MultiTerm HTML Export
10 x 8 inch camera
kamera, ki uporablja format filma 25,4x20,3 cm
110
110
120
120
126
126
16-bit
16 bitov
220
220
24-bit
24 bitov
35 mm
35 mm
35 mm camera
35-mm fotoaparat
maloslikovni fotoaparat
5x4 inch camera
kamera, ki uporablja format filma 12,7x10,2 cm
645 camera
See also: 6x4.5 cm camera
kamera, ki uporablja format filma 6x4,5 cm
6x17 cm camera
kamera, ki uporablja format filma 6x17 cm
6x4.5 cm camera
See also: 645 camera
kamera, ki uporablja format filma 6x4,5 cm
6x6 cm camera
kamera, ki uporablja format filma 6x6 cm
6x7 cm camera
kamera, ki uporablja format filma 6x7 cm
8-bit
8 bitov
9300
9300
accessory shoe
sani za pribor
achromat
See also: achromatic lens
akromat
akromatična leča
achromatic lens
See also: achromat
akromat
akromatična leča
action mode
See also: sport
šport
športni dogodki
active autofocus
aktivni avtofokus
additive colour synthesis
aditivno mešanje barv
Advanced Photo System
See also: APS
APS
AE lock
See also: auto exposure lock
AE blokada
aerial perspective
zračna perspektiva
aerial photograph
aerofotografija
aerial photography
aerofotografija
AF
See also: autofocus
avtofokus
AF
samodejno ostrenje
AF assist lamp
AF pomožni žarek z vgrajeno bliskavico
aktinometer
actinometer
albumen on glass
albumin plošča
amateur photographer
fotoamater
ambrotype
ambrotipija
American Standards Association
See also: ASA
ASA
anastigmat
anastigmat
angle finder
kotno iskalo
angle of view
vidni kot
slikovni kot
anti-aliasing
mehčanje robov
aperture
zaslonska odprtina
aperture priority
prioriteta zaslonke
aplanat
aplanat
APO
See also: apochromatic lens
See also: apochromat
apokromat
apochromat
See also: apochromatic lens
See also: APO
apokromat
apochromatic lens
See also: APO
See also: apochromat
apokromat
APS
See also: Advanced Photo System
APS
architectural photography
arhitekturna fotografija
art history brush
umetniški zgodovinski čopič
artefact
artefakt
artificial light
umetna svetloba
ASA
See also: American Standards Association
ASA
aspherical lens
asferični objektiv
astigmatism
astigmatizem
astrophotograph
astrofotografija
astrophotography
astrofotografija
auto exposure bracketing
avtomatska zaporedna osvetlitev
auto exposure lock
See also: AE lock
AE blokada
autofocus
See also: AF
avtofokus
AF
samodejno ostrenje
automatic camera
avtomatski fotoaparat
average reading
povprečna meritev
B setting
See also: bulb (setting)
B (bulb) nastavitev
B&W
See also: black and white photography
See also: B/W
črno-bela fotografija
B/W
See also: black and white photography
See also: B&W
črno-bela fotografija
background
ozadje
background colour
barva ozadja
background eraser
radirka za ozadje
ball and socket head
krogeljna glava
kroglična glava
barn doors
vratca
baseboard
povečevalna deska
base-relief
basrelief
battery pack
baterijsko držalo
bellows
meh
between-the-lens shutter
centralni zaklop
bi-concave lens
See also: double-concave lens
bikonkavna leča
bi-convex lens
See also: double-convex lens
bikonveksna leča
bicubic interpolation
bikubična interpolacija
bilinear interpolation
bilinearna interpolacija
bird’s eye view
ptičja perspektiva
bit
bit
bit depth
See also: colour depth
bitna globina
barvna globina
Bit Per Pixel
See also: bpp
bpp
bit-map
bitna slika
točkovna slika
matrična mapa
black and white photograph
črno-bela fotografija
black and white photography
See also: B&W
See also: B/W
črno-bela fotografija
bleach
bledilec
blending
See also: layer blending
zlivanje plasti
blooming
cvetenje
blow-up
See also: enlargement
povečava
blue filter
modri filter
blur
neostrina
blur tool
orodje za zameglitev
bounce flash
odbiti blisk
bounce lighting
See also: reflected light
odbita svetloba
reflektirana svetloba
box camera
boks kamera
bpp
See also: Bit Per Pixel
bpp
brolly reflector
See also: umbrella diffuser
dežnikasti odbojnik
bromide paper
bromidni papir
brush tool
čopič
built-in-flash
vgrajena bliskavica
bulb (setting)
See also: B setting
B (bulb) nastavitev
burn tool
orodje za potemnitev
burning
dosvetljevanje
burning-in
ožiganje
byte
bajt
C
C
C-41
C-41
cable release
See also: cable shutter release
See also: remote switch
žično sprožilo
daljinsko stikalo
cable shutter release
See also: cable release
See also: remote switch
žično sprožilo
daljinsko stikalo
calotype
See also: talbotype
kalotipija
camera
See also: still camera
fotografska kamera
fotoaparat
kamera
camera angle
zorni kot
camera bag
torba za fotoaparat
camera body
ohišje kamere
camera obscura
camera obscura
camera strap
vratni jermen
card reader
čitalnik pomnilniških kartic
čitalec spominskih kartic
cartridge
kaseta (za film)
cassette
kaseta (za film)
CCD
See also: charge-coupled device
CCD
centre-weighted averaging metering
centralno povprečna osvetlitev
charge-coupled device
See also: CCD
CCD
chemicals
kemikalije
chromatic aberration
barvni razklon
kromatična aberacija
kromatična disperzija
circle of confusion
disperzijski krog
clone stamp tool
kopirna štampiljka
close up photography
See also: macrophotography
makrofotografija
bližinsko fotografiranje
close-up lens
leča za bližinsko slikanje
predleča
close-up mode
See also: macro mode
bližnji posnetek
makro
CMOS
See also: Complementary Metal Oxide Semiconductor
CMOS
CMY
See also: Cyan Magenta Yellow
CMY
CMYK
See also: Cyan Magenta Yellow Key
CMYK
ColorSync
ColorSync
colour depth
See also: bit depth
bitna globina
barvna globina
colour gamut
See also: gamut
obseg
barvna lestvica
barvni obseg
colour head
barvna glava
colour spectrum
barvni spekter
spekter
colour temperature
barvna temperatura
colour wheel
barvni krog
coma
koma
command control dial
izbira načina delovanja
commercial photography
komercialna fotografija
compact camera
kompaktni fotoaparat
CompactFlash
CompactFlash
complementary colours
komplementarne barve
Complementary Metal Oxide Semiconductor
See also: CMOS
CMOS
composition
kompozicija
compositional element
kompozicijski element
compound lens
lečje
concave-lens
See also: diverging lens
See also: divergent lens
See also: negative lens
razpršilna leča
negativna leča
konkavna leča
condenser
kondenzator
condenser (lens)
kondenzor
contact paper
kontaktni papir
contact print
kontaktna kopija
contact printer
kontaktni razmnoževalnik
contrast
kontrast
control panel
slikovni zaslon
converging lens
See also: positive lens
See also: convex lens
zbiralna leča
pozitivna leča
konveksna leča
conversion filter
konverzijski filter
convertible lens
konverter
convex lens
See also: converging lens
See also: positive lens
zbiralna leča
pozitivna leča
konveksna leča
crop tool
orodje za obrezovanje
curvature of field
izbočenost slikovnega polja
curves
krivulje
curvilinear distortion
zarisba premih črt na robu slikovnega polja
cut film
See also: sheet film
ploski film
plan film
togi film
Cyan Magenta Yellow
See also: CMY
CMY
Cyan Magenta Yellow Key
See also: CMYK
CMYK
daguerreotype
dagerotipija
Daguerova tehnika
darkroom
temnica
daylight
dnevna svetloba
daylight balanced film
See also: daylight film
film za dnevno svetlobo
daylight film
See also: daylight balanced film
film za dnevno svetlobo
decisive moment
odločilni trenutek
depth of field
globinska ostrina
depth of field scale
skala globinske ostrine
depth-of field preview button
gumb za preverjanje globinske ostrine
Deutsche Industrie-Norm
See also: DIN
DIN
developer
See also: developer bath
razvijalna kopel
razvijalec
developer bath
See also: developer
razvijalna kopel
razvijalec
developing tank
razvijalna doza
razvijalnik
diaphragm
zaslonka
diapositive
See also: slide
See also: transparency
diapozitiv
diffraction
lom svetlobe
diffraction
svetlobni razklon
difrakcija
diffused light
See also: soft light
razpršena svetloba
mehka svetloba
difuzna svetloba
diffuser
difuzor
razpršilec
digital camera
digitalni fotoaparat
digitalna fotografska kamera
digital film
digitalni film
Digital Print Order Format
See also: DPOF
DPOF
digital watermark
digitalni vodni žig
digital zoom
digitalni zum
digitisation
digitalizacija
DIN
See also: Deutsche Industrie-Norm
DIN
direct vision viewfinder
neposredno iskalo
dispersion
disperzija
disposable camera
See also: single-use
kamera za enkratno uporabo
distance scale
skala razdalj
lestvica razdalj
divergent lens
See also: diverging lens
See also: negative lens
See also: concave-lens
razpršilna leča
negativna leča
konkavna leča
diverging lens
See also: divergent lens
See also: negative lens
See also: concave-lens
razpršilna leča
negativna leča
konkavna leča
dodge tool
orodje za posvetlitev
dodging
See also: shading
zaslanjanje
zatemnjevanje
zadrževanje
dots per inch
See also: dpi
d/i
dpi
double-concave lens
See also: bi-concave lens
bikonkavna leča
double-convex lens
See also: bi-convex lens
bikonveksna leča
dpi
See also: dots per inch
d/i
dpi
DPOF
See also: Digital Print Order Format
DPOF
drum scanner
bobenski čitalnik
bobnasti čitalnik
rotacijski skener
duotone
duoton
dye-sublimation printer
sublimacijski tiskalnik
dynamic range
dinamični obseg
E-6
E-6
easel
povečevalna maska
maska za povečevanje
effective pixels
efektivni piksli
effects filters
efekti
emulsion
emulzija
fotografska plast
Encapsulated Postscript
See also: EPS
EPS
enlargement
See also: blow-up
povečava
enlargement
povečevanje
enlarger
povečevalnik
enlarger timer
signalna ura za osvetljevanje
EPS
See also: Encapsulated Postscript
EPS
eraser tool
radirka
evaluative metering
See also: matrix metering
See also: multi-pattern metering
ocenjevalna osvetlitev
exposure
osvetlitev
ekspozicija
exposure compensation
kompenzacija osvetlitve
kompenzacija ekspozicije
exposure meter
See also: light meter
svetlomer
exposure mode
izbira osvetlitve
exposure time
čas osvetlitve
extension tube
vmesni obroč
podaljševalni obroč
eyedropper tool
kapalka
eyepiece
okular
fast film
visoko občutljivi film
ferrotype
ferotipija
Fibonacci number
Fibonaccijevo zaporedje
file format
format datoteke
fill flash
See also: fill-in flash
See also: flash fill
dosvetlitev
fill-in flash
See also: flash fill
See also: fill flash
dosvetlitev
fill-in light
dopolnilna luč
film
film
film base
nosilni sloj
film cartridge chamber
prostor za kaseto s filmom
film disc
film disk
film drying cabinet
sušilnik za film
film guide rail
drsno vodilo filma
film rewind knob
gumb za previjanje filma
film scanner
skener fotografskih filmov
optični čitalnik za filme
film skener
skener za film
film speed
občutljivost filma
film sprocket
zobčasti transporter filma
filter
filter
filter factor
filtrski faktor
finder
See also: viewfinder
iskalo
fisheye lens
ribje oko
fixed focus lens
objektiv s fiksnim fokusom
fixer
See also: fixing bath
See also: hypo
fiksir
fiksirna kopel
ustaljevalec
fixing bath
See also: fixer
See also: hypo
fiksir
fiksirna kopel
ustaljevalec
flash
bliskovna luč
fleš
bliskalica
bliskavica
bliskovka
flash fill
See also: fill-in flash
See also: fill flash
dosvetlitev
FlashPix
FlashPix
flat-bed scanner
ploskovni skener
ploski optični čitalnik
f-number
See also: f-value
See also: f-stop
See also: stop
zaslonsko število
focal length
goriščna razdalja,
goriščnica
žariščnica
žariščna razdalja
focal plane
slikovna ravnina
goriščna ravnina
focal plane shutter
zavesni zaklop
zaklop na razporek
focal point
See also: focus
gorišče
žarišče
fokus
F
focus
See also: focal point
gorišče
žarišče
fokus
F
focus lock
blokada ostrine
focus mode selector
izbira načina izostritve
focus setting ring
obroč za izostritev slike
focusing
izostritev
focusing screen
medlica
motnica
fog
mrena
foreground
ospredje
foreground colour
barva ospredja
Fresnel lens
Fresnelova leča
frog’s eye view
žabja perspektiva
f-stop
See also: f-number
See also: f-value
See also: stop
zaslonsko število
f-value
See also: f-number
See also: f-stop
See also: stop
zaslonsko število
gamma
gama
gamut
See also: colour gamut
obseg
barvna lestvica
barvni obseg
GIF
See also: Graphic Interchange Format
GIF
glass plate
steklena plošča
glossy
sijajna
golden mean
See also: golden section
See also: golden ratio
zlati rez
golden ratio
See also: golden section
See also: golden mean
zlati rez
golden section
See also: golden ratio
See also: golden mean
zlati rez
gradation
gradacija
gradient tool
orodje za prelive
grain
zrno
graininess
zrnatost
Graphic Interchange Format
See also: GIF
GIF
graphic palette
grafična tablica
green filter
zeleni filter
zelenica
group portrait
skupinski portret
guide number
vodilno število
guillotine trimmer
nož
hand tool
roka
hard light
trda svetloba
healing brush tool
prekrivni čopič
heliography
heliografija
highlight
sijaj
osvetlitev
histogram
histogram
krivulja počrnitve
history brush tool
zgodovinski čopič
hot shoe
kontakt za bliskavico
HSM
See also: Hypersonic Motor
Hypersonic Motor
HSM
hue
barvni ton
Hypersonic Motor
See also: HSM
Hypersonic Motor
HSM
hypo
See also: fixer
See also: fixing bath
fiksir
fiksirna kopel
ustaljevalec
ICC
See also: International Colour Consortium
ICC
illumination
See also: lightning
razsvetljava
image mode
barvni prostor
image sensor
See also: sensor
tipalo
senzor
svetlobno tipalo
image stabilization
stabilizacija slike
incident light
vpadna svetloba
index print
indeks print
infrared film
film za infrardečo svetlobo
infrared light
infrardeča svetloba
ink-jet
brizgalni tiskalnik
brizgalnik
intensification
ojačevanje
interchangeable lenses
izmenljiv objektiv
International Colour Consortium
See also: ICC
ICC
International Standards Organization
See also: ISO
ISO
interpolation
interpolacija
iris
iris
šarenična zaslonka
irradiation
obstret
iradiacija
haló
ISO
See also: International Standards Organization
ISO
Joint Photographic Expert Group
See also: JPEG
JPEG
joule
joule
JPEG
See also: Joint Photographic Expert Group
JPEG
K
K
KB
See also: kilobyte
kilobajt
KB
kilobyte
See also: KB
kilobajt
KB
kilowatt
See also: kW
kilovat
kW
See also: kilowatt
kilovat
lab
fotolaboratorij
LAB
LAB
landscape mode
pokrajina
panorama
landscape photography
pokrajinska fotografija
krajinska fotografija
large format camera
kamera velikega formata
lasso tool
laso
latent image
latentna slika
layer
plast
layer blending
See also: blending
zlivanje plasti
layer mode
način plasti
LCD panel
See also: Liquid Crystal Display
LCD
LCD zaslon
LCD projector
LCD projektor
data projektor
lens
leča
lens
See also: objective lens
See also: photographic lens
objektiv
lens aperture scale
zaslonska vrsta
lestvica zaslonk
lens cap
pokrov objektiva
lens flaw
napaka leč
lens hood
See also: lens shade
senčilo
sončna zaslonka
lens mount
ležišče objektiva
lens release button
gumb za sprostitev objektiva
lens shade
See also: lens hood
senčilo
sončna zaslonka
lens speed
svetlobna jakost objektiva
level
nivoj
light box
svetlobna plošča
light meter
See also: exposure meter
svetlomer
light sensor
fotodioda
lightning
See also: illumination
razsvetljava
line art
line art
linear array CCD
linijsko tipalo
linear perspective
linearna perspektiva
lines per inch
See also: lpi
lpi
Liquid Crystal Display
See also: LCD panel
LCD
LCD zaslon
lith paper
grafični papir
location photography
terenska fotografija
lpi
See also: lines per inch
lpi
lumen
lumen
lux
lux
luks
M
M
macro lens
makro objektiv
macro mode
See also: close-up mode
bližnji posnetek
makro
macrophotography
See also: close up photography
makrofotografija
bližinsko fotografiranje
magic eraser
čarobna radirka
magic wand tool
čarobna paličica
main light
osnovna luč
manual mode
ročna osvetlitev
marquee tool
označevalni okvir
mask
maskirati
mask
maska
mat
See also: matt
See also: matte
mat
matrix metering
See also: evaluative metering
See also: multi-pattern metering
ocenjevalna osvetlitev
matt
See also: mat
See also: matte
mat
matte
See also: matt
See also: mat
mat
MB
See also: megabyte
megabajt
MB
measure tool
ravnilo
medium format camera
kamera srednjega formata
medium format SLR
enooka zrcalnorefleksna kamera srednjega formata
megabyte
See also: MB
megabajt
MB
megapixel
megapiksel
memory card
spominska kartica
pomilniška kartica
Memory Stick
Memory Stick
microfilm
mikrofilm
mini tripod
mini stojalo
mali trinožec
mirror lens
zrcalni objektiv
moiré effect
moire efekt
monochrome
monokromatično
monokromatsko
monopod
enonožno stojalo
monostojalo
motion blur
gibalna neostrina
move tool
orodje za premikanje
multi-pattern metering
See also: evaluative metering
See also: matrix metering
ocenjevalna osvetlitev
multiple exposure
večkratna ekspozicija
večkratna osvetlitev
natural light
naravna svetloba
neckstrap eyelet
zanka za nosilni jermen
negative
negativ
negative carrier
držalo negativa
negative lens
See also: diverging lens
See also: divergent lens
See also: concave-lens
razpršilna leča
negativna leča
konkavna leča
negative meniscus lens
konveksno-konkavna leča
neutral density filter
sivi filter
Newton’s rings
Newtonovi krogi
night mode
See also: night-scene mode
nočni posnetek
night photograph
nočna fotografija
night photography
nočna fotografija
night-scene mode
See also: night mode
nočni posnetek
noise
šum
notes tool
orodje za opombe
nude
akt
objective lens
See also: lens
See also: photographic lens
objektiv
on/off switch
See also: power switch
vklop/izklop
glavno stikalo
open up
odpreti zaslonko
optical axis
optična os
orange filter
oranžni filter
orthochromatic
ortokromatski
out-of-focus
nejasen
premaknjen
neoster
overexposure
preosvetlitev
paint bucket tool
vedro z barvo
pan and tilt head
panoramska glava
panchromatic
pankromatski
panorama
panorama
panoramic camera
panoramska kamera
Pantone
Pantone
parallax error
paralaksa
partial metering
delna osvetlitev
passive autofocus
pasivni avtofokus
patch selection tool
orodje za izbiro poti
patch tool
orodje za popravljanje
pattern stamp tool
štampiljka z vzorcem
PC lens
See also: shift lens
See also: perspective control lens
PC objektiv
objektiv s popravkom perspektive
PCMCIA
See also: Peripheral Component Interface
PCMCIA
PE
See also: resin-coated paper
See also: RC
See also: plastic paper
plastificiran papir
RC papir
pen tool
pero
pencil tool
svinčnik
pentaprism
pentaprizma
Peripheral Component Interface
See also: PCMCIA
PCMCIA
perspective
perspektiva
perspective control lens
See also: shift lens
See also: PC lens
PC objektiv
objektiv s popravkom perspektive
photo
See also: shot
See also: picture
See also: photograph
fotografija
posnetek
slika
photo album
album
Photo CD
Photo CD
photo reportage
fotoreportaža
photogenic
fotogeničen
photogram
fotogram
photograph
See also: shot
See also: picture
See also: photo
fotografija
posnetek
slika
photograph
See also: shoot
See also: take a picture
See also: take a
posneti fotografijo
fotografirati
photographer
fotograf
fotografinja
photographic accessories
fotografski pribor
dodatna oprema
photographic exhibition
fotografska razstava
photographic lens
See also: lens
See also: objective lens
objektiv
photographic paper
fotografski papir
fotopapir
photography
fotografija
photogravure
fotogravura
photojournalism
reportažna fotografija
fotožurnalizem
photojournalist
See also: PJ
reportažni fotograf
fotoreporter
photomicrography
mikrofotografija
photomontage
fotomontaža
photosensitive material
svetločutna snov
Photoshop
Photoshop
picture
See also: shot
See also: photograph
See also: photo
fotografija
posnetek
slika
picture element
See also: pixel
piksel
točka
pinhole camera
kamera z luknjico
pixel
See also: picture element
piksel
točka
pixellation
točkast
PJ
See also: photojournalist
reportažni fotograf
fotoreporter
plano-concave lens
plankonkavna leča
plano-convex lens
plankonveksna leča
plastic paper
See also: resin-coated paper
See also: RC
See also: PE
plastificiran papir
RC papir
pocket tripod
žepno stojalo
namizno stojalce
polarized light
polarizirana svetloba
polarizer
See also: polarizing filter
polarizacijski filter
polarizing filter
See also: polarizer
polarizacijski filter
Polaroid Land camera
polaroidna kamera
kamera za takojšnje fotografije
portrait
portret
portrait mode
portret
portrait photographer
portretni fotograf
portrait photography
portretna fotografija
pose
pozirati
positive
pozitiv
positive lens
See also: converging lens
See also: convex lens
zbiralna leča
pozitivna leča
konveksna leča
positive meniscus lens
konkavno-konveksna leča
posterization
posterizacija
power switch
See also: on/off switch
vklop/izklop
glavno stikalo
ppi
ppi
p/i
pre-scan
predbranje
primary colour
osnovna barva
primarna barva
principal point
optično središče leče
prism
prizma
processing
razvijanje
proportion
proporc
quadtone
kvadroton
rangefinder
kamera z iskalom
kamera z optičnim iskalom
raster
raster
Raster Image Processor (Processing)
See also: RIP
RIP
RAW
RAW
RC
See also: resin-coated paper
See also: PE
See also: plastic paper
plastificiran papir
RC papir
reciprocity failure
recipročna napaka
reciprocity law
recipročni zakon
red filter
rdeči filter
rdečica
Red Green Blue
See also: RGB
RGB
red-eye
rdeče oči
reflected light
See also: bounce lighting
odbita svetloba
reflektirana svetloba
reflector
reflektor
žaromet
reflector
reflektor
odbojnik
reflex camera
zrcalno refleksna kamera
ZRK
reflex mirror
preklopljivo zrcalo
remote control terminal
senzor za brezžično sprožitev
remote switch
See also: cable release
See also: cable shutter release
žično sprožilo
daljinsko stikalo
resin-coated paper
See also: RC
See also: PE
See also: plastic paper
plastificiran papir
RC papir
resolution
ločljivost
resolucija
reticulation
retikulacija
retouching
retuširanje
reversal film
obračalni film
reversal processing
obračalno razvijanje
RGB
See also: Red Green Blue
RGB
RIP
See also: Raster Image Processor (Processing)
RIP
roll film
film v zvitkih
rule of thirds
pravilo tretjin
safelight
temnična svetilka
temnična luč
saturation
nasičenost barve
saturacija
zasičenost barve
scanning
branje
skeniranje
secondary colour
sekundarna barva
selection
izbira
self-portrait
avtoportret
self-timer
samosprožilec
self-timer indicator
lučka samosprožila
sensor
See also: image sensor
tipalo
senzor
svetlobno tipalo
sepia
sepija
shading
See also: dodging
zaslanjanje
zatemnjevanje
zadrževanje
shadow
senca
počrnitev
shape tools
vektorski liki
sharp
oster
sharpen tool
orodje za izostritev
sharpening
ostrenje
sharpness
ostrina
sheet film
See also: cut film
ploski film
plan film
togi film
shift lens
See also: perspective control lens
See also: PC lens
PC objektiv
objektiv s popravkom perspektive
shoot
See also: photograph
See also: take a picture
See also: take a
posneti fotografijo
fotografirati
shot
See also: picture
See also: photograph
See also: photo
fotografija
posnetek
slika
shutter
zaklop
shutter priority
prioriteta zaklopa
shutter release button
sprožilo
sprožilec
prožilo
shutter speed
hitrost zaklopa
silhouette
silhueta
silver halide
srebrov halogenid
single lens reflex
See also: SLR
enooka zrcalnorefleksna kamera
SLR
single-use
See also: disposable camera
kamera za enkratno uporabo
slice select tool
orodje za izbiro rezin
slice tool
nožiček
slide
See also: diapositive
See also: transparency
diapozitiv
slide mount
okvirček za diapozitiv
slide projector
diaprojektor
slow film
nizko občutljivi film
SLR
See also: single lens reflex
enooka zrcalnorefleksna kamera
SLR
smudge tool
orodje za razmazovanje
snoot
trobec
soft light
See also: diffused light
razpršena svetloba
mehka svetloba
difuzna svetloba
softbox
See also: softbox diffuser
svetilna skrinja
softbox
softbox diffuser
See also: softbox
svetilna skrinja
softbox
soft-focus filter
mehkorisec
mehčalo
solarization
solarizacija
speed
občutljivost
splošna občutljivost
spherical aberration
krogelni odklon
sferična aberacija
sponge tool
gobica
sport
See also: action mode
šport
športni dogodki
sports photograph
športna fotografija
sports photography
športna fotografija
spot metering
točkovna osvetlitev
stabilizer
stabilizator
standard lens
normalni objektiv
stereoscope
stereoskop
stereoscopy
stereoskopija
still camera
See also: camera
fotografska kamera
fotoaparat
kamera
still life
tihožitje
mrtva narava
stop
See also: f-number
See also: f-value
See also: f-stop
zaslonsko število
stop bath
prekinjevalna kopel
prekinjevalec
stop down
zmanjšati zaslonko
street photography
ulična fotografija
studio
studio
fotografski studio
studio photographer
studijski fotograf
studio photography
studijska fotografija
subject distance
predmetna razdalja
subtractive colour synthesis
subtraktivno mešanje barv
sunlight
sončna svetloba
switch foreground and background colour
preklop med barvo ospredja in ozadja
symmetry
simetrija
Tagged Image File Format
See also: TIFF
TIFF
take a
See also: photograph
See also: shoot
See also: take a picture
posneti fotografijo
fotografirati
take a picture
See also: photograph
See also: shoot
See also: take a
posneti fotografijo
fotografirati
take-up spool
navijalno vreteno
talbotype
See also: calotype
kalotipija
teleconverter
telekonverter
telephoto lens
teleobjektiv
tertiary colour
terciarna barva
test strip
poskusna osvetlitev
theme
motiv
through-the-lens meter
See also: TTL meter
TTL
TIFF
See also: Tagged Image File Format
TIFF
TLR
See also: twin lens reflex
dvooka zrcalnorefleksna kamera
Toolkit Without An Important Name
See also: Twain
Twain
transparency
See also: diapositive
See also: slide
diapozitiv
tripod
stojalo
trinožnik
stativ
trinožno stojalo
TTL meter
See also: through-the-lens meter
TTL
tungsten-balanced film
film za umetno svetlobo
Twain
See also: Toolkit Without An Important Name
Twain
twin lens reflex
See also: TLR
dvooka zrcalnorefleksna kamera
type mask tool
orodje za maskirano besedilo
type tool
orodje za besedilo
ultra violet filter
See also: UV filter
filter za ultravijolične žarke
UV filter
Ultrasonic Motor
See also: UMS
Ultra Sonic Motor
USM
ultraviolet light
See also: UV light
See also: UV radiation
UV svetloba
ultravijolična svetloba
umbrella diffuser
See also: brolly reflector
dežnikasti odbojnik
UMS
See also: Ultrasonic Motor
Ultra Sonic Motor
USM
underexposure
podosvetlitev
underwater camera
podvodna kamera
kamera za podvodno fotografijo
underwater photography
podvodna fotografija
unsharp mask
See also: USM
USM
USM
See also: unsharp mask
USM
UV filter
See also: ultra violet filter
filter za ultravijolične žarke
UV filter
UV light
See also: ultraviolet light
See also: UV radiation
UV svetloba
ultravijolična svetloba
UV radiation
See also: UV light
See also: ultraviolet light
UV svetloba
ultravijolična svetloba
vari-program modes
programirani načini
view camera
studijska kamera
ateljejska kamera
viewfinder
See also: finder
iskalo
vignetting
vinjetiranje
warm colour
topla barva
warming filter
See also: warm-up filter
filter za toplejše barve
warm-up filter
See also: warming filter
filter za toplejše barve
wet collodion process
postopek z mokrim kolodijem
white balance
izravnavanje beline
nastavitev beline
korektura beline
white light
bela svetloba
wide-angle lens
širokokotni objektiv
širokokotnik
Xpan
Xpan
Y
Y
YCC
YCC
yellow filter
rumeni filter
rumenica
zone system
conski sistem
zoom lens
zoom objektiv
zoom tool
povečevalno steklo