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English DIctionary

Opomba

also: capital city

prireditev

Definicija

javni dogodek, zlasti kulturni, športni, zabavni

Primer

Gotovo najpomembnejsa in najbolj znana prireditev na celjskem gradu ostaja Srednjeveski dan na gradu, ki poteka v okviru Poletja v Celju - knežjem mestu.

Kolokacija

kulturna, glasbena, športna, konjeniška prireditev

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

event

Definicija

something that happens at a given place and time, especially something important, interesting or unusual

Primer

The picturesque scene in the large forecourt between the Friderik and Pelikan towers inspires both artists and spectators of the many musical and theatre events held here.

Kolokacija

summer cultural, entertainment, social and sport events; ethnographic event; folklore event; in the event that...

Besedna vrsta

noun;
nazaj na kazalo

R


razgled

Definicija

kar je predmet zaznavanja z razgledovanjem, gledanjem

Primer

Mariborsko Pohorje z razgledom na bližnje vinorodne griče, ki segajo prav do mesta, vabi s Snežnim stadionom, prizoriščem mednarodnih smučarskih tekem in romantičnih nočnih smuk, ter z izzivov polnim Adrenalinskim parkom.

Kolokacija

razgled na mesto in okolico; razgled po dolini; kraj z lepim, čudovitim razgledom; soba z razgledom na morje; razgled očara; razgled se širi do...

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

view

Definicija

the visual percept of a region

Primer

A view of the Soča and the upper Sava river valleys spreads below Mount Triglav, Slovenia's highest mountain.

Kolokacija

landscape view, the view spreads across...

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn

razgledni stolp

Definicija

visoka stavba z majhno tlorisno površino, stoječa samostojno ali kot del druge stavbe, s katere je lep razgled na okolico

Primer

Dandanes razgledni stolp nima več požarnovarnostne funkcije, ampak je zgolj turistična točka, ki s prelepim razgledom na prestolnico Slovenije privabi obiskovalce.

Kolokacija

povzpeti se na razgledni stolp; postaviti razgledni stolp

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

ustavili so se pri razglednem stolpu

Vir definicije

SSKJ

Opomba

druge vrste stolpa: obrambni, stražni, kontrolni, cerkveni stolp

Angleški prevod

observation tower

Primer

Today's observation tower was made 1.2 m higher in 1982.

Kolokacija

to build an observation tower

Besedna vrsta

noun

Opomba

tower - tower block (visok blok s stanovanji)

regija

Definicija

področje, območje

Primer

razdeliti državo na pet regij

Kolokacija

koroška, obalna, turistična, vinorodna regija

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

region

Definicija

an administrative area, division, or district; an indefinite area of the world or universe; a major world area that supports a characteristic fauna

Primer

the area is characterized by the prevalence of the specific vegetational climax type

Kolokacija

southern region, central region, surrounding region, equatorial region, tropical region, autonomus region, polal region, mountainous region,developing region, industrial region, rural region

Besedna vrsta

noun

restavracija

Definicija

gostinski obrat, v katerem se pripravlja in servira hrana

Primer

V nekdanjih bivalnih prostorih je poleg restavracije muzejska zbirka. V letaliskih stavbah so tudi restavracija, banka, posta, brezcarinska prodajalna, butiki, turistična agencija, agencija za izposojo avtomobilov,...

Kolokacija

ribja restavracija;samopostrežna restavracija

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

restaurant

Primer

The airport terminal has a restaurant, a bank, a post office, a Duty-Free shop, boutiques, a tourist agency, a car rental agency,...

Kolokacija

go to a restaurant; fish restaurant; self-service restaurant; Chinese, French restaurant...

Besedna vrsta

noun;
nazaj na kazalo

S


slap

Definicija

večja količina vode, ki v loku pada z višjega mesta na nižje zaradi navpičnega, strmega zemljišča

Primer

Alpski svet je prepreden s soteskami rek, krasijo ga slapovi in ledeniška jezera.

Kolokacija

slap buči/šumi; slap pada v globino; vznožje slapa; reka dere čez skale v brzicah in slapovih

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

waterfall

Definicija

a place where water flows over the edge of a cliff, rock, or other steep place onto another level below

Primer

The alpine world is interlaced with river canyons and adorned by waterfalls and glacier lakes.

Kolokacija

to chase waterfalls

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

slikovit

Definicija

ki učinkuje prijetno zaradi bogastva, različnosti barv, oblik

Primer

Ljubljansko barje je ena izmed slikovitih pokrajin Slovenije ...

Kolokacija

slikovita pokrajina, vasica

Besedna vrsta

pridevnik

Raba

ta narodna noša je slikovita; kraj ima slikovito lego

Vir definicije

SSKJ

Opomba

(jezik; prijeten zaradi nazornosti, nenavadnosti): slikovit opis, uporabljati slikovite izraze; pisati v slikovitem jeziku

Angleški prevod

picturesque

Primer

Ljubljana Marsh is one of the more picturesque regions of Slovenia ...

Kolokacija

a picturesque setting / village

Besedna vrsta

adjective

Opomba

(of language): a picturesque description

soteska

Definicija

ožja (rečna) dolina z zelo strmimi, deloma skalnatimi pobočji; geogr. ozek gorski prelaz

Primer

Proti jugu se sirijo dolina Soče in soteske njenih pritokov; soteska s slikovitimi tolmuni; Alpski svet je prepreden s soteskami rek, krasijo ga slapovi in ledeniška jezera

Kolokacija

podzemna, skalnata, mračna, ozka, tesna soteska, vhod v sotesko

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

v soteski se poleg potoka vije cesta; soteska Kolpe

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

gorge

Definicija

a deep valley with high straight sides where a river has cut through rock

Primer

To the south is the Soča Valley and the gorges of its tributaries; a gorge with picturesque river pools

Kolokacija

narrow gorge

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

Opomba

with river

Opomba

tudi canyon

Definicija

a long deep valley with very steep sides made of rock

Primer

Near Tržič is the world-renowned Dovžanova soteska canyon with its many unique fossils.

Kolokacija

underground canyon; Grand Canyon

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

Opomba

withiut river

spomenik

Definicija

Kiparsko ali arhitekturno delo v spomin na določeno osebo, določen dogodek; kulturna stvaritev, pomembno delo iz preteklosti

Primer

Tamkajšnja Rimska nekropola velja za enega najlepših arheoloških spomenikov v Sloveniji.

Kolokacija

postaviti, zgraditi spomenik; bronast, kamnit, lesen spomenik; spomenik iz črnega marmorja; spomenik v obliki obeliska, odkriti spomenik, nagrobni spomenik; spomenik padlim partizanom, zakon o varstvu spomenikov; rimski, romanski, arheološki, sakralni; spomenik renesančne umetnost; arheološki, umetnostnozgodovinski spomenik

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

monument

Definicija

a structure, such as a building or sculpture, erected as a memorial to a person or event

Primer

Not far from this city of numerous cultural, historical and sacral monuments lies Dolenjske Toplice.

Kolokacija

care and preservation of ancient monuments, to unveil a monument; to erect/to raise a monument; a monument erected (or raised) to the memory of...

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

www.svsu.edu/mfsm/educational/glosstrmhs.html

sprehajalna pot

Definicija

označen ozek pas zemljišča, pripravljen za hojo, sprehode

Primer

Nasproti spomeniku vodi sprehajalna pot na grajski hrib.

Kolokacija

sprehajalna pot vodi, pelje; urejene sprehajalne poti

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

sprehajalne in pohodniške poti; tematska sprehajalna pot

Vir definicije

SSKJ

Opomba

tudi: pešpot

Angleški prevod

footpath

Definicija

a path used only for walking, usually in the countryside

Primer

Opposite the monument, a footpath leads to the Castle Hill.

Kolokacija

footpath leads; to make a footpath

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

Opomba

also: path

središče

Definicija

del mesta z glavnimi poslovnimi, upravnimi in kulturnimi stavbami; kraj, prostor, kjer je osredotočena določena dejavnost; najvažnejši, najpomembnejši del; bistvo, jedro

Primer

V Ljutomeru, središču Prlekije, so pod sončnimi vinskimi goricami doma konji. Najbolj znana so smučarska središča v Kranjski gori, kjer je tudi prizorišče tekem svetovnega pokala, in na Mariborskem Pohorju, kjer je vsako leto tekma alpskih smučark Zlata lisica. Kot poslovno in trgovsko središče je Ljubljana gostiteljica različnih sejmov

Kolokacija

zimskošportna središča; turistična središča; smučarska središča; politično in kulturno, znanstveno in izobraževalno, poslovno, trgovsko in prometno središče; središče mesta; gospodarsko, industrijsko, upravno središče; kulturno, športno središče; zemljepisno; delavsko središče; središče potresa; središče germanizacije; središče vstaje

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

center

Angleški prevod

center, centre

Definicija

a point, area, person, or thing that is most important or pivotal in relation to an indicated activity, interest, or condition; a region of concentrated population

Primer

In Ljutomer, the center of the Prlekija region, trotting horses are raised below the sunny winegrowing hills. The best known ski centers world-wide are Kranjska gora, which hosts an annual World Cup men's downhill competition, and Maribor Pohorje, which hosts the annual World Cup women's downhill Golden Fox competition. As Slovenia's business and commerce center, Ljubljana hosts numerous trade fairs

Kolokacija

ski centers and winter resorts; tourist centres; a political, cultural, scientific, educational, business, commerce, and transportation center; center of the city; city centre, town centre, national centre, financial centre, industrial centre, trading centre, commercial centre

Besedna vrsta

noun

stari

Definicija

ki obstaja že dolgo časa; ki je po času nastanka (zelo) oddaljen od sedanjosti; ki ima razmeroma veliko let

Primer

Sezidal je tudi nov Čevljarski most in domiselno ohranil stari Špitalski most, ki mu je na straneh dodal dva nova (Tromostovje).

Kolokacija

proučevati stare gradove; razvaline starega gradu; obiskati stari grad

Besedna vrsta

pridevnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

old

Primer

He also built the new Cobbler's Bridge and inventively preserved the old Špital Bridge, to which he added two side bridges, creating thus the famous Triple Bridge.

Kolokacija

to be X years old; to get/grow old; old customs/beliefs

Besedna vrsta

adjective

stavba

Definicija

objekt, ki ima stene in streho

Primer

stavba je bila zgrajena 1891

Kolokacija

betonska, lesena stavba; poslovna, stanovanjska stavba; stavba pošte

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

building

Definicija

a structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place

Primer

the building erected in 1891

Kolokacija

the tallest building in the world

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Google

stoletje

Definicija

doba, ki traja sto let

Primer

to se zgodi samo nekajkrat v stoletju; pred štirimi stoletji; minila je že četrtina stoletja; osemnajsto stoletje od 1700 do 1800; roman se dogaja v 19. stoletju; v stoletjih je barva fresk potemnela

Kolokacija

atomsko stoletje

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

nisem ga videl že celo stoletje (dolgo časa)

Angleški prevod

century

Definicija

a period of 100 years especially of the Christian era or of the preceding period of human history

Primer

a tradition passed down through the centuries

Kolokacija

19th century, earlier century, present century, past century

Besedna vrsta

noun

stolnica

Definicija

cerkev pri sedežu škofije; glavna cerkev v mestu

Primer

Med vodenim sprehodom po Ljubljani si lahko ogledate najpomembnejše znamenitosti, kot so stolnica, stvaritve arhitekta Jožeta Plečnika ...

Kolokacija

maševati v stolnici; iti k maši v stolnico

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

ljubljanska stolnica; star. dalj časa je živel v stolnivi - v glavnem mestu

Vir definicije

SSKJ

Opomba

nar. prekmursko prt - pogrniti mizo z belo stolnico

Angleški prevod

cathedral

Definicija

the most important church in an area that a bishop controls

Primer

On a guided walk around Ljubljana you can see the most important sights such as Cathedral (Stolnica), ...

Kolokacija

St. Paul's Cathedral; a cathedral city (BrE)

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

Opomba

slo. katedrala: velika cerkvena stavba, navadno arhitektonsko pomembna (mogočna gotska katedrala); knjiž. stolnica (maševati v katedrali);
nazaj na kazalo

T


tolmun

Definicija

poglobljeni del rečne struge ali jezerskega dna, kjer dela voda vrtinec

Primer

V okolico Ljubljane vabijo Iski Vintgar, soteska s slikovitimi tolmuni

Kolokacija

globok tolmun; jezerski, rečni tolmun

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

pool

Primer

Among the nearby places that invite visitors into the surroundings of the city are Iski Vintgar, a gorge with picturesque river pools

Kolokacija

deep, muddy pool; river pool

Besedna vrsta

noun

tradicija

Definicija

kar se je ustalilo v življenju kake skupnosti s prenašanjem iz roda v rod; navada, običaj

Primer

Mesto se ponaša z bogatimi kulturnimi tradicijami.

Kolokacija

ohranjati, spoštovati tradicije; čipkarska tradicija; industrijske, trgovske in kulturne tradicije; etnoloske in obrtne tradicije

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

običaj

Angleški prevod

tradition

Definicija

a very old custom, belief, or story

Primer

bobbin lace tradition; industrial, commercial, and cultural tradition; ethnological and handicraft traditions

Kolokacija

The town boasts a particularly rich cultural and literary tradition.

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

Opomba

custom

trg

Definicija

odprt prostor, obdan s stavbami, primeren za sestajanje, zbiranje ljudi

Primer

Trg, ki se odpira pred stavbo, je bil nekoč srce ljubljanske "noblese".

Kolokacija

hiše na trgu; na trgu se je zbralo več tisoč ljudi

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

Kongresni trg

Angleški prevod

square

Definicija

an open area at the meeting of two or more streets

Primer

The square which opens in front of the building was formally the heartland of the Ljubljana aristocracy.

Kolokacija

town square; a market in the square

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Google

turistična točka

Definicija

kraj, mesto, kjer si lahko ogledaš znamenitosti

Primer

Danes je celjski grad najbolj obiskana turistična točka v Celju

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

turistična sezona, turistični urad; turistično društvo, turistične informacije, turistični kraj; turistična točka; turistične znamenitosti, turistična prireditev,turistični razred na ladji, letalu; turistični vodnik; turistična taksa

Angleški prevod

tourist site

Primer

Today the castle is the most visited tourist site in Celje

Besedna vrsta

noun

Opomba

travel agency, tourist agency; tourist class; tourist ticket

turistični

Definicija

nanašajoč se na turiste ali turizem

Primer

Turistični informacijski center

Kolokacija

turistična sezona; turistična točka; turistični kraj; turistični vodnik

Besedna vrsta

pridevnik

Raba

turistični paket; turistični razred na ladji

Vir definicije

SSKJ

Opomba

turistična taksa: taksa, ki se plača za bivanje v turističnem kraju

Angleški prevod

tourist

Primer

Ljubljana Tourist Information Centre

Kolokacija

tourist agency; season; destination; centre; site; service; ride; area

Opomba

adjective

turistični vlakec

Definicija

vozilo iz med seboj povezanih vagonov, ki jih vleče lokomotiva, za ogled mestnih znamenitosti

Primer

Turistični vlakec, ki povezuje središče mesta z Ljubljanskim gradom, odpelje vsako polno uro s Prešernovega trga.

Kolokacija

turistični vlakec vozi, odpelje

Besedna vrsta

samostalnik

Raba

voziti se s turističnim vlakcem

Vir definicije

SSKJ

Opomba

tudi: turistični vlak

Angleški prevod

tourist train

Primer

The tourist train, which connects the city centre with the Ljubljana castle, runs every full hour from Prešernov trg.

Kolokacija

tourist train runs, sets off

Besedna vrsta

noun;
nazaj na kazalo

U


ulica

Definicija

načrtno speljana pot, zlasti za promet z vozili, znotraj kakega naselja, navadno s pločnikom ob straneh

Primer

Novi trg danes pravzaprav nima več oblike trga, videti je bolj kot razširjena ulica.

Kolokacija

asfaltirana, makadamska, tlakovana ulica; dolga, ozka, široka ulica; glavna, stranska ulica; mestne ulice; mirna, samotna, (ekspr.) živahna ulica

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

street

Definicija

a thoroughfare especially in a city, town, or village that is wider than an alley or lane and that usually includes sidewalks

Kolokacija

down the street

Primer

New Square has lost its square shape and now looks more like a wide street.

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Merriam Webster

umetnostna galerija

Definicija

razstavni prostor ali stavba z zbirko umetniških slik ali kipov

Primer

Turisti so popoldne obiskali tudi umetnostno galerijo v središču mesta.

Kolokacija

obiskati umetnostno galerijo; razstavljati v umetnostni galeriji

Raba

prostori umetnostne galerije

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

tudi: galerija (Narodna galerija); umetniška galerija

Angleški prevod

art gallery

Primer

The castle art gallery boasts some of the most beautiful examples of Gothic and Baroque art in Slovenia.

Kolokacija

to visit an art gallery; to exibit in an art gallery

Opomba

also: gallery;
nazaj na kazalo

V


vabiti

Definicija

izražati, sporočati komu željo da kam pride; vzbujati pri kom željo, da kaj naredi

Primer

Pozimi vabijo smučišča, poleti vode in nebo nad Slovenijo; V okolico Ljubljane vabijo Iški Vintgar, soteska s slikovitimi tolmuni

Kolokacija

vabiti na ogled razstave; skale vabijo v zavetje; morje, sonce vabi

Besedna vrsta

glagol

Angleški prevod

attract

Definicija

to draw by appealing to the emotions or senses, by stimulating interest, or by exciting admiration; allure, invite

Primer

In the winter time visitors are attracted by wonderful ski slopes, in summer by the waters and the sky above Slovenia

Kolokacija

be attracted by something

Besedna vrsta

verb

Opomba

invite

Opomba

tudi invite

Definicija

to attract, allure, entice

Primer

Among the nearby places that invite visitors into the surroundings of the city are Iški Vintgar, a gorge with picturesque river pools

Kolokacija

the sights of a town invite visitors

Besedna vrsta

verb

vas

Definicija

navadno manjše naselje, katerega prebivalci se ukvarjajo večinoma s kmetijstvom

Primer

A podobe slovenskih mest in vasi so nastajale že stoletja prej - s cerkvami, samostani in gradovi, ki segajo v čase romanike, s prvimi srednjeveškimi mesti, z resenesančnimi dvorci in mestnimi hišami, z baročnimi stavbnimi oblikami, s klasicističnimi parki in palačami, s secesijskimi hoteli in bankami.

Kolokacija

vas ima sto prebivalcev; vas leži ob reki; domača/rojstna vas; hribovska/zakotna vas; ribiška vas; hoditi po vasi; živeti na vasi; gručasta/ obcestna/središčna vas

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

village

Definicija

a very small town in the countryside

Primer

But the appearance of Slovene cities, towns, and villages was created centuries ago with churches, monasteries, and castles stretching back to the Romanesque period, the first medieval cities, Renaissance mansions and city halls, Baroque renovations, Classicist parks and palaces, and Art Nouveau hotels and banks.

Kolokacija

an agricultural/farming/fishing village

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Macmillan English Dictionary

vhod

Definicija

kraj, prostor, kjer se da v kaj priti

Primer

glavni, stranski vhod

Kolokacija

vhod v mesto

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

entrance

Definicija

a door, gate, etc that you go through to enter a place

Primer

the main entrance to the school

Kolokacija

the main entrance

Besedna vrsta

noun

Vir definicije

Longman Dictionary

vino

Definicija

alkoholna pijača iz soka grozdja po alkoholnem vrenju

Primer

V kleteh kamnitih hiš vam nalijejo in prodajo izvrstna vina in na podstrešjih burja suši pršut.

Kolokacija

vino teče iz soda; dati komu vina in kruha; piti/točiti vino; pridelovati vino; opiti se z vinom; čisto/motno vino; kislo/naravno vino; liter/steklenica vina; razstava vin; belo/rdeče vino; buteljčno/odprto vino; desertno vino; pelinovo vino, žlahtna vina; kakovostno vino (z geografskim poreklom); namizno vino; peneče (se) vino; sladko vino; suho vino; vrhunsko vino; kuhano vino

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

wine

Primer

In the cellars of the stone houses excellent wines are poured and sold, and in the attics excellent pršut is cured in the bora wind.

Kolokacija

to make/produce wine; to decant/pour wine; a dry/sweet wine; cooking/dessert/table/vintage wine; a red wine, a domestic/imported wine; a bottle/carafe/decanter/glss of wine

Besedna vrsta

noun

vinorodni griči

Definicija

višja vzpetina zemeljskega površja, ki ima pogoje za uspevanje vinske trte

Primer

Obsežnemu ozemlju jugovzhodne Slovenije dajejo posebno slikovitost vinorodni griči.

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

vinske gorice

Angleški prevod

winegrowing hills

Primer

Winegrowing hills give the extensive region of southeastern Slovenia a very picturesque appearance.

Besedna vrsta

noun

vinske gorice

Definicija

gričevnata pokrajina, navadno z vinogradi

Primer

Sanjava dežela ob reki Muri na vzhodu Slovenije je dežela širokih polj in zaobljenih goric, štorkelj, klopotcev, plavajočih mlinov, zdravilnih voda, energijskih točk, slikovitih vinskih goric, samosvojih tradicij in narečij, predvsem pa gostoljubnosti ljudi, ki žive v najbolj kmetijski pokrajini Slovenije.

Vir definicije

SSKJ

Opomba

vinorodni griči

Angleški prevod

winegrowing hills

Primer

The dreamy countryside along the Mura River in eastern Slovenia is a land of wide fields and rounded hills, storks and wind-rattles, floating mills, healing waters and energy points, picturesque winegrowing hills, original traditions and dialects, and most of all, a land of hospitable people, who live in Slovenia's largest agricultural region.

Opomba

winegrowing hills

voden ogled

Primer

Vilenica pri Divači, je v že prvi polovici 17. stoletja nudila vodene oglede.

Kolokacija

ogledi z ladjico

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

guided tour

Definicija

a journey in which you visit several places for pleasure guided by a guide

Primer

Vilenica near Divača offered guided tours in the first half of the 17th century.

Kolokacija

guided tours by boat

Besedna vrsta

noun

Opomba

conducted tour

vodnjak

Definicija

arhitektonsko zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z vodometom

Primer

Pozornosti vredne so stare kašče in znameniti slovenski kozolci, marsikje pa je slikovit tudi vaški vodnjak.

Kolokacija

kopati, vrtati, zidati vodnjak; zajemati vodo iz vodnjaka; globok vodnjak; vaški vodnjak; vodnjak s talno vodo / kraški vodnjak; bronast, kamnit vodnjak / Robbov vodnjak

Besedna vrsta

samostalnik

Angleški prevod

well

Definicija

a place where water issues from the earth; a spring or fountain; a pit or hole sunk into the earth to such a depth as to reach a supply of water, generally of a cylindrical form, and often walled with stone or bricks to prevent the earth from caving in

Primer

Wells are extremely important to all societies. In many places wells provide a reliable and ample supply of water for home uses, irrigation, and industries.

Kolokacija

dug, driven, drilled well

Besedna vrsta

noun

vrh

Definicija

zgornji del česa, najvišja točka; vsaka od vzpetin, v katere se gorovje v višjem delu razcepi

Primer

Z vrha grajskega stolpa se vam bo odprl čudovit pogled na mesto, v Virtualnem muzeju pa se boste za uvod v bogato zgodovino mesta sprehodili po ljubljanskih trgih skozi čas.

Kolokacija

razgledovati se z vrha; priti na najvišji vrh

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Opomba

sorodne besede v angleščini: top / peak

Angleški prevod

top, peak

Primer

It is worth climbing to the top of the viewing tower, as a wonderful panorama on the city and its surroundings will reward your effort. The Virtual Museum, instead, provides an interesting introduction to its rich and colourful history by taking you for a stroll across its squares through time.

Kolokacija

get/climb to the top of; to be at the top of the building; to reach a peak; to scale the peak of a mountain

Besedna vrsta

noun

vstop

Definicija

kraj, prostor, kjer se da v kaj priti

Primer

zagotoviti potnikom varen vstop in izstop; vstop posadke v letalo; prepovedal ji je vstop v hišo; ob vstopu je pozdravil

Kolokacija

vstop v društvo, nogometno reprezentanco; otrokov vstop v šolo; izpit je pogoj za vstop v višji letnik; dirigent je pevcu dal znak za vstop; vstopi glasbil vstop mladih v književnost; vstop v novo desetletje

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

entrance

Definicija

the act of enterin; the means or place of entry

Primer

while the front door is beeing repaired, please use the side entrance

Kolokacija

narrow entrance, main entrance, back, front entrance, cave entrance, tunnel entrance, school entrance, church entrance

Besedna vrsta

noun;
nazaj na kazalo

Z


zasnovati

Definicija

narediti, izdelati osnovni, temeljni načrt za kaj, osnutek česa

Primer

V tem času je Plečnik zasnoval nekaj hiš, ki ga uvrščajo med pionirje evropske moderne arhitekture.

Kolokacija

zasnovati načrt, mesto, stavbo

Besedna vrsta

glagol

Raba

plakat je zasnoval znani oblikovalec; zasnovati program socialne reforme

Vir definicije

SSKJ

Opomba

publ. postaviti, utemeljiti (svojo teorijo je zasnoval na izsledkih predhodnikov); ustanoviti (zasnovati društvo)

Angleški prevod

design

Primer

In that time he designed several private and tenant houses.

Kolokacija

to design a house, a scheme, a plan

Besedna vrsta

verb

Opomba

design - noun (The architect showed us her design for the new theatre.)

zaščiten

Definicija

nanašajoč se na zaščito

Primer

Nad mestom so planine Dobrovlje, Menina in zaščiteno območje planote Golte.

Besedna vrsta

pridevnik

Angleški prevod

protected

Primer

Rising above the city are Dobrovlje and Menina mountains and the protected region of the Golte plateau.

Besedna vrsta

adjective

zaznamovati

Definicija

biti značilen, tipičen za kaj (ekspr.)

Primer

Poleg vpetosti v tokove evropskega stavbarstva je arhitekturno podobo Slovenije z mnogimi znamenitostmi in posebnostmi zaznamovala ljudska ustvarjalnost.

Kolokacija

zaznamovati nekaj, biti zaznamovan

Besedna vrsta

glagol

Raba

to razpravo zaznamujeta jasnost in nazornost

Vir definicije

SSKJ

Opomba

narediti znamenje (zaznamovati planinske poti z markacijami)

Angleški prevod

mark

Primer

A route marked by Mount Triglav's legendary golden-horned mountain goat.

Kolokacija

to mark sth.

Besedna vrsta

verb

Opomba

a mark - noun (oznaka, znamenje)

zdravilišča

Definicija

zdravstvena ustanova za zdravljenje bolnikov z določenimi boleznimi z izkoriščanjem naravnih okoliščin

Primer

zdravnik ga je poslal v zdravilišče

Kolokacija

gorsko zdravilišče; zdravilišče za tuberkulozo; zdravilišče ob morju; klimatsko zdravilišče; termalno zdravilišče; naravno zdravilišče

Besedna vrsta

samostalnik

Opomba

zdraviliško-turistično središče

Angleški prevod

health resorts

Primer

our health resorts offer not only balneotherapy and physiotherapy services but also other kinds of modern therapies based on education and learning

Kolokacija

climatic health resort; thermal health resorts; natural health resort

Besedna vrsta

noun

Opomba

health spa and tourist center

zdraviliško-turistično središče

Primer

Petnajst zdravilisko-turističnih središč se ponasa z verificiranim statusom naravnega zdravilišča.

Opomba

zimskošportna središča; turistična središča; smučarska središča; politično in kulturno, znanstveno in izobraževalno, poslovno in prometno središče; poslovno in trgovsko središče

Angleški prevod

health spa and tourist center

Primer

Fifteen Slovenian health spa and tourist centers take pride in their certifted status as natural health resorts.

Opomba

ski centers and winter resorts; tourist centres; a political, cultural, scientific, educational, business, and transportation center; business and commerce center

zgodovina

Definicija

objektivni, z družbenimi in naravnimi zakoni pogojen tok časa in dogodkov, v katerih se je človeštvo razvijalo in spreminjalo

Primer

Danasnjo podobo je utrdba dobila sele konec 16. stoletja, čeprav je njegova srednjeveska zgodovina izpričana vsaj od l. 1202 naprej.

Kolokacija

literarna, svetovna, sodobna; zgodovina umetnosti, zgodovina starega (srednjega, novega) veka; priti v zgodovino; zapisati v zgodovino

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

Leksikon Cankarjeve založbe

Angleški prevod

history

Definicija

a chronological record of events, as of the life or development of people or an institution, often including an explanation of or commentary on those events

Primer

The fate of its masters, the Counts of Celje, princes of Slovene birth, decisively marked the history of the Slovenes.

Kolokacija

past/ancient history; natural history, case history; literary history, history of literature; world history; history of art; ancient/mediaeval-medieval/modern history; contemporary history

Vir definicije

http://dictionary.reference.com/search?q=history

zgraditi

Definicija

narediti z (gradbenim) materialom, da kaj nastane

Primer

Pred njim je tu stal lesen Mesarski most, zgrajen leta 1819. Mesto so zgradili na bregu reke.

Kolokacija

trdno zgraditi

Besedna vrsta

glagol

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

build

Definicija

make (something) by combining materials and parts

Primer

The Dragon Bridge was preceded by the Butchers Bridge, which was built in 1819.

Kolokacija

to build a house

Besedna vrsta

verb

Vir definicije

Google

znamenit

Definicija

zaradi izrednih sposobnosti, dosežkov zelo cenjen; zaradi izrednih, posebnih lastnosti splošno znan

Primer

to se je zgodilo v znamenitem letu 1848

Kolokacija

znamenit pisatelj, vojskovodja; znameniti Slovenci; znamenit muzej; znamenita letovišča; znamenit dogodek

Besedna vrsta

pridevnik

Vir definicije

sskj

Angleški prevod

famous

Definicija

widely known; honored for achievement

Primer

the town became famous for its lake

Kolokacija

internationally famous, quite famous, rightly famous

znamenitost

Definicija

znamenit predmet, pojav; lastnost,značilnost znamenitega

Primer

mesto ima več znamenitosti; razkazati znamenitosti kraja, pokrajine

Kolokacija

kulturne, naravne, turistične znamenitosti

Besedna vrsta

samostalnik

Vir definicije

SSKJ

Angleški prevod

sight

Definicija

a thing regarded as worth seeing

Primer

let`s get out of the hotel and see the sights

Kolokacija

famous sight, historic sight

Besedna vrsta

noun