[photo] Department of Translation
Faculty of Arts
University of Ljubljana

asist. Darja Fišer

Glosar medicinskih izrazov

Kazalo

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Glosar


A


abdomen

Definition

Predel telesa med oprsjem in medenico.

Example

Značilno za trebušno debelost je nalaganje maščevja v predelu trupa in trebuha.

Note

also trebuh

English translation

abdomen

Definition

The area of the body between the chest and pelvis.

Example

Abdominal obesity is characterized by adipose mass in the trunk and abdomen.

abdominalen

Definition

Nanašajoč se na trebuh.

Example

Najpogosteje spremljajo anevrizmo abdominalne aorte, najdemo pa jih zlasti na iliakalnih arterijah (komunis, eksterni, interni).

Context, Collocation

trebušna stran telesa / trebušni organi; trebušne mišice; trebušna votlina

Note

also trebušen

English translation

abdominal

Definition

On or pertaining to the belly or abdomen.

Example

The aneurysm is most frequently attended by abdominal aortas, and they are particularly located on iliac arteries (communes, external, internal).

Context, Collocation

abdominal cavity

akuten

Subject

Disease

Example

Dobro zdravljenje sladkorne bolezni preprečuje predvsem razvoj akutnih zapletov in z njimi povezano akutno smrtnost

Context, Collocation

~ okužba s/z, ~ smrtnost

Note

uporablja se tudi v neposredni povezavi z boleznijo: ~ infarkt ali ~ levkemija

English translation

acute

Subject

Disease

Definition

Having a short and relatively severe course.

Example

treatment of acute urinary tract infection in patients

Context, Collocation

~ infection

Note

used in connection with a disease: acute unirary tract infection

alzheimerjeva bolezen

Subject

Disease

Example

Alzheimerjeva bolezen predstavlja poglavitno obliko demence, ki se pojavlja pri ljudeh v starosti nad 65 let.

Context, Collocation

senilne plake pri ~, etiopatogeneza ~

English translation

Alzheimer's disease

Subject

Disease

Definition

degenerative brain disorder that develops in mid- to late adult life and results in a progressive and irreversible decline in memory and various other cognitive functions. (BRITANNICA)

Example

Senile plaques of Alzheimer's disease are comprised of fibrillary deposits of amyloid beta ...

Context, Collocation

senile plaques and neurofibrillary tangles in ~, diagnostically define ~, etiopathogenesis of ~

amiloid

Subject

Disease

Example

amiloid beta

Context, Collocation

amiloidna beljakovina

English translation

amyloid

Subject

Disease

Definition

The amyloid or beta-A4 protein is really a polypeptide containing 42-43 amino acid residues. The polypeptide is derived by proteolytic cleavage from the amyloid protein precursor, a constituent of many healthy cells. (http://home.mira.net/~dhs/adbetaa4.html)

Example

(protein-)amyloid beta (epitopes)

Context, Collocation

amyloid protein

anastezija

Definition

Anestezija je stanje, v katerem bolnik ne čuti bolečine in so njegove življenjske funkcije skrbno nadzorovane in uravnavane tako, da kirurg lahko izvaja operacijo.

Example

Med drugimi medicinskimi disciplinami je pri tem tudi anastezija odigrala pomembno vlogo.

Context, Collocation

lokalna, splošna anestezija; moderno sredstvo za anestezijo / dati anestezijo

English translation

anasthesia

Definition

A state in which someone does not feel pain, usually because of drugs they have been given, or the inability to feel heat, cold, pain, touch.

Example

Anaesthesia, among other fields of the medical profession, played a very important role at performing these operations.

Context, Collocation

to iduce, produce, undergo anaesthesia; general, local anaesthesia; the anesthesia takes effect, weares of

anemija

Definition

Bolezen zaradi zmanjšanja števila rdečih krvničk ali krvnega barvila, slabokrvnost.

Example

Čista aplastična anemija (ČAA) je redek zaplet kronične limfocitne levkemije (KLL) in je posledica protitelesnega in celičnega zaviralnega delovanja na dozorevanje usmerjene matične celice rdeče vrste.

Context, Collocation

kronična, prirojena anemija; znaki anemije

English translation

anaemia

Definition

A reduction in the number of red blood cells.

Example

Pure red cell aplastic anaemia is a very rare complication of chronic lymphocytic leukaemia (CLL).

Context, Collocation

to develop, to have anaemia; pernicious, sickle-cell anaemia

antibiotik

Definition

Zdravilo, ki uničuje ali zavira rast mikroorganizmov.

Example

Lokalne antibiotike uporabljamo za zdravljenje nekaterih drugih dermatoz, ki niso primarno povzročene z bakterijami (acne vulgaris in rosacea).

Context, Collocation

zdraviti z antibiotiki; penicilin in drugi antibiotiki; delovanje antibiotika

English translation

antibiotic

Definition

A drug that kills or inhibits the growth of bacteria.

Example

Topical antibiotics are successfully used in the treatment of some other dermatoses which are not primarily cuased by bacteria (acne vulgaris and rosacea).

Context, Collocation

to prescribe an antibiotic; to take an antibiotic

Note

"Antibiotic" se lahko uporablja tudi kot pridevnik.

arterija

Definition

Žila, ki odvaja kri od srca; odvodnica, utripalnica.

Example

Razpok anevrizme vranične arterije v nosečnosti ali po porodu je redek pojav, vendar se pogosto konča s katastrofalnimi posledicami.

Context, Collocation

pljučna arterija

English translation

artery

Definition

A blood vessel that carries blood from the heart to the body.

Example

Reptured splenic artery aneurysm during pregnancy or post partum is a rare event with catastrophic consequences.

Context, Collocation

main artery; coronary artery; a blocked artery

astma

Definition

Bolezen z napadi krčevitega dušenja, naduha.

Example

Po definiciji je astma kronično vnetje dihal.

Context, Collocation

bronhialna, srčna astma

English translation

asthma

Definition

Respiratory disorder characterized by wheezing; usually of allergic origin.

Example

Asthma is by definition a chronic infection of the lower respiratory system.

Context, Collocation

asthma attack, bronchial asthma

ateroskleroza

Definition

Ateroskleroza je počasi napredujoč proces kopičenja holesterola iz krvi v stenah žil odvodnic (arterij), ki povzroči, da se žilna svetlina zoži ali celo zamaši.

Example

Novejše epidemiološke raziskave ugotavljajo, da je raven fibrinogena pomemben dejavnik tveganja za razvoj ateroskleroze.

English translation

atherosclerosis

Definition

A condition that exists when too much cholesterol builds up in the blood and accumulates in the walls of the blood vessels.

Example

Recent epidemiologic studies have ascertained that the firbrinogen level is a significant risk factor for the development of atherosclerosis.
nazaj na kazalo

B


benigen

Definition

Nenevaren, neškodljiv.

Example

Zdravljenje benigne zožitve debelega črevesa z laserjem Nd:YAG.

Context, Collocation

benigni tumor; benigna bula / benigen potek bolezni

English translation

benign

Definition

A swelling or growth that is not cancerous, does not spread from one part of the body to another and is usually not dangerous or life threatening.

Example

Treatment of benign colonic stenosis with the Nd:YAG laser.

bezgavka

Definition

Ovalna ali okrogla kepica v mezgovnem tkivu.

Example

Cilj študije je bil ugotoviti, kdaj in kje je pri bolnikih s pljučnim rakom najbolje napraviti bronhoskopsko igelno aspiracijo (BIA) za ugotavljanje zasevanja v bezgavke mediastinuma.

Context, Collocation

bezgavke otečejo; dimeljske, vratne bezgavke; vnetje bezgavk

Note

sinonim: limfni vozel

English translation

lymph node

Definition

Small bean-shaped structures scattered along the vessels of the lymphatic system. The lymph nodes produce white blood cells and filter bacteria and cancer cells that may travel through the system.ž

Example

The aim of the study was to find out when and where it is the best toperform bronchoscopic needle aspiration (BNA) for confirmation of mediastinal lymph node metastases in patients with lung cancer.

Note

sinonim: limpf glands

biopsija

Definition

Preiskava tkiva ali organskih delov, vzetih iz živega telesa.

Example

Pregledali smo dokumentacijo 74 otrok, pri katerih je bila opravljena biopsija sluznice tankega črevesa in so imeli istočasno določena tudi antigliadinska in antiendomizijska protitelesa.

English translation

biopsy

Definition

A surgical removal of a small piece of tissue for microscopic examination and/or culture.

Example

We examined the records of 74 children in which small intestinal mucosa biopsy had been pertormed and ANTIGLIADIN as well as ANTIENDOMYSIAL antibodies had been determined at the same time.

bolezen

Subject

Disease

Example

pri Alzheimerjevi ~

Context, Collocation

~ pri otrocih, kožna ~, infekcijska ~

Note

pridevnik + bolezen

English translation

disease

Subject

Disease

Definition

An alteration in the state of the body or of some of its organs, interrupting or disturbing the performance of the vital functions, and causing or threatening pain and weakness.

Example

with Alzheimer's ~

Context, Collocation

~ in children, skin ~, infectious ~

Note

adjective/noun + disease

bolezensko stanje

Subject

Disease

Example

... zelo resno ~, ki ne ogroža zgolj ...

Context, Collocation

pri ~

English translation

condition of the disease

Subject

Disease

Definition

condition = the physical status of the body as a whole or of one of its parts usually used to indicate abnormality

Example

~ at the beginning of therapy

bolnik

Subject

Persons

Context, Collocation

~ s shizofrenijo

Note

ženska oblika: bolnica

English translation

patient

Subject

Persons

Definition

A patient is a person in a medical institution because of illness, injury, or other defect for whom there is planned, continuing medical treatment, including nursing care, directed toward improvement in health, or for whom palliative medical measures are required, though improvement in health or recovery cannot be expected, and who is receiving professional medical treatment or care. (http://www.pacode.com/secure/data/055/chapter161/s161.22.html)

Context, Collocation

a ~ with shizofrenia

Note

female form: female patient

bronhoskopija

Definition

Neposredno opazovanje bronhijev.

Example

Prenos okužb pri bronhoskopijah.

English translation

bronchoscopy

Definition

A procedure that involves placing a flexible tube with a camera at the end (called a fibroscope) down the nose or throat to visualize, and often take tissue specimens of the larynx, trachea, bronchus, and lungs.

Example

Transmission of infection at bronchoscopy.
nazaj na kazalo

C


cerebralen

Definition

nanašujoč se na možgane

Example

Vzroka razširitve ventriklov sta hidrocefalus in cerebralna atrofija možganov zaradi poškodbe.

Context, Collocation

cerebralni živci

Note

also možganski

English translation

cerebral

Definition

Referring to the cerebrum, part of the brain.

Example

Posttraumatic hydrocephalus and cerebral atrophy are the two possible causes of posttraumatic ventriculomegaly.

Context, Collocation

cerebral hemisphere

citoplazma

Definition

Zdrizasti živi del celice, ki obdaja jedro.

Example

Med najpogostejšimi mikroorganizmi je Clamydia trachomatis, bakterija, ki se razmnožuje le v živih celicah, v citoplazmi in na poseben načain.

English translation

cytoplasm

Definition

All the contents of a cell, including the plasma membrane, but not including the nucleus.

Example

This is bacterium which is conducting a special replicating cycle in the cytoplasm of living cells.
nazaj na kazalo

D


dati

Subject

Treatment

Context, Collocation

~ zdravilo

English translation

administer

Subject

Treatment

Definition

direct application of a drug, whether by injection, inhalation, ingestion, or any other means to a person or animal. (http://www.lsc.state.oh.us/analyses/s0248-i.pdf)

Context, Collocation

~ drugs or medicines

dejavnik tveganja

Subject

Miscelaneous

Example

~ za reproduktivno zdravje

Context, Collocation

~ za

Note

raba ednine in množine približno enaka

English translation

risk factor

Subject

Miscelaneous

Definition

A clearly defined occurrence or characteristic that has been associated with the increased rate of a subsequently occurring disease. (www)

Example

~ for the reproductive health

Context, Collocation

~ for

Note

more frequently used in plural: risk factors

depresija

Definition

Bolezensko duševno stanje z zmanjšanim zanimanjem za zunanji svet.

Example

Depresija je povezana z visoko zbolevnostjo, smrtnostjo in stroški.

Context, Collocation

zapasti v depresijo; biti v depresiji; duševna, nevrotična depresija

English translation

depression

Definition

A mental state characterized by a pessimistic sense of inadequacy and a despondent lack of activity.

Example

Depression is associated with significant morbidity, mortality, and economic cost.

Context, Collocation

to suffer from depression; chronic, clinical, deep, severe, manic depression; to cause depression

diabetes

Definition

Bolezen, pri kateri se zaradi nepravilne presnove ogljikovih hidratov čezmerno poveča količina sladkorja v krvi.

Example

Prevalenca sladkodrne bolezni je 10% v 60. letu starosti, v 80. letu pa 15-20%.

Context, Collocation

sredstva proti diabetesu

Note

also sladkorna bolezen

English translation

diabetes

Definition

A disease characterized by excessive urination. Diabetes mellitus is caused by insufficient insulin production or lack of responsiveness to insulin, resulting in hyperglycemia (high blood glucose levels).

Example

The prevalence of diabetes mallitus is increasing in higher age groups: 10% in age 60 and 15-20% in age 80.

Context, Collocation

to develop diabetes

diagnoza

Subject

Treatment

Example

Na osnovi epidemiološkega podatka in značilne klinične slike smo postavili diagnozo potujoče kožne ličinke.

Context, Collocation

postavitev ~, diferencialna ~

English translation

diagnosis

Subject

Treatment

Definition

Diagnosis is the discovery and naming of what is wrong with someone who is ill or with something that is not working properly.

Example

... criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease ...

Context, Collocation

dual ~

diagnoza

Definition

Ugotovitev in določitev bolezni.

Example

Diagnozo potrdimo z verižno reakcijo s polimerazo v krvi ali s štirikratnim porastom titra protiteles v parnih vzorcih seruma.

Context, Collocation

narediti, postaviti diagnozo; napačna, pravilna diagnoza

English translation

diagnosis

Definition

Identifying the nature or cause of some phenomenon.

Example

Positive polymerase chain reaction result of acute blood or a fourfold convalescent antibody elevation confirms the diagnosis.

Context, Collocation

to make a diagnosis; to confirm a diagnosis; a differential diagnosis

DNK

Definition

Deoksiribonukleinsko kislino. DNK je najpomembnejša in za življenje nepogrešljiva molekula v celici, saj nosi zapis za vse celične proteine in ostale strukture.

Example

Predstavljen je tudi pomen presimptomatične diagnostike in etični problemi, povezani s testiranjem DNK.

English translation

DNA

Definition

Deoxyribonucleic acid. DNA molecules carry the genetic information necessary for the organization and functioning of most living cells and control the inheritance of characteristics.

Example

The importance of presimptomatic diagnosis and ethical problems connected with DNA testing are discussed.
nazaj na kazalo

E


encim

Definition

Beljakovina, ki je po svoji funkciji katalizator.

Example

Drugo polimorfno mesto se nahaja v območju 3' za kodirajočo regijo gena, česar posledica je novo restrikcijsko mesto za encim Msp I (polimorfizem Msp I).

Context, Collocation

prebavni encimi; delovanje encimov

English translation

enzyme

Definition

A protein (or rarely, RNA) that catalyzes a chemical reaction.

Example

Another site is in the 3',-flanking region of the gene, and results in the presence of a new restriction site for the Msp I enzyme (polymorphism Msp I).

endokarditis

Subject

Disease

Example

... diagnostiki infekcijskega endokarditisa na umetnih zaklopkah ...

Context, Collocation

infekcijski ~

English translation

endocarditis

Subject

Disease

Definition

Inflammation of the heart lining, or endocardium. The inflammation may be associated with a noninfectious disease or may be caused by infection with any of a number of organisms, including bacteria and fungi. (Britannica)

Example

The sensitivity for detection of endocarditic lesions is much greater by transesophageal than by transthoracic echocardiography.

Context, Collocation

infective ~

endoskopija

Definition

Preiskovanje votlih organov in telesnih votlin z ogledovanjem.

Example

Veliko število benignih in malignih bolezni je potrebno obravnavati z drugačno diagnozo, med vsemi pa je težko razlikovati z endoskopijo in tudi z biopsijo.

Context, Collocation

aparat za endoskopijo

English translation

endoscopy

Definition

A method of examining the interior of a body cavity or hollow organ (e.g., esophagus, stomach) using an endoscope, a narrow, flexible fiber optic instrument that conducts light.

Example

The variety of benign and malignant diseases must be considered in the differential diagnosis and all of them are difficult to separate by means of endoscopy and even biopsy.

epilepsija

Definition

Živčna bolezen s krči in nezavestjo, božjast.

Example

Prognoza bolezni je slaba, pri 90% bolnikov vodi v umski propad s hudo duševno manjrazvitostjo, sočasno gibalno okvaro ter v razvoj trdovratne epilepsije s pogostimi napadi, ki so z zdravili težko obvladljivi.

Context, Collocation

napad epilepsije

English translation

epilepsy

Definition

A disorder of the nervous system in which abnormal electrical activity in the brain causes seizures (sudden uncontrolled waves of electrical activity in the brain, causing involuntary movement or loss of consciousness).

Example

Prognosis is generally poor - 90% of children develop severe mental deterioration with elements of autism, neurological disability and poorly controlled epilepsy with frequet epileptic seizures.

Context, Collocation

to have epilepsy

estrogen

Definition

Ženski spolni hormon ali snov z biološko aktivnostjo tega hormona.

Example

Antiaterogeni učinek imajo tudi ACE-inhibitorji, pri določenih podskupinah bolnikov pa tudi antioksidanti in estrogeni.

English translation

estrogen

Definition

A female hormone produced by the ovaries and other adrenal glands.

Example

In addition, antioxidants and estrogens have been shown to be antiatherogenic in certain subgroups of patients.

etiologija

Definition

Veda o vzrokih pojavov.

Example

Čeprav je etiologija velikokrat nejasna, je pravočasna spoznava pomembna zaradi uspešnega in enostavnega zdravljenja.

Context, Collocation

etiologija kriminala; etiologija alkoholizma; etiologija običajev; etiologija raka

English translation

etiology

Definition

The study of causes of disease.

Example

Although etiology often remains unclear the diagnosis is important because of successful and simple treatment.
nazaj na kazalo

G


granulocit

Subject

Anatomy

Example

Najmanjše število nevtrofilnih granulocitov smo v povprečju zasledili dvanajsti dan zdravljenja.

Context, Collocation

bazofilni ~, eozinofilni ~

English translation

granulocyte

Subject

Anatomy

Definition

the most numerous of the white cells; larger than red cells. (BRITANNICA)

Example

Treatment with recombinant granulocyte ...

Context, Collocation

neutrophyl ~
nazaj na kazalo

H


hematologija

Definition

Veda o krvi in krvnih boleznih.

Example

Določanje števila retikulocitov v klinični hematologiji.

English translation

haematology

Definition

The branch of medicine that deals with diseases of the blood and blood-forming organs.

Example

Reticulocyte counting: the place in clinical haematology.

hemofilija

Subject

Disease

Example

Hemofilija A je recesivna bolezen, vezana na kromosom X ...

Context, Collocation

~ A, ~ B, bolnik s ~

English translation

hemophilia

Subject

Disease

Definition

a hereditary bleeding disorder caused by a deficiency of a substance necessary for blood clotting. (BRITANNICA)

Example

The article describes basic characteristics of a child with hemophilia.

Context, Collocation

~ A

Note

also spelled: haemophilia

hemoglobin

Definition

Snov, ki daje rdečim krvničkam barvo in prenaša kisik v tkivo, krvno barvilo.

Example

Vzrok za hemolizo je lahko pridobljeno pomanjkanje encima piruvat kinaze ali pridobljena bolezen hemoglobina H.

Context, Collocation

pomanjkanje hemoglobina

English translation

hemoglobin

Definition

The iron-protein component in the red blood cells that carries oxygen to body tissues.

Example

The underlying cause for red cell destruction are acquired severe pyruvate kinase deficiency or acquired haemoglobin H disease.

hemoragija

Definition

Izliv, iztekanje krvi iz žil, krvavitev.

Example

Patomorfološki pregled je razkrila pljučni edem s krvavitvami, v srčni mišici pa zgodnjo nekrozo srčne mišičnine.

English translation

hemorrhage

Definition

Leaking of blood from the vessels.

Example

Pathomorphological examination showed pulmonary edema with hemorrhages and early necrosis of cardiomyocytes.

Context, Collocation

a brain, cerebral, internal hemorrhage

hepatitis

Definition

vnetje jeter

Example

Primerjava serološke in molekularne genotipizacije slovenskih izolatov virusa hepatitisa C.

Context, Collocation

imeti hepatitis; epidemični hepatitis; hepatitis B, C

English translation

hepatitis

Definition

An inflammation of the liver that may be caused by several agents, including viruses and toxins.

Example

Comparison of serological and molecular genotyping of Slovene isolates of hepatitis C virus.

Context, Collocation

infectious; serum hepatitis

histologija

Definition

Veda o tkivih.

Example

Opisana je histologija, klinična slika in zdravljenje akutne zavrnitve.

English translation

histology

Definition

This is the science concerned with the study of the microanatomy of tissues and their cellular structure.

Example

Acute allograft rejection occurs as a failure of longterm immunosuppression.

HIV

Definition

HIV je virus, ki povzroča AIDS.

Example

Okužba z virusom HIV lahko bistveno spremeni naravni potek in učinkovitost zdravljenja tuberkuloze, prav tako pa tudi tuberkuloza lahko močno poseže v naravni potek bolezni HIV.

Context, Collocation

okužba z virusom HIV

English translation

HIV

Definition

Human immunodeficiency virus, the virus that causes AIDS.

Example

HIV infection may complicate the management of coexisting tuberculosis and tuberculosis itself may accelerate the course of HIV disease.

Context, Collocation

HIV infection

hospitalizacija

Subject

Treatment

Example

Na dolžino hospitalizacije bolnikov s shizofrenijo vplivajo ...

Context, Collocation

čas ~, pooperacijska ~

English translation

hospitalisation

Subject

Treatment

Definition

an unplanned overnight stay, where the patient must be formally admitted. (http://www.acrpi.com/gcpforum/adverseevents-saes.htm)

Example

The average length of hospitalisation was ...

Context, Collocation

~ period, ~ due to

hospitaliziran

Subject

Treatment

Example

... bili so tudi dlje hopsitalizirani.

Context, Collocation

biti ~

Note

bolj pogost je samostalnik hospitalizacija

English translation

length of stay

Subject

Treatment

Example

... their length of stay was significantly longer.

Note

acronym: LOS

Note

also hospitalised

Subject

Treatment

Context, Collocation

in ~ patients, to be ~

Note

BrE

Note

also hispitalized

Subject

Treatment

Context, Collocation

to be ~

Note

AmE
nazaj na kazalo

I


imunologija

Definition

Veda o odpornosti organizma proti določeni okužbi.

Example

Razvoj klinične slike po okužbi je v veliki meri odvisen od imunskega stanja organizma.

Context, Collocation

aboratorij za imunologijo; imunologija in virologija

English translation

immunology

Definition

the study and/or treatment of disorders that involve the immune system (e.g., cancer, HIV disease, autoimmune diseases).

Example

Development of clinical picture after infections depends to a great extent on immunology state of organism which is, however, in hospitalised patients usually deficient.

inhibitor

Definition

Snov, ki zmanjša učinkovitost katalizatorjev, fermentov.

Example

Zdravljenje bolnikov, okuženih s HIV, s sakvinavirjem in dvema zaviralcema reverzne transkriptaze.

Note

also zaviralec

English translation

inhibitor

Definition

A substance used to retard or stop an undesirable reaction.

Example

Treatment of patients infected with HIV with saquinavir and two reverse transcriptase inhibitors.

inzulin

Definition

Hormon trebušne slinavke.

Example

Motnja na molekularnem nivoju povzroča neaktivnost rastnega hormona in nezadostno tvorbo inzulinu podobnega rastnega faktorja IGF-I ter klinično hipofizne nanosomije.

Context, Collocation

injekcije inzulina

English translation

insulin

Definition

A peptide hormone secreted by the islets of Langerhans of the pancreas that regulates the level of sugar in the blood.

Example

The molecular defect leads to resistance to the activity of GH, inability to generate insulin-like growth factor IGF-I and clinical features of pituitary dwarfism.
nazaj na kazalo

J


javni zdravstveni zavod

Subject

Health Care

Example

Streategija in program razvoja subregijske splošne bolnišnice kot javnega zdravstvenega zavoda s tržno orientacijo ...

English translation

public health service

Subject

Health Care

Definition

Services for the diagnosis and treatment of disease and the maintenance of health.

Example

The school medicine (not only) in Slovenia is inserted between the clinicalpaediatrics on one, and the social medicine or public health service on the other side.
nazaj na kazalo

K


karcinom

Subject

Disease

Example

Najpogostejši so bili karcinomi ...

Context, Collocation

~ debelega črevesa, debeločrevesni ~, adeno~

Note

bolj pogosta oblika, kjer sledi samostalnik

English translation

carcinoma

Subject

Disease

Definition

A malignant new growth that arises from epithelium, found in skin or, more commonly, the lining of body organs, for example: breast, prostate, lung, stomach or bowel.

Example

The mammogram appearance of such small carcinomas is often very atypical ...

Context, Collocation

~ of the breast, colorectal ~, adeno~

Note

more frequent with premodifier, but use varies: carcinoma of the breast vs. breast carcinoma

karcinom

Definition

Skupek izrojenih malignih celic tkiva povrhnjice, rak.

Example

Od specifičnih diagnoz je po incidenci na prvem mestu bronhialni karcinom.

Context, Collocation

karcinom in sarkom

English translation

carcinoma

Definition

A form of cancer that develops in tissues covering or lining organs of the body, such as the skin, the uterus, the lung, or the breast.

Example

The incidence of bronchial carcinoma is most likely.

Context, Collocation

carcinoma of the breast

kardiolog

Definition

Zdravnik specialist za kardiologijo.

Example

Večina teh bolnic lahko zanosi in rodi, vendar pa potrebuje med nosečnostjo, porodom in še po njem skrben nadzor ginekologa in internista kardiologa, ki pravočasno ukrepata ob zapletih

English translation

cardiologist

Definition

A physician who specializes in the medical evaluation and treatment of heart diseases.

Example

The majority of these patients can get pregnant and give birth but they need to be - for a timely intervention in the case of a complication - carefully controlled by the gynecologist and cardiologist during pregnancy, delivery and afterwards.

kardiovaskularen

Definition

Nanašati se na ali vključevati srce in krvožilje.

Example

V starosti je AH poleg same starosti in hipertrofije levega prekata glavni napovedovalec kardiovaskularne obolevnosti in umrljivosti.

Context, Collocation

kardiovaskularne bolezni

English translation

cardiovascular

Definition

Refers to the circulatory system (the heart and blood vessels).

Example

Besides age itself and left ventricle hypertrophy, AH is the main announcer of cardiovascular morbidity and mortality.

kemoterapija

Definition

Zdravljenje s kemičnimi sredstvi.

Example

Zdravljenje teh bolezni se bistveno ne razlikuje od zdravljenja malignih bolezni pri ostalih bolnikih, pač pa so zapleti sistemskega zdravljenja s kemoterapijo bistveno večji.

Context, Collocation

kemoterapija raka, tuberkuloze

English translation

chemotheraphy

Definition

The treatment or control of cancer using anticancer drugs that destroy cancer cells by interfering with their growth or reproduction.

Example

The treatment of these malignancies does not differ substantially from the treatment in other patients, but the complications of treatment with chemotherapy are increased.

kliničen

Subject

Treatment

Example

... razvili nizkomolekularne vrste, ki so sicer našle mesto v raziskovalni klinični uporabi ...

Context, Collocation

~ podatki, ~ primer, ~ slika, ~ značilnosti, ~ metode, ~ praksa, ~ raziskava, ~ uporabnost, ~ potek, ~ diagnoza

English translation

clinical

Subject

Treatment

Definition

Clinical means involving or relating to the direct medical treatment or testing of patients.

Example

The correlation between clinical and mammographic findings ...

Context, Collocation

~ examination, ~ tests, ~ chemistry, ~ efficacy, ~ records, ~ picture, ~ diagnostic criteria, ~ practice, ~ assessment

koncentracija

Subject

Miscelaneous

Example

~ kalcija

Context, Collocation

~ + rodilnik

English translation

concentration

Subject

Miscelaneous

Definition

The ratio of the mass or volume of a solute to the mass or volume of the solution or solvent.

Example

Calcium ~

Context, Collocation

pre-modifier + ~

Note

of-phrase also possible: the concentration of Calcium

kortikospinalna proga

Subject

Anatomy

Example

... učinkovitejšem nadzoru kortikospinalne proge nad motonevroni distalnih mišic.

Context, Collocation

drget ~

English translation

corticospinal tract

Subject

Anatomy

Definition

The largest and the single most important tract concerned with skilled voluntary activity. The corticospinal tract originates from pyramid-shaped cells in the premotor, primary motor, and primary sensory cortex. (BRITANNICA)

Example

... greater effectiveness of corticospinal tract connexions to the motoneurones ...

Context, Collocation

~ jitter, ~ activation

kostni mozeg

Definition

Mehko tkivo v kosteh.

Example

Pri 99 presaditvah je bil vir krvotvornih matičnih celic kostni mozeg, pri 3 presaditvah pa matične celice zbrane iz periferne krvi.

Context, Collocation

zeti mozeg iz kosti; rumen kot mozeg / kosti z mozgom

English translation

bone marrow

Definition

Soft tissue located in the cavities of the bones. The bone marrow is the source of all blood cells.

Example

In 99 procedures the source of stem cells was bone marrow and in 3 procedures peripheral stem cells.

Context, Collocation

a bone-marrow transplant

krvni tlak

Definition

Sila ali pritisk ali tlak, ki ga povzroči srce ob poganjanju krvi po telesu.

Example

Periferno arterijsko okluzivno bolezen na spodnjih udih smo ugotavljali z merjenjem sistoličnega krvnega tlaka s pomočjo ultrazvočnega Dopplerjevega detektorja.

Context, Collocation

visok, nizek, povišan krvni tlak

Note

also krvni pritisk

English translation

blood pressure

Definition

The force or pressure exerted by the heart in pumping blood; the pressure of blood in the arteries.

Example

The peripheral arterial occlusive disease on lower limbs was ascertained by the systolic blood pressure measuring by means of the supersonic Doppler detector.

Context, Collocation

high, low blood pressure
nazaj na kazalo

L


laparoskopija

Definition

Laparoskopija je instrumentalen kirurški poseg, s katerim je mogoče pregledati notranjo površino trebušne votline ter površino organov v njej.

Example

Urgentna laparoskopija se v ginekologiji uveljavlja kot pomembna diagnostična in tudi terapevtska metoda, upoštevati pa je treba njene meje.

Context, Collocation

urgentna laparoskopija

English translation

laparoscopy

Definition

A procedure in which a small, lighted instrument is inserted through an abdominal incision for the purpose of diagnosis, biopsy or surgery.

Example

Emergency laparoscopy in gynecology is becoming an important diagnostic as well as therapeutic method, with respect of its limits.

Context, Collocation

emergency laparoscopy

levkemija

Definition

Bolezen, za katero je značilen pojav rakavih belih krvničk v krvi, belokrvnost.

Example

Zdravljenje bolnikov z dlakasto celično levkemijo s kladribinom.

Context, Collocation

imeti levkemijo; umreti, zboleti za levkemijo; bolnik z levkemijo

English translation

leukemia

Definition

A cancer of the blood-forming tissue. Leukemic cells look different than normal cells and do not function properly.

Example

Treatment of hairy cell leukemia with cladribine.

Context, Collocation

to develop, to have, to suffer from leukemia; acute leukemia

levkemija

Subject

Disease

Example

Pri bolnikih z levkemijo velja pri uvajanju CVK posebna pozornost trombocitopeniji ...

Context, Collocation

akutna ~, mieloblastna ~, limfoblastna ~, mieloična ~, limfocitna ~, dlakasto celično ~, kronična ~

English translation

leukemia

Subject

Disease

Definition

a cancer of the blood-forming tissues characterized by a large increase in the numbers of white blood cells (leukocytes) in the circulation or bone marrow. (BRITANNICA)

Example

In patients with acute myeloblastic leukaemia authors, beside relapse observed also three causes of death ...

Context, Collocation

acute ~, hairy cell ~, lymphoblastic ~, myeloblastic ~

limfa

Definition

Belkasta, krvni plazmi podobna tekočina v organizmu človeka in nekaterih višje razvitih živali, mezga.

Example

Po zdravljenju so se zmanjšale bezgavke in število limfocitov v krvi, medtem ko se anemija ni popravila.

English translation

lymph

Definition

A clear fluid that contains white blood cells and antibodies, and is circulated throughout the body by the lymphatic system.

Example

Two months later, the lymph nodes became smaller and the lymphocyte count decreased, but the anaemia and reticulopoenia persisted.

Context, Collocation

lymph gland, lymph node

limfocit

Definition

Levkocit z velikim jedrom in malo citoplazme.

Example

Rezultati mnogih raziskav kažejo, da limfociti T prepoznajo tumorske celice, vendar temu ne sledi ubijanje tumorskih celic.

English translation

lymphocyte

Definition

Part of the lymphatic system; white blood cells that fight infection and disease.

Example

According to bulk of the literature in the past decades, T lymphocytes are able to specifically recognise tumor cells, but the specific recognition of tumor cells does not result in rejection of a tumor tissue.
nazaj na kazalo

M


maligen

Definition

nevaren, škodljiv, poguben

Example

Ultrazvočni pregled je presejalna metoda izbire za odkrivanje bolnikov s pridobljeno cistično boleznijo ledvic in za odkrivanje morebitnih malignih sprememb ledvic.

Context, Collocation

maligna bula; maligna novotvorba; maligna bolezen

English translation

malignant

Definition

Dangerous to health; characterized by progressive and uncontrolled growth especially of a tumor

Example

Ultrasound is screening method of choice for detecting acquired cystic disease of the kidney and possible malignant alterations of the kidneys.

Context, Collocation

malignant tumor

mamografija

Definition

Mamografija je rentgensko slikanje, s pomočjo katerega odkrivamo bolezenske spremembe v dojki.

Example

Osnovni pogoji za kakovostno izvajanje mamografije so izurjeno osebje, ustrezna oprema in dobra organiziranost.

English translation

mammography

Definition

A screening and diagnostic technique that uses low-dose X-rays to find tumors in the breast.

Example

High quality in mammography can be achieved with skilled personnel, proper equipment and good organization including quality control program.

melanom

Definition

Skupek izrojenih malignih pigmentnih celic.

Example

Zdravljenje s citostatiki je poleg kirurške odstranitve tumorja in obsevanja z ionizirajočimi žarki pomenben način zdravljenja pri bolnikih s solidnimi tumorji (karcinomi, germinalni tumorji, sarkomi, melanom).

English translation

melanoma

Definition

A very aggressive type of skin cancer that can spread to other areas of the body if not detected and treated early.

Example

Chemotherapy is besides surgery and radiotherapy an important mode of treatment in patients with solid tumours (carcinoma, germinal tumours, sarcoma, melanoma).

membrana

Definition

Na obod napeta tanka prožna plast kakega tkiva, ki more nihati; kožica, opna.

Example

Posledice so vidne ne samo na peritonealni membrani kot spremembe, ki v končni fazi fibrozira, ampak tudi na celotnem organizmu, izpostavljenjem hiperglikemiji.

Context, Collocation

predreti, raztrgati membrano / membrane v ušesih / membrana na bobnu

English translation

membrane

Definition

A flexible layer surrounding a cell, organelle (such as the nucleus), or other bodily structure.

Example

This may result not only in changes of peritoneal membrane finally leading to peritoneal fibrosis but also in changes of the whole organism exposed to hyperglicemia.

Context, Collocation

mucous membrane; membranes rupture

metadon

Definition

Sintetičen narkotik, podoben morfinu, ki se uporablja pri detoksifikaciji in pri odvajanju od heroina.

Example

Prvi, na protitelesa proti HIV pozitiven vzorec, je bil odvzet, od ženske, ki je vstopila v program vzdrževanja z metadonom v Kopru v letu 1996.

English translation

methadone

Definition

Synthetic narcotic drug similar to morphine but less habit-forming; used in narcotic detoxification and maintenance of heroin addiction.

Example

First positive sample was acquired in 1996 from a female client entering methadone maintenance in the center in Koper.

metoda

Subject

Technique

Example

... hemofilijo A določili z metodo verižne reakcije polimerizacije.

Context, Collocation

z ~ difuzije, po ~ skupine, statistična ~, imunohistokemične ~

English translation

method

Subject

Technique

Definition

a systematic procedure, technique, or mode of inquiry employed by or proper to a particular discipline or art (Merriam-Webster)

Example

Autologous stem cell transplantation is effective and relative safe method of therapy ...

Context, Collocation

~ of confirming, useful ~ for, appropriate ~

metode in rezultati

Subject

Miscellaneous

Note

uporablja se predvsem v izvlečkih

English translation

methods and results

Subject

Miscellaneous

Note

phrase used in plural even if only one method is listed

miokard

Definition

srčna mišica

Example

Ugotovljenje spremembe so nam služile kot referenca za pozitivno ali negativno napovedno vredost preiskave s SPECT pri ugotavljanju viabilnega hiberniranega miokarda.

English translation

myocardium

Definition

The muscle wall of the heart.

Example

This improvement served as a reference method for the positive and negative predictive value of the SPECT study for the detection of viable hybernating myocardium.

multipla skleroza

Definition

Bolezen centralnega živčevja, pri kateri telo v presledkih hromi.

Example

Orisal je pomen nevrorehabilitacije, ki je zelo pomembna pri premagovanju prizadetosti in oviranosti bolnikov z muftiplo sklerozo ter pomaga pri njihovem vključevanju v vsakdanje življenje.

English translation

multiple sclerosis

Definition

A disease in which there are foci of demyelination of various sizes throughout the white matter of the central nervous system, sometimes extending into the gray matter.

Example

Finally, the therapeutic approaches in the treatment of relapse duration frequency of relapses and the progression of disease as well as neurorehabilitation which may beneficially effects the disability and handicap in multiple sclerosis patients, is discussed.
nazaj na kazalo

N


namen

Subject

Miscelaneous

Example

Namen raziskaeve je bil ugotoviti ...

Context, Collocation

z ~ ozdravitve, v ta ~, z ~, da

English translation

aim

Subject

Miscelaneous

Definition

the directing of effort toward a goal (Merriam-Webster)

Example

the aim of the study was to determine/evaluate

Context, Collocation

the main ~ of, with the ~ of -ing, the ~ for

neoplazma

Definition

Skupek izrojenih celic kakega tkiva, novotvorba.

Example

Pri 5 od 6 primerov timičnih neplazem je bila citološka slika skladna z diagnozo timične neoplazme.

Context, Collocation

zdraviti neoplazme

English translation

neoplasm

Definition

An abnormal growth of tissue which may be benign or malignant.

Example

In 5 out of 6 thymic neoplasms the cytological pattern was consistent with the diagnosis of thymic neoplasm.
nazaj na kazalo

O


obdobje

Subject

Health Care

Example

v obdobju od leta 1988 do 1998

Context, Collocation

v odraslem ~, v ~ 4 dni, opazovalno ~, v petletnem ~

English translation

period

Subject

Health Care

Definition

a portion of time determined by some recurring phenomenon (Merriam-Webster)

Example

In the period of two years we examined 86 patients ...

Context, Collocation

during this ~ of time, ~ after, in the ~ of, the third ~ of life

odpornost

Subject

Disease

Example

Na to bolezen moramo misliti zlasti pri bolnikih z manjšo biološko odpornostjo.

Context, Collocation

bakterijska ~, pridobljena ~, naravna ~, ~ proti

English translation

resistance

Subject

Disease

Definition

Diminished or failed response of an organism, disease or tissue to the intended effectiveness of a chemical or drug.

Example

There could be active or passive resistance at each introduction of changes.

Context, Collocation

bacterial ~, acquired ~, intrinsic ~, ~ to antibiotics

okužba

Definition

Vdor bolezenskih mikrobov v organizem.

Example

Ni razlik v stopnji okužbe med različno aktivnimi žarišči.

Context, Collocation

preprečiti okužbo; zavarovati živino pred okužbo; nevarnost, vir okužbe; čas od okužbe do izbruha bolezni / okužba s hrano;

English translation

infection

Definition

The pathological state resulting from the invasion of the body by pathogenic microorganisms.

Example

No difference in infection rate was found between studied natural foci.

Context, Collocation

to cause, pass on, spread infection; an acute, chronic, deep, serious, systemic infection

okužba

Subject

Disease

Example

... stopnja razvoja okužbe s HIV ...

Context, Collocation

~ z, klamidijska ~, obolevnost za ~ sečil, ~ na delovnem mestu, kronična ~

English translation

infection

Subject

Disease

Definition

the state produced by the establishment of an infective agent in or on a suitable host (Merriam-Webster)

Example

This review article brings knowledge about infection with human parvovirus B 19 during pregnancy.

Context, Collocation

~ with, lead to ~, risk of ~, occupational ~, cause of ~, chronic infection

operacija

Subject

Technique

Example

Bolnica je ustanovo zapustila brez težav četrti dan po operaciji.

Context, Collocation

uspešnost ~, odprta ~, ~ za zdravljenje x, ekstraperitonealna laparoskopska ~

English translation

surgery

Subject

Technique

Definition

Surgery is medical treatment in which someone's body is cut open so that a doctor can repair, remove, or replace a diseased or damaged part.

Example

Patients with pT2 and pT3 lesions were additionally treated by radical surgery.

Context, Collocation

~ of colorectal cancer, cardiac ~, invasive coronary ~, laparoscopic ~, radical ~
nazaj na kazalo

P


patologija

Definition

Veda o boleznih in bolezenskih procesih v organizmih.

Example

Pri 121/170 urgentno operiranih bolnikov zaradi patologije širokega črevesa in danke je bila vzrok za nujno operacijo obstrukcija (71,2%).

Context, Collocation

razvoj patologije; rastlinska, živalska patologija

English translation

pathology

Definition

The study of disease, focusing on causes, development and progress of disease, and how the body is affected.

Example

121 out of 170 patients with colorectal pathology underwent urgent operation for obstruction (71.2%).

Context, Collocation

neuropathology

pljučnica

Definition

Vnetje pljuč.

Example

Najpogostejši vzrok smrti pri bolnikih s kronično mieloično levkemijo je bila intersticijska pljučnica s citomegalovirusom, pri akutni limfoblastni levkemiji relaps bolezni, pri akutni mieloblastni levkemiji pa poleg relapsa še neželeni učinki zdravljenja (reakcija presadka proti gostitelju, veno-okluzivna bolezen jeter, trombotična trombocitopenična purpura).

Context, Collocation

imeti, zdraviti pljučnico; umreti za pljučnico

English translation

pneumonia

Definition

Respiratory disease characterized by inflammation of the lung parenchyma (excluding the bronchi) with congestion caused by viruses or bacteria or irritants.

Example

The most frequent cause of the death in patients with chronic granulocytic leukaemia was cytomegaloviral interstitional pneumonia and relapse in patients with acute lymphoblastic leukemia.

Context, Collocation

to come down with pneumonia; to contract, develop pneumonia; bronchical, viral pneumonia

pooperativen

Definition

Nanašajoč se na stanje/dejanje po operaciji.

Example

V prispevku avtorica obravnava nego akutne in kronične rane, s posebnim poudarkom na pooperativni negi kirurške rane.

Context, Collocation

pooperativna nega; pooperativno zdravljenje

Note

also postoperativen

English translation

postoperative

Definition

Happening or done after a surgical operation.

Example

In the article the author describes acute and chronical wound care with special stress on postoperative care of surgery would.

Context, Collocation

postoperative complications; postoperative care

poškodba

Definition

Sprememba, prizadetost tkiva, organa, organizma zaradi nenadnega delovanja zunanje sile.

Example

Končna obnova občutljivosti in znojenja po makroreplantacijah je slabša v primerjavi z mikroplantacijami ali izoliranimi poškodbami živcev roke.

Context, Collocation

dobiti poškodbe; huda poškodba; poškodba zaradi padca, udarca; lahka, težka poškodba

English translation

injury

Definition

Any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc.

Example

The results show worse sudomotor and sensory recovery when compared to microreplantation or isolated nerve injury.

Context, Collocation

to inflict an injury on; fatal, minor, serious, severe, internal injury

potek bolezni

Subject

Disease

Example

... prav tako pa tudi tuberkuloza lahko močno poseže v naravni potek bolezni HIV.

Context, Collocation

Na potek ~ in prognozo vplivajo, spremljanje ~

Note

TUDI: bolezenski potek

English translation

course of (the) illness/disease

Subject

Disease

Definition

pregression through a development or period or a series of acts or events (Merriam-Webster)

Example

Late in the course of the illness chronic joint and central and/or peripheral nervous system involvement ...

Context, Collocation

early in the ~, ~ was followed in x patients, influence on ~

pregled

Subject

Treatment

Example

Pri bolnikih smo zabeležili anamnezo, naredili klinični nevrološki pregled, standardne laboratorijske preiskave in radiološke preiskave ...

Context, Collocation

telesni ~, klinični ~, ginekoliški ~, med ~, ultrazvočni ~

English translation

examination

Subject

Treatment

Definition

an act or process of examining the bodily functions and condition of an individual (Merriam-Webster)

Example

A radiologist should, of course, be well acquainted with the disadvantages of any examination technique.

Context, Collocation

clinical ~, during the ~, the ~ of, ~ results, ~ technique

preobčutljivostna reakcija

Subject

Treatment

Example

... zaradi katerih je prišlo do preobčutljivostne reakcije ali zapletov ...

Context, Collocation

~ na zdravila/antibiotik

Note

TUDI: preobčutljivostni odgovor

English translation

hypersensitive reaction

Subject

Treatment

Definition

The body's response to an allergic stimulus. This can be localised to one area or generalised and may include: rash, itching, hives, swelling, difficulty breathing, and/or low blood pressure.

Example

There are occasionally local hypersensitive reactions to topical antibiotic application.

Context, Collocation

~ to

presaditev

Subject

Technique

Example

... transplantacijski center opravljal presaditve vseh organov (ledvice, jetra, srce, pankreas).

Context, Collocation

~ + rodilnik: ~ srca, jetrna ~, ~ jeter, preživetje po ~

Note

also transplantacija

English translation

transplantation

Subject

Technique

Definition

The grafting of tissues taken from the patients own body or from another.

Example

... seriously ill chronic patients in need for transplantation.

Context, Collocation

noun + ~: heart ~, ~ of, in need for ~, (possible) through ~

presaditi

Definition

Narediti, da pride tkivo, organ na drugo mesto telesa ali v drug organizem.

Example

Zdravniki so presadili opičje srce v dveletnega otroka.

Context, Collocation

presaditi ledvico, kostni mozeg, organ; presaditi kožo z nadlakti na obraz; uspešno presaditi srce

English translation

transplant

Definition

Transferring a healthy tissue or organ to replace a damaged tissue or organ; also refers to the tissue or organ transplanted.

Example

Doctors transplanted a monkey's heart into a two-year-old child.

Context, Collocation

to transplant in, to, from

pretok krvi

Definition

Pretok krvi po telesu.

Example

Endotelijske celice igrajo aktivno vlogo pri uravnavanju tonusa žilne stene, pretoku krvi in funkciji trombocitov.

English translation

blood flow

Definition

The flow of blood around the body.

Example

Endothelial cells release substances which profoundly affect vascular tone, blood flow and platelet function.

primer

Subject

Health Care

Example

Opisan je primer uspešnega zdravljenja zastrupitve s strihninom 45 minut po zaužitju čajne žličke samomorilnega strupa v prahu.

Context, Collocation

~ + rodilnik (oseba ali bolezen), smrtni ~, praktični ~

English translation

case

Subject

Health Care

Definition

A case is a person or their particular problem that a doctor, social worker, or other professional is dealing with.

Example

Some clinical cases of amusia or other disturbances of music perception are described ...

Context, Collocation

~ report of, report on three ~

prognoza

Definition

Napoved, predvidevanje strokovnjaka o poteku, izidu bolezni, operacije.

Example

Prognoza bolezni je slaba, pri 90% bolnikov vodi v umski propad s hudo duševno manjrazvitostjo, sočasno gibalno okvaro ter v razvoj trdovratne epilepsije s pogostimi napadi, ki so z zdravili težko obvladljivi.

Context, Collocation

prognoza je dobra, slaba; diagnoza in prognoza /prognoza poškodovanca, zdravljenja / zdravnik je povedal prognozo

English translation

prognosis

Definition

A prediction of the course of the outcome of a disease or condition.

Example

Prognosis is generally poor - 90% of children develop severe mental deterioration with elements of autism, neurological disability and poorly controlled epilepsy with frequet epileptic seizures.

Context, Collocation

to make a prognosis; a favourable, unfavourable, gloomy prognosis

protein

Definition

Beljakovina, sestavljena samo iz aminokislin.

Example

Medicinska biotehnologija temelji na tehnologiji DNA in pridobivanju beljakovinskih zdravilnih učinkovin iz mikrobnih celic ali celic sesalcev.

Context, Collocation

rastlinski, živalski proteini; pomanjkanje proteinov v organizmu

English translation

protein

Definition

A large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nucleotides in the gene that codes for the protein.

Example

Medical biotechnology is based on DNA technology and its main objective is to extract protein healing agents from microbial and mammalian cells.

Context, Collocation

to furnish protein; to provide protein; simple protein; total protein

protitelo

Definition

Beljakovina v krvi, ki nastane zaradi delovanja antigena.

Example

V zadnjih petnajstih letih pa sta zlasti tehnologija izdelave monoklonskih protiteles in genska tehnologija omogočili, da se je imunsko zdravljenje raka začelo razvijati na trdnejših osnovah.

Context, Collocation

tvorba različnih protiteles

English translation

antibody

Definition

A protein produced by the body's immune system to fight infection or harmful foreign substances.

Example

Thanks to the development of monoclonal antibodies and molecular gene technology during the past 15 years, cancer immunotherapy has changed dramatically, making an exeptionally rapid progress.
nazaj na kazalo

R


radioterapija

Definition

Zdravljenje z radijevimi ali rentgenskimi žarki.

Example

Vloga radioterapije pri zdravljenju pljučnega raka.

English translation

radiotherapy

Definition

Treatment of cancer with high-energy radiation.

Example

The role of radiotherapy in lung cancer treatment.

rak

Subject

Disease

Example

Agresivni prosti radikali so vpleteni pri nastajanju raka, ateroskleroze in so vzrok staranja.

Context, Collocation

~ + organ v rodilniku: ~ debelega črevesa in danke, ~ na: ~ na dojki, pridevnik + ~: debeločrevesni ~

Note

rak: bolezen, pri kateri se izrojene celice nezadržno množijo, pri čemer nastajajo maligne bule, razjede karcinom: skupek izrojenih malignih celic tkiva povrhnjice, rak (SSKJ)

English translation

cancer

Subject

Disease

Definition

a malignant tumor of potentially unlimited growth that expands locally by invasion and systemically by metastasis (Merriam-Webster)

Example

Median value of Tg in patients with follicular cancer ...

Context, Collocation

pre-modifier + ~:colorectal ~,

Note

not the same as carcinoma: a malignant tumor of epithelial origin (Merriam-Webster)

raziskava

Subject

Education

Example

V raziskavo smo vključili 807 bolnikov ...

Context, Collocation

rezultati ~, biomedicinske ~, eksperimentalne ~ na živalih, klinična ~

English translation

study

Subject

Education

Definition

a careful examination or analysis of a phenomenon, development, or question (Merriam-Webster)

Example

This retrospective study was designed to clarify the causes and incidence of this complication ...

Context, Collocation

~ population, aim of the ~, ~ group, retrospective ~

razvoj

Subject

Disease

Example

... pomemben dejavnik tveganja za razvoj ateroskleroze ...

Context, Collocation

~ + bolezen v rodilniku: ~ arterioskleroze

English translation

development

Subject

Disease

Definition

the act, process, or result of growing, progressing, or developing (Collins)

Example

... outlines the impact of various social factors on the development of child health ...

Context, Collocation

~ of illness/disease/facts or person: ~ of atheriosclerosis, new ~s, data on health ~, recent ~s

recept

Subject

Drug

Example

Ob anamnezi bolečine nam naj ne bo dovolj samo predpis analgetika na recept ...

Context, Collocation

zdravilo (predpisano) na ~

English translation

prescription

Subject

Drug

Definition

A written direction for the preparation and administration of a remedy.

Example

Attitudes of insurance companies towards the prescription of antimicrobial drugs.

Context, Collocation

~ drug, ~ of, analgetic ~!

Note

do not use recipe or receipt

rehabilitacija

Subject

Treatment

Example

Operaciji mora slediti skrbna rehabilitacija, med katero bolnik ponovno vzpostavi porušeno kinematiko ramenskega sklepa.

Context, Collocation

nadzorovana ~, vzdrževalna ~, ambulantna ~, pooperativna ~

English translation

rehabilitation

Subject

Treatment

Definition

Restoration to the maximum degree possible of a person or persons suffering from disease or injury.

Example

... requires complicated and long lasting rehabilitation.

Context, Collocation

process of ~, neuro~, out-patient ~ programme

rehabilitacija

Definition

Ponovno usposobljenje telesno, duševno prizadetega za normalno življenje.

Example

Operaciji mora slediti skrbna rehabilitacija, med katero bolnik ponovno vzpostavi porušeno kinematiko ramenskega sklepa.

Context, Collocation

rehabilitacija invalidov

English translation

rehabilitation

Definition

Comprehensive program to reduce/overcome deficits following injury or illness, and to assistthe individual to attain the optimal level of mental and physical ability.

Example

Operation should be followed by precise rehabilitation if damaged shoulder kinematics is to be restored.

Context, Collocation

physical rehabilitation

remisija

Subject

Disease

Example

Po zdravljenju s fludarabinom smo dosegli popolno remisijo bolezni pri ...

Context, Collocation

popolna ~, ~ bolezni, citogenetična ~

English translation

remission

Subject

Disease

Definition

A spontaneous diminution or abatement of the symptoms of a disease.

Example

... patients with the personal history of breast cancer or their complete remission

Context, Collocation

~ of, complete/partial ~, second ~, ~ duration

retikulocit

Definition

Retikulociti so nedozorele rdeče krvne celice.

Example

Retikulociti so celice rdeče vrste v končnem obdobju dozorevanja.

English translation

reticulocyte

Definition

A reticulocyte is an immature red blood cell or erythrocyte.

Example

The reticulocytes represent the penultimate maturation phase of erythroid cells
nazaj na kazalo

S


sepsa

Definition

Vdor bolezenskih mikrobov in njihovih strupov v kri.

Example

Spremembe povzročiteljev in diagnostika neonatalne sepse v enoti za intenzivno terapijo.

Context, Collocation

preprečiti sepso; razkuževati instrumente zaradi nevarnosti sepse

English translation

sepsis

Definition

The presence of bacteria, virus, fungus, or other organism in the blood or other tissues and the toxins associated with the invasion.

Example

Changing causative microorganisms and diagnostics of neonatal sepsis in the paediatric intensive care unit.

serum

Definition

Tekočina, ki se izloči pri strjevanju krvi.

Example

V mikrobiološkem laboratoriju Zavoda za zdravstveno varstvo v Celju presejalna metoda ELISA, s katero določamo prisotnost specifičnih protiteles IgM in IgG v serumu.

Context, Collocation

krvni serum

English translation

serum

Definition

The fluid, non-cellular portion of blood that remains after coagulation.

Example

The basic screening method for detection of specific IgM and IgG antibodies in the serum samples in the microbiology laboratory of the Institute of Public health in Celje is ELISA.

shizofrenija

English translation

schizophrenia

Note

any of a group of severe mental disorders that have in common such symptoms as hallucinations, delusions, blunted emotions, disordered thinking, and a withdrawal from reality.BRITANNICA

Subject

Disease

simptom

Subject

Disease

Example

Nanje pomislimo ob simptomih, kot so napetost in bolecxine v spodnjem abdomnu, motnje pri odtoku urina ali uhajanje blata.

Context, Collocation

bolezenski ~, klinični ~, a~atičen, negativni ~

Note

največkrat uporabljeno v mn.

English translation

symptom

Subject

Disease

Definition

any sensation or change in bodily function experienced by a patient that is associated with a particular disease (Collins)

Example

On the basis of her knowledge about the signs and symptoms and pathogenesis of the disorders the researcher made nursing diagnoses ...

Context, Collocation

negative ~, the leading ~, poor ~, neurological ~, pathologic ~

Note

usually used in Pl

sindrom

Definition

Skupek simptomov, značilnih za določeno bolezen.

Example

Prav tako je prikazan pomen ocenjevanja delovanja vidnega sistema pri preverbalnem otroku in konverzivnih sindromih.

Context, Collocation

ugotoviti sindrom; progresivne paralize; depresivni sindrom

English translation

syndrome

Definition

The evaluation of the visual pathway in preverbal children and in individuals with conversive syndromes is also presented.

Example

Delirium is an etiologically nonspecific organic cerebral syndrome.

Context, Collocation

Down`s syndrome; premenstrual sydrome (PMS)
nazaj na kazalo

D


diabetes

Definition

Bolezen, pri kateri se zaradi nepravilne presnove ogljikovih hidratov čezmerno poveča količina sladkorja v krvi.

Example

Prevalenca sladkodrne bolezni je 10% v 60. letu starosti, v 80. letu pa 15-20%.

Context, Collocation

sredstva proti diabetesu

Note

also sladkorna bolezen

English translation

diabetes

Definition

A disease characterized by excessive urination. Diabetes mellitus is caused by insufficient insulin production or lack of responsiveness to insulin, resulting in hyperglycemia (high blood glucose levels).

Example

The prevalence of diabetes mallitus is increasing in higher age groups: 10% in age 60 and 15-20% in age 80.

Context, Collocation

to develop diabetes
nazaj na kazalo

S


sladkorna bolezen

English translation

diabetes

Note

a disorder of carbohydrate metabolism characterized by the impaired ability of the body to produce or respond to insulin and thereby maintain proper levels of sugar (glucose) in the blood.BRITANNICA

Subject

Disease

spinalen

Definition

Nanašajoč se na hrbtenico.

Example

Elektrofiziološke značilnosti delovanja dolgih senzoričnih prog in internevronskih sistemov hrbtenjače - intraoperativni monitoring hrbtenjače.

Context, Collocation

hrbtenično vretence; hrbtenični kanal

English translation

spinal

Definition

Referring to the spine.

Example

Electrophysiological characteristics of long sensory tracts and interneuronic systems of the spinal cord - intraoperative monitoring of the spinal cord.

Context, Collocation

spinal cord; spinal column

sprejeti

Subject

Health Care

Context, Collocation

sprejeti bolnika (na kliniko)

Note

glagol

English translation

admission

Subject

Health Care

Context, Collocation

admission to hospital

Note

noun

spremembe

Subject

changes

Example

morfološke spremembe

Context, Collocation

spremembe v nosečnosti in starosti

English translation

changes

Subject

changes

Example

morphological changes

Context, Collocation

changes in pregnancy and cyclic changes

stacionarno stanje

Subject

Treatment

Example

Koncentracija heparina v plazmi se ustali po 120. minuti po zacxetku zdravljenja, ko je dosezxeno stacionarno stanje.

English translation

steady state

Subject

Treatment

Example

Plasma heparin concentration become stable at 120. minutes of HD when steady state seems to be reached.

stenoza

Definition

Bolezensko zoženje nekaterih cevastih organov.

Example

Stenoza transplantirane arterije je najpogostejša med žilnimi zapleti.

Context, Collocation

stenoza požiralnika; stenoza pljučne arterije

English translation

stenosis

Definition

Narrowing or constriction of a blood vessel or valve in the heart.

Example

The incidence of stenosis of the transplant renal artery is the highest among the vascular complications.
nazaj na kazalo

š


širok spekter

Subject

Drug

Context, Collocation

antibiotik s ~ delovanja, ~alni antibiotik

English translation

broad spectrum

Subject

Drug

Definition

Often used to describe an antibiotic that is effective against a wide range of microorganisms.

Context, Collocation

~ activity (hyphenated)

število trombocitov

Subject

Anatomy

Example

Obstaja pomembna negativna povezanost med sxtevilom trombocitov in MPV pri zdravilih in pri bolnikih po splenektomiji.

Context, Collocation

količina ~, agregabilnost ~

Note

TUDI: krvne ploščice

English translation

thrombocyte count

Subject

Anatomy

Example

There is a negative correlation between platelet number and MPV in controls and splenectomy group of patients.

Context, Collocation

~ below, thrombocytopenia, number of thrombocytes

Note

ALSO: platelet number
nazaj na kazalo

T


terapevtski

Definition

Nanašajoč se na terapevte ali terapijo.

Example

Patofiziološkemu opisu sledi opis terapevtskih posegov in različnih možnosti zdravljenja.

Context, Collocation

zahtevni terapevtski posegi; terapevtske metode; terapevtska dejavnost zdravilišča; terapevtska skupina

English translation

therapeutic

Definition

Something that treats disease or injury.

Example

There is a full definition as well as a detailed description of diagnostic criteria follwed by a review of therapeutic procedures and different possibilities for treatment.

Context, Collocation

therapeutic procedure

terapija

Subject

Treatment

Example

... trajna terapija z NDV zavre metastaziranje EAT.

Context, Collocation

fizio~, farmako~, intenzivna ~ po, imuno~, dopolnilna sistemska ~

English translation

therapy

Subject

Treatment

Definition

The treatment of disease, therapeutics.

Example

Therapy must be partly physical but always also psychological.

Context, Collocation

physical ~, oral ~, appropriate ~, physio~,

tomografija

Definition

Rentgensko slikanje telesnih organov v plasteh.

Example

Z uporabo neinvazivnih diagnostičnih metod, kot sta ultrazvok in-ali računalniška tomografija, pogosto slučajno odkrijemo enostavne ciste ledvic.

English translation

tomography

Definition

A method of separating interference from the area of interest by imaging a cut section of the object.

Example

Since the introduction of non-invasive diagnostic methods such as ultrasound and-or computed tomography simple renal cysts are frequent incidental finding.

transplantacija

Definition

Presaditev organa.

Example

Mnoge bolezni roženice, ki so bile včasih štete za primerne za presaditev, se danes uspešno zdravijo.

Context, Collocation

transplantacija kože; transplantacija organa

Note

sinonim: presaditev

English translation

transplantation

Definition

Replacing a damaged organ with one from a donor.

Example

Many eyes with corneal disorders previously not considered for transplantation are now successfully grafted.

Context, Collocation

a kidney-, skin-, heart transplantation; to do a transplantation

trebušna slinavka

Definition

Za želodcem ležeča žleza, ki izloča prebavni sok in hormone.

Example

Med vzroki za neuspešnost presaditve trebušne slinavke so najpogostejši: zavrnitvene reakcije, kirurški zapleti in okužbeni zapleti.

English translation

pancreas

Definition

An organ in the body that produces insulin and substances, which help to digest food, so that it can be used by the body.

Example

Failure of pancreas transplant is generally due to rejection, surgical complications and infection.

trebušna slinavka

Subject

Anatomy

Example

Vpliv presaditve trebušne slinavke na procese zapletov sladkorne bolezni še ni povsem razjasnjen.

Context, Collocation

presaditev ~, derivacija sokov ~, presaditev Langerhansovih otocxkov ~

English translation

pancreas

Subject

Anatomy

Definition

compound gland common to all vertebrates, functioning both as an exocrine gland discharging digestive enzymes into the gut and as an endocrine gland secreting the hormones insulin and glucagon, vital in carbohydrate (sugar) metabolism, into the bloodstream. The term pancreas also designates a gland found in many invertebrates, the primary function of which is the secretion of digestive enzymes. (BRITANNICA)

Example

The main aim of pancreas transplantation is to restore normal glucose metabolism.

Context, Collocation

~ transplantation

tromboza

Definition

Strjevanje krvi v žilah ali srčnih votlinah pri živem organizmu.

Example

Aktivne trombocite so ugotovili pri bolnikih z aterosklerozo, vensko trombozo in malignimi boleznimi.

Context, Collocation

zdraviti trombozo; zboleti za trombozo

English translation

thrombosis

Definition

Formation or presence of a clot within a blood vessel.

Example

Plateles may become activated in a number of disorders such as atherosclerosis, thrombosis and cancer.

Context, Collocation

a cerebral, coronary thrombosis

tuberkoloza

Definition

Nalezljiva bolezen pljuč s krogličastimi tvorbami, jetika.

Example

Trije bolniki so imeli tuberkulozo pljuč.

Context, Collocation

imeti tuberkulozo; zdraviti tuberkulozo; zboleti za tuberkulozo; tuberkuloza pri govedu; bacil tuberkuloze / pljučna tuberkuloza

English translation

tuberculosis

Definition

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by a bacteria, Myobacterium tuberculosis which may affect almost any tissue or organ of the body.

Example

Three patients had pulmonary tuberculosis.

Context, Collocation

to contract, develop, get tuberculosis; to have tuberculosis

Note

kratica: TB

tumor

Definition

Skupek izrojenih celic kakega tkiva; novotvorba, nova tvorba.

Example

Virus Newcastleske bolezni (NDV) je v eksperimentalnih in kliničnih okoliščinah pokazal inhibitorni učinek na razvoj tumorjev.

Context, Collocation

maligni tumor; benigni tumor; izrezati, operirati tumor

English translation

tumor

Definition

An abnormal mass of tissue. Tumors are either benign or malignant.

Example

Newcastle disease virus (NDV) has been shown to have an inhibitory effect on tumors.

Context, Collocation

a malignant tumor; a benign tumor; to remove a tumor
nazaj na kazalo

U


učinek

Subject

Treatment

Example

Agranulocitoza je akutno nastala nevtropenija, ki je posledica nezaželenega učinka zdravil.

Context, Collocation

~ zdravila, škodljiv ~ na, stranski ~, toksični ~

Note

v povezavi z določenim zdravilom: učinek heparina

English translation

effect

Subject

Treatment

Definition

something that is produced by a cause or agent; result. (Collins)

Example

... they do not suffer from any negative effects related to safety at work.

Context, Collocation

drug ~, ~ of, damaging ~ on, side-~ (mostly used in Pl), toxic ~

Note

in connection with a specific drug: heparin effect

ultrazvočna preiskava

Definition

Računalniški postopek, ki proučuje delovanje srca z uporabo zvočnih valov, posnetih na elektronskem senzorju, ki proizvaja gibljivo sliko srca in srčnih zaklopk.

Example

Vloga transezofagealne ultrazvočne preiskave pri zdravljenju atrijske fibrilacije.

English translation

echocardiography

Definition

A computer procedure that studies or evaluates of the heart's function by using soundwaves recorded on an electronic sensor that produces a moving picture of the heart and heart valves.

Example

The role of transesophageal echocardiography in the management of atrial fibrillation.

ultrazvok

Definition

Zvok, ki ima tako veliko frekvenco, da s sluhom ni zaznaven.

Example

V ta namen smo z ultrazvokom merili debelino intime-medije karotidnih arterij in sposobnost razširitve brahialne arterije med hiperemijo - pred pokajeno cigareto in po njej.

Context, Collocation

oddajati ultrazvok; uporaba ultrazvoka v medicini, tehniki; infrazvok in ultrazvok

English translation

ultrasound

Definition

A method of visualizing the internal parts of the body, or a fetus within the uterus, using sound waves.

Example

Using ultrasound we determined thickness of the intima and media of the carotid arteries, and the ability of brachial arteries to dilate during hyperemia.

Note

sinonim: ultrasonography

uporaba

Subject

Techniques

Example

~ biologije in medicine

Context, Collocation

~ + rodilnik

Example

V klinični praksi se uporablja že vrsto let in njegova uporaba v zdravljenju nekaterih novih okužb, npr. okužbe s Helicobacter pylori.

Context, Collocation

~ + rodilnik: ~ biologije in medicine, dolgoletna ~, neposredna ~

English translation

application

Subject

Treatment

Example

There are occasionally local hypersensitive reactions to topical antibiotic application.

Context, Collocation

~ of + noun: ~ of biology and emdicine, tool for ~, subsequent ~
nazaj na kazalo

V


vaskularen

Definition

Nanašajoč se na žile, žilen.

Example

Zanesljiv znak za maligno naravo tumorja je dokaz vaskularne in/ali kapsularne invazije, kar pa omogoča le histološka preiskava.

Context, Collocation

vaskularne bolezni / vaskularni sistem

English translation

vascular

Definition

Pertaining to the blood vessels.

Example

The only reliable sign for malignancy is vascular and/or capsular invasion which can be proved only by histological examination.

Context, Collocation

vascular system

venozen

Definition

Nanašajoč se na veno.

Example

Centralni venski kateter je že vrsto let obvezen spremljevalec intenzivnega zdravljenja s citostatiki.

Context, Collocation

venozne kapilare; venozna kri; venozna krvavitev

Note

also venski

English translation

venous

Definition

Referring to the return side of the circulatory system.

Example

Central venous catheter is for many years accompanist of intensive cytostatic treatment.

Context, Collocation

venous catheter

ventrikularen

Definition

Nanašajoč se na ventrike.

Example

Končno nastopi ventrikularna ekstrasistolija in valovi P izginejo.

Context, Collocation

ventrikularna aritmija / ventrikularni sistem

English translation

ventricular

Definition

Of or relating to a ventricle (of the heart or brain).

Example

Eventually ventricular extrasistoly developed and P waves disappeared.
nazaj na kazalo

Z


zaključki

Subject

Miscellaneous

Example

zaključki

Context, Collocation

v ~, po ~

Note

uporablja se predvsem v izvlečkih ter seminarjih

English translation

conclusions

Subject

Miscelaneous

Definition

When you come to a conclusion you decide that something is true after you have thought about it carefully and have considered all the relevant facts.

Example

results and conclusions

Context, Collocation

in ~, draw a ~, based on this ~

Note

usually "conclusion" is used
nazaj na kazalo

I


inhibitor

Definition

Snov, ki zmanjša učinkovitost katalizatorjev, fermentov.

Example

Zdravljenje bolnikov, okuženih s HIV, s sakvinavirjem in dvema zaviralcema reverzne transkriptaze.

Note

also zaviralec

English translation

inhibitor

Definition

A substance used to retard or stop an undesirable reaction.

Example

Treatment of patients infected with HIV with saquinavir and two reverse transcriptase inhibitors.
nazaj na kazalo

Z


zdravilo

Subject

Drug

Example

Izpostavljen je nevarnosti akutne in kronične zavrnitvene reakcije in okužbam ter stranskim učinkom imunosupresivnih zdravil.

Context, Collocation

koncentracija ~, hipopolemična ~

English translation

drug

Subject

Drug

Definition

Any animal, vegetable, or mineral substance used in the composition of medicines.

Example

Side effects of therapy and indications for drugs, used in certain subgroup of JRA ...

Context, Collocation

aspects of hypolipemic ~, ~ substance, ~ delivery, prescribed ~, systemic ~ treatment

zdravilo

Definition

Snov, ki v določeni količini in na določen način preprečuje, zdravi bolezen.

Example

Zdravila ne smemo uporabljati pri zdravljenju nosečnic.

Context, Collocation

dobiti zdravilo samo na recept; predpisati zdravila; zdravila slabo prenaša; pripravljati zdravila; blago, močno, učinkovito zdravilo; zdravilo proti kašlju, za pomirjanje živcev; zdravilo za srce; delovanje, učinkovanje zdravila; steklenička za zdravila

English translation

drug

Definition

A substance that is used as a medicine or narcotic.

Example

The drug is contraindicated for women who are pregnant.

Context, Collocation

to prescribe, to take a drug; toxic, addictive, powerful, weak drug

Note

synonym: cure

zdravje

Subject

Health Care

Example

Zato so prezgodnje zanositve mladostnic najpomembnejši dejavnik tveganja za reproduktivno zdravje.

Context, Collocation

varovanje ~, psihično ~, duševno ~

English translation

health

Subject

Health Care

Definition

Health is a state in which a person is not suffering from any illness and is feeling well.

Example

... in order to retain their reproductive health.

Context, Collocation

oral ~, ~ state, ~ prevention, ~ education

zdravljenje

Subject

Treatment

Example

Pri zdravljenju so učinkoviti tetraciklini.

Context, Collocation

~ z Aptamilom, lokalno ~ z antibiotiki, pri ~, uspeh ~, ~ + rodilnik

English translation

treatment

Subject

Treatment

Definition

the application of medicines, surgery, psychotherapy, etc., to a patient or to a disease or symptom. (Collins)

Context, Collocation

~ with Aptamil, topical antibiotic ~, ~ application, during/in the process of ~, ~ of

zdravstvena nega

Subject

Health Care

Example

zdravstvena nega postaja akademska disciplina

Note

pojavlja se izključno samo v tej besedni zvezi. Izpeljanke: negovalni tim.

English translation

nursing care

Subject

Health Care

Definition

Nursing is the profession of looking after people who are ill.

Example

transition of the education in nursing care to the university level

Context, Collocation

nursing team, nursing technician, nursing personnel

Note

sometimes also used: nursing

zlom

Definition

Poškodba nečesa tako, da se na enem ali več mestih prelomi (kost, zob,...).

Example

Najbolj pogost zaplet zdravljenja suprakondilarnega zloma nadlahtnice pri otrocih je varusna deformacija komolca.

Context, Collocation

zlom kosti; večkratni zlom

English translation

fracture

Definition

A break in rigid body tissue, such as bone, cartilage, or tooth.

Example

Cubitus varus deformity is the most common complication connected with the treatment of supracondylar fractures in children.

Context, Collocation

multiple fractures
nazaj na kazalo

ž


žila

Definition

Cevast organ, po katerem teče kri ali limfa.

Example

Z analizo pomika Dopplerjevih frekvenc, kodiranega v barvi, smo ugotavljali ožiljenost tumorjev in njihove neposredne okolice ter razporeditev žil v njih.

Context, Collocation

žila nabrekne, poči, se zamaši; prerezati, prevezati, stisniti žilo; dati injekcijo v žilo; kri kroži, se pretaka po žilah; debele žile; vratna žila; žila na zapestju; poapnenje žil; utrip žile / potipati komu žilo

English translation

blood vessel

Definition

Any tube in the body through which blood flows; an artery, vein, or capillary.

Example

Vascularization of the tumors as well as their adjacent surroundings and blood vessels location was studied using color coded Doppler frequency shift analysis.

Context, Collocation

a constricted, occluded blood vessel; a blood vessel burst
nazaj na kazalo

Z


zlom

Definition

Poškodba nečesa tako, da se na enem ali več mestih prelomi (kost, zob,...).

Example

Najbolj pogost zaplet zdravljenja suprakondilarnega zloma nadlahtnice pri otrocih je varusna deformacija komolca.

Context, Collocation

zlom kosti; večkratni zlom

English translation

fracture

Definition

A break in rigid body tissue, such as bone, cartilage, or tooth.

Example

Cubitus varus deformity is the most common complication connected with the treatment of supracondylar fractures in children.

Context, Collocation

multiple fractures